Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Джерела та види легітимності влади
Читайте также:
 1. II. Джерела, монографічні видання, наукові статті
 2. АВТОХТОННІ ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ «ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ».
 3. Акти локального та договірного характеру як джерела трудового права
 4. Активність особистості та її джерела. 1 страница
 5. Активність особистості та її джерела. 2 страница
 6. ВЕДИЧНІ ДЖЕРЕЛА ДАВНЬОІНДІЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
 7. Верховна Рада України: структура, функції, порядок формування та взаємодії з іншими органами влади.
 8. Виборча система — це сукупність правил і прийомів, які щ забезпечують участь громадян у формуванні представниць- | ких органів влади.
 9. ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІІ – набір принципів, методів, прийомів та підходів, пов'язаних із забезпеченням перемоги на виборах та подальшим використанням або втриманням політичної влади.
 10. Види влади. Специфіка політичної влади
 11. Види майна суб'єктів господарювання та джерела його формування
 12. Види прибутку за джерелами отримання

Легітимність - Визнання суспільством законності, правомірності офіційної влади .Слід розрізняти поняття «легітимність влади» (громадське визнання її законності) і «легальність влади» (правове, формальне її закріплення).У науку поняття «легітимність влади» вперше було введено німецьким вченим Максом Вебером. Він же показав, що легітимація (набуття владою законності) не є у всіх випадках однотипний процес, що має одні й ті ж коріння, одна підстава. Вебер виділив три основних джерела (підстави) законності, правомірності політичної влади:традиційна легітимність (при монархічної форми правління за усталеною традицією влада переходить у спадок.)харизматична легітимність (політична влада знаходить якості законності в зв'язку з величезною популярністю і культом особистості політичного діяча, котрий очолює державну владу. Даний тип влади Вебер назвав харизматичним. Харизма (від грец. сharisma) означає божественний дар, милість. Цей тип легітимності політичної влади грунтується на виняткових, унікальні властивості, які виявляє лідер, що дозволяють йому виступати в якості пророка і вождя.)раціонально-правова легітимність (Ця влада визнається народом тому, що вона спирається на раціональні, визнані їм закони.)Така диференціація говорить багато про що. Перефразовуючи відому приказку, можна констатувати: «Скажи мені, який тип легітимності влади в даній країні, і я скажу тобі про рівень її економічного і політичного розвитку, про панівну в ній політичному режимі, про цілі, які ставить політична влада, і навіть« тривалості її життя »». Принаймні, можна з досить високим ступенем точності сказати, буде ця влада довготривалої або короткочасною.В політичній історії такі типи легітимності влади:1.Легальний тип(влада узаконена встановленими нормами права, заснована на визнаних суспільством конституційнихпринципах держави і підкріплюється діяльністю відповідних інститутів, а також санкціями, включаючи примусові. Джерело легальної легітимності - загальне розуміння норм, встановлених законом;) 2)Ідеологічний тип(влада визнається обгрунтованою в силу внутрішньої переконаності чи віри в правильність тихідеологічних цінностей, які нею проголошені. Джерело легітимності - ідеологічні цінності.) 3)Традиційний тип (Джерело - традиційне свідомість) 4)Структурний тип(правомочність влади випливає з переконання в законності і цінності встановлених структур і норм, що регулюють політичні відносини. Джерело легітимності - специфічні політичні структури.) Харизматичний (персональний) тип(Джерело харизматичної легітимації - особистий авторитет правителя.

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 492; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. II. Джерела, монографічні видання, наукові статті
 2. АВТОХТОННІ ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ «ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ».
 3. Акти локального та договірного характеру як джерела трудового права
 4. Активність особистості та її джерела. 1 страница
 5. Активність особистості та її джерела. 2 страница
 6. ВЕДИЧНІ ДЖЕРЕЛА ДАВНЬОІНДІЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
 7. Верховна Рада України: структура, функції, порядок формування та взаємодії з іншими органами влади.
 8. Виборча система — це сукупність правил і прийомів, які щ забезпечують участь громадян у формуванні представниць- | ких органів влади.
 9. ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІІ – набір принципів, методів, прийомів та підходів, пов'язаних із забезпеченням перемоги на виборах та подальшим використанням або втриманням політичної влади.
 10. Види влади. Специфіка політичної влади
 11. Види майна суб'єктів господарювання та джерела його формування
 12. Види прибутку за джерелами отримання
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.221.147.93
Генерация страницы за: 0.001 сек.