Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Припиняються. Протягом цього строку;
Негайно;

Протягом цього строку;

Акцепт;

Оферта.

Його укладення.

#5

 

№ 7, 1, 1, 1, 60

Зміна ціни в договорі після його виконання :

1) допускається за згодою сторін;

2) не допускається;

3) можлива за певних умов;

4) допускається у випадках, встановлених законом;

5) допускається якщо на це є згода іншої сторони.

#2

 

№ 8, 1, 1, 1, 60

Договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться, називається :

1) публічним;

2) договором приєднання;

3) роздрібної купівлі-продажу;

4) попереднім;

5) підприємницьким.

#1

 

№ 9, 1, 1, 1, 60

У разі необґрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має :

1) сплатити неустойку;

2) виконати договір;

3) попросити вибачення у споживача;

4) повідомити про це уповноважені державні органи;

5) відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.

#5

 

№ 10, 1, 1, 1, 60

Договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому, є договором :

1) публічним;

2) змішаним;

3) приєднання;

4) типовим;

5) зразковим.

#3

 

№ 11, 1, 1, 1, 60

Попередній договір укладається у формі :

1) встановленій для основного договору;

2) усній;

3) завжди письмовій;

4) на вибір сторін усній або письмовій;

5) нотаріально посвідченій.

#1

 

№ 12, 1, 1, 1, 60

Договір, в якому боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок на користь третьої особи, яка встановлена або не встановлена у договорі, називається :

1) трьохстороннім договором;

2) договором про виконання третій особі;

3) договором на користь третьої особи;

4) договором для третьої особи;

5) змішаним договором.

#3

 

№ 13, 1, 1, 1, 60

За договором на користь третьої особи, особа, на користь якої передбачено виконання :

1) наділена як правами, так і обов’язками;

2) наділена лише обов’язками;

3) наділена лише правами;

4) наділена правами, але може мати також обов’язки;

5) не наділена нічим.

#3

 

№ 14, 1, 1, 1, 60

Договір є укладеним, якщо сторони :

1) підписали договір;

2) нотаріально посвідчили договір;

3) повідомили про його укладення державні органи;

4) почали виконання договору;

5) в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

#5

 

№ 15, 1, 1, 1, 60

Пропозиція однієї із сторін укласти договір називається :1) ініціатива;

2) віндикація;

3) реституція;

4) акцепт;

#5

 

№ 16, 1, 1, 1, 60

Прийняття пропозиції укласти договір другою стороною називається :

2) оферта;

3) погодження;

4) угода;

5) згода.

#1

 

№ 17, 1, 1, 1, 60

Договір є укладеним з моменту :

1) його складення;

2) одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції;

3) його підписання;

4) повідомлення про це іншої сторони;

5) набрання ним чинності.

#2

 

№ 18, 1, 1, 1, 60

Реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб :

1) є пропозицією до укладення договору;

2) є офертою;

3) є запрошенням робити пропозиції укласти договір;

4) є акцептом;

5) немає жодного значення.

#3

 

№ 19, 1, 1, 1, 72

Особа, яка прийняла пропозицію укласти договір, може відкликати свою відповідь про її прийняття, повідомивши про це особу, яка зробила пропозицію укласти договір :

1) після одержання нею відповіді про прийняття пропозиції;

2) незалежно від моменту одержання відповіді про прийняття пропозиції;

3) в момент одержання нею відповіді про прийняття пропозиції;

4) на наступний день після одержання нею відповіді про прийняття пропозиції;

5) до моменту одержання пропозиції укласти договір.

#3

 

№ 20, 1, 1, 1, 61

Якщо у пропозиції укласти договір вказаний строк для відповіді, договір є укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь про прийняття пропозиції :

1) протягом розумного строку;

3) протягом нетривалого строку;

4) протягом гарантійного строку;

5) протягом невизначеного строку.

#2

 

№ 21, 1, 1, 1, 60

Якщо пропозицію укласти договір зроблено усно і в ній не вказаний строк для дачі відповіді, договір є укладеним, коли особа, якій було зроблено пропозицію, заявила про її прийняття :

2) в розумний строк;

3) не пізніше наступного дня;

4) в обумовлений строк;

5) визначений офертою строк.

#1

 

№ 22, 1, 1, 1, 76

Якщо відповідь про прийняття пропозиції укласти договір було відправлено своєчасно, але одержано із запізненням, особа, яка зробила пропозицію укласти договір, звільняється від відповідних зобов’язань :

1) у всіх випадках;

2) якщо вона негайно повідомила особу, якій було направлено пропозицію, про одержання відповіді із запізненням;

3) якщо вона негайно повідомила особу, яка направила пропозицію, про одержання відповіді із запізненням;

4) якщо вона заявить про звільнення себе від цих зобов’язань;

5) якщо вона не приступить до виконання договору.

#2

 

№ 23, 1, 1, 1, 60

Відповідь, одержана із запізненням, є :

1) акцептом;

2) згодою на укладення договору;

3) актом згоди;

4) погодженням пропозиції;

5) новою пропозицією.

#5

 

№ 24, 1, 1, 1, 65

Договір є укладеним за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи :

1) яка отримала пропозицію укласти договір;

2) яка дала згоду на пропозицію укласти договір;

3) яка виявила бажання стати стороною договору;

4) яка зробила пропозицію укласти договір;

5) яка зробила пропозицію укласти договір на інших умовах, ніж були запропоновані оферентом.

#4

 

№ 25, 1, 1, 1, 60

Зміна або розірвання договору :

1) не допускається;

2) допускається лише у випадках, встановлених законом;

3) допускається лише за згодою сторін;

4) допускається лише за рішенням суду;

5) допускається у всіх випадках.

#3

 

№ 26, 1, 1, 1, 60

Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін :

1) у випадках вказаних цією стороною;

2) у всіх випадках;

3) на розсуд суду;

4) у разі істотного порушення договору другою стороною;

5) у разі неналежного виконання договору другою стороною.

#4

 

№ 27, 1, 1, 1, 60

Зміна договору у зв’язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору :

1) неможливе;

2) є неприйнятним для сторін;

3) суперечить суспільним інтересам;

4) суперечить інтересам сторін;

5) не призведе до виникнення користі.

#3

 

№ 28, 1, 1, 1, 60

У разі зміни договору зобов’язання сторін :

1) змінюються;

2) не змінюються;

3) припиняються;

4) оновлюються;

5) стають недійсними.

#1

 

№ 29, 1, 1, 1, 60

У разі розірвання договору зобов’язання сторін :

1) змінюються;

2) замінюються іншими;

3) продовжують існувати як фактичні;

4) зберігаються;

#5

 

№ 30, 1, 1, 1, 60

Зміна та розірвання договору вчиняються :

1) в письмовій формі;

2) в усній формі;

3) у формі на розсуд сторін;

4) у такій же формі, що й договір, який змінюється або розривається;

5) визначеній законом формі.

#4

 

№ 31, 1, 2, 1, 94

Предметом договору купівлі-продажу може бути :

1) товар, який є у продавця;

2) послуга;

3) робота;

4) майнові права;

5) зобов’язання;

6) право вимоги, яка не має особистого характеру;

7) товар, який був у продавця.

#146

 

№ 32, 1, 2, 1, 100

Укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації договір купівлі-продажу :

1) земельної ділянки;

2) транспортного засобу;

3) космічного об’єкта;

4) виробу з дорогоцінних металів;

5) іноземної валюти;

6) підприємства як єдиного майнового комплексу;

7) житлової квартири.

#167

 

№ 33, 1, 2, 1, 100

Право продажу товару належить власникові, крім випадків :

1) коли покупцем є добросовісний набувач;

2) укладення договору купівлі-продажу на біржі;

3) продажу майна з прилюдних торгів;

4) укладення договору купівлі-продажу на аукціоні;

Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 127; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.