Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема №7: Соціологія особистості
Читайте также:
 1. VIІ. Соціалізація особистості у сучасній школі 1 страница
 2. VIІ. Соціалізація особистості у сучасній школі 10 страница
 3. VIІ. Соціалізація особистості у сучасній школі 11 страница
 4. VIІ. Соціалізація особистості у сучасній школі 2 страница
 5. VIІ. Соціалізація особистості у сучасній школі 3 страница
 6. VIІ. Соціалізація особистості у сучасній школі 4 страница
 7. VIІ. Соціалізація особистості у сучасній школі 5 страница
 8. VIІ. Соціалізація особистості у сучасній школі 6 страница
 9. VIІ. Соціалізація особистості у сучасній школі 7 страница
 10. VIІ. Соціалізація особистості у сучасній школі 8 страница
 11. VIІ. Соціалізація особистості у сучасній школі 9 страница
 12. Активність особистості

Тема №6: Соціальна організація і соціологія управління

Запорукою ефективного опрацювання даної теми є чітке розмежування понять “соціальна організація” (як процес-результат упорядкування соціальних дій людей) та “соціальний інститут” (як утворень та закладів, що забезпечують підтримку необхідних соціальних відносин між членами суспільства у різних сферах життя). Слід з’ясувати у чому полягають відмінності між формальною і неформальною соціальною організацією, з чого складається структура організації. Окремо необхідно розглянути проблему лідерства, як формального так і неформального.

Складовою даної теми є розгляд різних проявів соціальної дезорганізації. Однією із головних проблем є явище соціальної девіації. Необхідно всебічно проаналізувати цей процес, розглянути різні форми соціальної девіації, зробити наголос на тому, що це складне багатогранне явище, навести як негативні, так і “позитивні” приклади соціальної девіації. Важливою частиною даної теми є проблема соціальних конфліктів, їх типів, форм, причин, наслідків, тощо. Окремо слід розглянути етапи, шляхи управління та вирішення соціальних конфліктів.

 

Перелік рефератів до теми №6:

· Теорія соціального конфлікту Р. Дарендорфа.

· Мода як прояв соціальної девіації.

· Соціальна і психічна девіація: сутність, причини, відмінності.

· Соціальні норми і патології у концепції Е. Дюркгейма.

· Форми індивідуального пристосування індивіда за Р. Мертоном.

· Громадська думка як засіб соціального контролю.

· Нормативна і поведінкова структура соціальної організації.

· Соціальні санкції у системі соціального контролю.

 

 

Розглядаючи дану тему, спочатку слід звернути увагу на понятійний апарат і чітко визначити поняття “людина”, “індивід”, “індивідуальність”, “особистість”. Далі необхідно проаналізувати різні типи особистості, розглянути різні підходи до її структури, перелічити та розкрити сутність кожної із функцій особистості. Окремо слід дати визначення та порівняти поняття “соціальний статус” та “особистий статус”. Характеризуючи структуру особистості, доцільним буде аналіз її мотиваційного комплексу, зокрема, розгляд ієрархії потреб А. Маслоу.

Другою складовою цієї теми є питання соціалізації особистості. Тут важливо чітко визначити етапи, з яких складається процес соціалізації, а також фактори, які на нього впливають. Зокрема, необхідно порівняти чинники, що мають вплив на першому та другому етапах соціалізації. Безумовно слід звернути увагу на роль сім’ї та школи у процесі соціалізації. Крім власне соціалізації, необхідно розібратися із явищами десоціалізації та ресоціалізації.

 

Перелік рефератів до теми №7:

· Природне і соціальне в людині.

· Співвідношення понять “людина”, “індивід”, “індивідуальність”, “особистість”.

· Роль соціалізації у становленні особистості.

· Соціальний статус і соціальні ролі особистості.

· Соціальна типологія особистості.

· Особливості первинної соціалізації.

· Особливості вторинної соціалізації.

· Роль начально-освітніх закладів у процесі соціалізації особистості.

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 92; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.196.38.114
Генерация страницы за: 0.001 сек.