Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розрахунок грошових потоків

Розрахунок показників прибутку

Визначивши прогнозний обсяг реалізованої продукції і прогнознівитрати на виробництво і збут продукції слід розрахувати прогнозні показники прибутку.

Прогнозний прибуток від реалізації продукції n-ого року ( ) обчислюється як різниця між чистою виручкою від реалізації ( ) і витратами на виробництво та збут продукції ( ):

 

(3.22)

.

Крім того, за роками реалізації проекту потрібно визначити річний приріст прибутку, спричинений реалізацією проекту ( ). Приріст прибутку визначається як різниця між прибутком, що створений підприємством у n-ому році ( ) і прибутком звітного року ( ), тобто:

 

(3.23)

 

Важливим моментом при визначенні ефективності інвестиційного проекту є прогноз вхідних і вихідних грошових потоків (CF) за роками реалізації проекту. Прогноз грошових потоків здійснюється за схемою, що наведена у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Прогноз грошових потоків

Найменування показника Роки
I. Інвестиції у тому числі: в основні фонди на поповнення ТМЗ   X -   - X   - X   - X   - X   - X
II. Приріст прибутку від реалізації продукції - X X X X X
III. Приріст податку на прибуток (за ставкою 25 %) - X X X X X
IV. Приріст чистого прибутку (IV = II – III) - X X X X X
V. Приріст амортизації основних фондів - X X X X X
VI. Додаткові надходження: у тому числі: залишкова вартість устаткування вивільнення обігових коштів   - -   - -   - -   - -   - -   Х Х
VII. Позитивний грошовий потік (VII= IV + V + VI) Х Х Х Х Х Х
VIII. Чистий грошовий потік (VIII = VII – I) Х Х Х Х Х Х
IX. Дисконтований грошовий потік (IX = VIII )   Х   Х   Х   Х   Х   Х

 

Приріст амортизації основних фондів ( ) обчислюється аналогічно розрахунку приросту прибутку від реалізації продукції ( ).

У розрахунках дисконтованого грошового потоку (а також показників ефективності проекту технічного переозброєння) ставку дисконту r слід обґрунтувати самостійно, використовуючи для цього навчальну літературу і ділову інформацію.

В процесі дисконтування за теперішній час слід прийняти рік, що передує введенню нового устаткування в експлуатацію, тобто звітний (нульовий) рік.Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 171; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.