Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Гетьманат П.Скоропадського і його політика. Гетьманат в укр. І його політика (квітень – грудень 1918) 29.04.1918 проголош
Читайте также:
 1. Антигетьманське повстання, його причини, хід. Історичне значення гетьманату
 2. Антигетьманське повстання, його причини, хід. Історичне значення гетьманату П.Скоропадського.
 3. Боротьба уряду за возз’єднання Західного регіону. Встановлення спадкоємного гетьманату
 4. Визначити основні напрямки політики Української Держави П.Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.).
 5. Внутрішня політика П.Скоропадського
 6. Внутрішня політика.
 7. Внутрішня та зовнішня політика гетьмана П.Скоропадського
 8. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави за гетьмана П.Скоропадського.
 9. Гетьман К.Розумовський. Ліквідація гетьманату Катериною ІІ.
 10. Гетьманат
 11. Гетьманат П Скоропадського
 12. Гетьманат П.Скоропадського і його політика.

Гетьманат в укр. І його політика (квітень – грудень 1918) 29.04.1918 проголош. На Укр.. гетьманат на чолі з Скоропадським, який видав декрет про зміну назви з УНР на Укр. держ. Гетьманат відразу розпоч. активну зовн. політику. Підтримував тісні стосунки з Нім, та Авст-Угор. Крім цього були налагоджені відносини з Фінляндією, Литвою, велися переговори з Ісп, Данією, Швейц, Норвегією, Італ. Були встановл. Добрі стосунки з більшовиками. З травня по жовт. 1918 між гетьманом і більшовиками велися мирні переговори. Окремим декретом гетьмана були ліквідовані всі розпорядження ЦР. Відбулася денаціоналізація землі та промисл-сті. Були створ. земельні комісії, а в жовт. 1918-вища земельна комісія, яку очол. Сам гетьман. Передбачалося землю у поміщиків забрати і сплатити за неї кошти за допомогою держ. земельного банку. Земля розпад. між селянами за нормами: по 25 десятин в одні руки. Госп-ва, які обслуг-ли цукроварні та вирощ. Племінну худобу отримували по 200 десятин. На підпр-х, що були повернені власникам профспілки заборонялися, а тривалість роб. Дня і розмір зароб. плати визначалися власником. Поч.. школи переходили на укр.. мову навч-ня, заснов-сь укр.. гімназії, в гімн. з рос. мовою навч. вводилися обов’язкові предмети: укр.. мова, історія та геогр.. Укр, укр.. літ. У жовтні 1918 - відкр. 2 держ. універи в Києві і Кам-Подільському, засновано держ. укр.. архів, нац. галереї мистецтв, укр.. істор. музей, укр.. нац. бібліотека, академія наук, укр.. театр драми та опери. У жовтні 1918 в Черніг. І Полт. Губерніях і на Слобожанщині окремим універсалом було відновлено козацтво. У цей же час гетьман створив особливий корпус рос. офіцерів, який не входив до укр.. армії і підпорядковувався лише гетьману. Гетьманом був виданий універсал про формування 8 корпусів та 4 кінних дивізій. Мобілізація була запланована на жовтень 1918, але окупаційний уряд запевнив, що нім-авст. військ вистачить для захисту Укр., і мобілізацію відклали з жовтня на листоп. 1918. На поч.. лист. В Авст-Уг Імперії та Нім. Розпоч. революції і уряди цих країн відкликали свої війська з Укр.. 14.12.18 Укр. залишали останні авст-нім війська, разом з ними Укр.. залишив і гетьман. Основними причинами падіння гетьманату були:1)залежність стабільності держави від австро-німецьких збройних формувань;2)відсутність численної дієздатної регулярної української національної армії;3)реставрація старих порядків та відродження архаїчних форм організації суспільного життя;4)посилення впливу на державну лінію гетьмана російських консервативних кіл;5)вузька соціальна база;6)підкорення соціально-економічної

політики інтересам панівних верств та окупаційної влади;7)наростання соціальної напруги та формування організованої опозиції


 

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 128; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.162.239.233
Генерация страницы за: 0.002 сек.