Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Теорії та моделі підприємства

Читайте также:
 1. Автоматизація системи бюджетування підприємства
 2. Актуальні проблеми теорії держави і права.
 3. Актуальні проблеми теорії та практики виховання.
 4. Алгоритм роботи у команді, який може сприяти у створенні моделі-уроку
 5. АЛЬТЕРНАТИВНІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ
 6. Аналіз активів та пасивів підприємства.
 7. Аналіз балансового прибутку підприємства.
 8. Аналіз використання обладнання і виробничої потужності підприємства
 9. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, що перебуває в кризі
 10. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В КРИЗІ
 11. Аналіз виробничого потенціалу підприємства
 12. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВАОрганізаційно-економічні умови функціонування підприємств.

У ринковій економіці підприємство функціонує як цілісна, єдина і збалансована система, що орієнтована на певну мету. По своїй суті підприємство – це осередок активної діяльності певного професійно-організованого колективу людей, здатного за допомогою наявних засобів виробництва і сучасних інформаційних ресурсів здійснювати обрані напрямки діяльності і виробляти матеріальні блага і послуги для задоволення попиту споживачів в умовах визначеного ризику

Основні організаційно-економічні умови функціонування підприємства:

- Самоокупність,рентабельність,самофінансування;

- Дотримання заходів та рішень влади

- Матеріальна зацікавленість та відповідальність

- Суверенітет підприємства як виробника

- Суверенітет підприємства як споживача

- Економічна самостійність

- Матеріальна зацікавленість та відповідальність за результати господарювання

В умовах ринку характер функціонування підприємства визначається вільним підприємництвом господарюючих суб’єктів, з одного боку, і об’єктивними обмеженнями, що існують у будь-якій економічній системі, з другого.

Чинники, що обмежують діяльність підприємства:

- Обумовлені попитом на продукцію та послуги;

- Обумовлені ресурсами підприємства;

- Фінансові обмеження:

- Обмеження часом, через інфляцію

- Вимоги до якості і безпеки продукції

- неокласична теорія фірми;

 

· інституціональна теорія фірми;

 

· еволюційна теорія фірми;

 

· підприємницька теорія фірми .

У неокласичній теорії фірма розглядається як цілісний об'єкт, що здійснює перетворення вихідних ресурсів у продукцію і залучення цих ресурсів у виробництво. Модель підприємства складається з виробничої функції, що виражає залежність результатів виробництва від витрачених ресурсів.

 

Інституціональний варіант теорії фірми на відміну від неокласичного не наголошує на пророкуванні поведінки фірми відповідно до існуючої виробничої функції як форми вираження технологічної залежності між витратами факторів виробництва і максимально можливим при відповідній комбінації витрат виходом продукту.

В еволюційній теорії фірма розглядається як один з об'єктів у середовищі подібних об'єктів, яку можна уподібнити біологічній популяції. Поведінка підприємства в першу чергу визначається взаєминами між членами цієї популяції, у другу -- деякими внутрішніми характеристиками об'єкта, до числа яких у даній теорії відносять у першу чергу устояні правила прийняття рішень у відповідь на ті чи інші внутрішні чи зовнішні впливи.

Еволюційна модель підприємства на відміну від неокласичної визнає, що в підприємств немає єдиного критерію оптимальності прийнятих рішень. Цей критерій носить строго індивідуальний характер, відбиваючи не тільки індивідуальні переваги, але й історичний досвід діяльності фірми, її успіхів і невдач.Підприємницька модель фірми спирається на уявлення про підприємство як про сферу додатка підприємницької ініціативи і наявних у підприємця ресурсів. Звичайно, не всі підприємства є підприємницькими, і в цьому значенні підприємницька теорія має більш обмежений об'єкт дослідження, ніж інші види теорії фірми.

В основі підприємницького бізнесу й у центрі діяльності такого підприємства знаходиться фігура підприємця -- незалежного, активного, енергійно спрямованого до успіху, схильного до ризику, наполегливого, адаптивного, упевненої в собі людини, що уміє використовувати у своїх цілях суперечливі обставини.

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 1247; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.49.217
Генерация страницы за: 0.006 сек.