Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Включення Правобережної України, Південної України та Криму до Російської імперії

Адміністративно-територіальний устрій України у складі Російської імперії.

Унаслідок ІІ(1793) і ІІІ(1795) поділів Речі Посполитої до складу Рос. Ім. увійшли Правобережна Укр й Зх. Волинь. До її терит були приєднані причорноморські степи, а в 1783р Крим. В складі Рос ім. виділились 4 вел регіони: Слобожанщина, Лівобережна Укр, Правобер. Укр, Південна Укр. Після поділів увійшли Київщина, Брацлавщина, Волинь. Існував поділ на намісництва, які були запроваджені в 1775р «Установлення про губернії». Усього на Рос ім. було утв 34 намісництва. Терит Укр входила до таких: Харкіського утв 1780р, Киїівського та Чернігівського утв 1781р, Катеринославського 1783р, Брацлавського, Подільського, Волинського утв 1793р, Вознесенського 1795р.

На чолі кожної адміністративної одиниці стояв намісник→здійснював урядові,військові справи та адміністративне, судове, поліційне і фінансове управління. Відповідно до царського указу 1796р «Про новий поділ держиви на губернії» були ств замість намісництв губернії. 1796 Лівоберж Укр орт назву Малоросійська губернія. 1802 р вона поділена на Чернігівську, Полтавську. Новоросійська губернія поділена на Таврійську, Катеринославську, Миколаївську(з 1803 отр назву Херсонська). Таким чином на поч ХІХ на теренах Укр що пердували під владою Рос імп існувало 9 губерній.

1815до Рос ім. приєднані Холмщина і Підляшшя. У 20-30х рр. 19 ст формою держ праління стали генерал-губернаторства:Малоросійське, Київське, Новоросійсько-Бессарабське.Губернаторів призначав особисто цар. Губернатор спирався на губернське управління,до якого входили: віце-губернатор, радники, прокурор. Повіти ділилися на стани, очолювані поліцейськими приставами. Малоросійські губернатори: Куракін, Рєпін-Волконський→бажав процвітання Укр, прагнув відродити козацтво.

Після 1-го поділу Польщі1772р до складу Австрії увійшли Галичина, част.Волині, і Поділля. У 1774 р після війни з Туреччиною, Росія приєднала Крим і північно-чорноморські степи. Після 2-го поділу Польщі 1783 до Рос. – Правобережна Укр., після 3-го Берестейщина, ХолмщинаПівденна Укр. – 1782р 2 губернії Новоросійська та Озівська об’єднались в намісництво Катеринославське, під владою намісника Потьомкіна. Влада його зросла після приєднання до Рос імперії Кримського ханста(Таврійська обл.) Він мав великий вплив на Катерину ІІ, користувався її пошаною, у його розпорядження цариця не втручалася.Головною метою Потьомкіна у управлінні- скоріше заселити Запорізькі Вольності. Колонізацію за нього 3 шляхами: поміщицька, селянська, міська. З кін 18 в криму поч..широка колонізація степової част. Потьмкін активно закликав іноземців до переселення в Крим. Уряд надавав їм пільги. Вони 10 р не платили податків, звільнялись від військ.повинностей Наступник Потьомкіна, князь Зубов, заснув 1795 нове намісництво з адміністративним осередком у Вознесенську. Проте 12 грудня 1796 Павло ліквідував намісництво й обєднав Катеринрславське та Вознесенське з Таврійсько. Обл. у Новоросійську губернію. 1781-83 на терит Лівобер запроваджено рос адмін. устрій, ліквідовано полково-сотенний устрій. Козаків перетворено у регулярний військовий підрозділ. 1783-запрваджено кріпацтво.Провабережна Укр. Внаслідок 2-го поділу Польщі до Рос відійшля ця терит(Київщина, Брацлавщина, Волинь, Поділля, Мінське воєводство.) З част Брацлавського і2-х повітів Подільського воєводства було ств. Брацлавську губернію. Внаслідок 3-го поділу Рос отр част Волинського іХолмського воєводств. 1травня 1795 наказом Катерини ІІ було проголошено ств. Волинської, Брацлавської і Подільської губерній. Указом 12грудня 1796 Павла І вся терит Рос ім. поділялась на 44 губернії.: замість Харківської ств Слобідська, замість Катеринославської –Новоросійська, ств. Малорос, Литовська, Мінська, Білоруська, Київська та ін. губернії.

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 1213; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.