Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання.ІІ
Читайте также:
  1. Завдання.ІІІ.

1.Українська мова належить до мовної групи:

А) романської; Б) албанської; В) слов’янської; Г) угорської.

2. Географ широкого профілю, автор багатьох оригінальних наукових праць із

проблем фізичної та економічної географії. Працював в вузах Львова, Відня,

Праги, Харкова.

А) Чубинський П.П.; Б) Соболевський А.Н.; В) Діброва О.Т.; Г) Воблий К.Г.; Д) Рудницький С.Л.; Е) Кубійович В.М.

3. Середня густота населення України становить, осіб на км2:

А) 35, 3; Б) 76, 3; В) 67,3; Г) 63,7; Д) 73,6;

4. Природний рух населення - це:

А) різновид переміщення населення;

Б) в’їзд до країни на постійне проживання;

В)зміна кількості населення в результаті народжуваності і смертності;

Г) виїзд із країни на постійне проживання.

5. По Поліській низовині проходить державний кордон України:

А) із Польщею;Б) із Білоруссю;В) із Румунією;Г) із Росією; Д) із Угорщиною.

6. Цей етнографічний район займає територію на крайньому південному-сході

Карпат:А) Слобожанщина; Б) Гуцульщина; В) Лемківщина;

Г) Наддніпрянщина; Д) Західна Україна; Е) Бойківщина.

7. На картосхемі виділена адміністративно-територіальна одиниця,

назвіть її:

А) Донецька;Б) Житомирська; В) Кіровоградська; Г) Запорізька;

Д) Черкаська; Е) Рівненська; Є) Хмельницька; Ж) Чернігівська;

З) Миколаївська; І) Полтавська;К) Одеська; Л) Тернопільська;

М)Дніпропетровська; Н) Херсонська; О) Закарпатська

8. Сучасна територія України завершила своє формування у:

А) 1934р; Б) 1954р.; В) 1955р.; Г) 1964р.; Д) 1944р.

9. При тривалому збільшенні природного приросту населення статево – вікова піраміда має вигляд:

А) ромба; Б) трикутника, що стоїть на одній стороні;

В) трикутника, що стоїть на вершині; Г) прямокутника.

10. Вкажіть міста які виконують транспортні функції:

А) Луганськ, Алупка, Маріуполь; Б) Харків, Київ; В) Миргород, Трускавець, Ялта; Г) Рубіжне, Краматорськ; Д) Іллічівськ, Чоп, Ковель.

11. Зрощування прилеглих міст, сільських населених пунктів, об’єднаних

господарськими зв’язками, у суцільну урбанізовану територію, називається:

А)депортація; Б) депопуляція; В) урбанізація; Г)агломерація; Д) узурпація

12.Згідно схеми «Склад трудових ресурсів», визначте до якої категорії підпадає

«Марина навчається в 10 класі середньої школи»:

А) безробітна; Б) ЕАН; В) учні; Г) працююча особа молодшого віку.

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 216; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.