Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 2 страница
Читайте также:
 1. A) борьба с браконьерами. 1 страница
 2. A) борьба с браконьерами. 2 страница
 3. A) борьба с браконьерами. 3 страница
 4. A) борьба с браконьерами. 4 страница
 5. A) борьба с браконьерами. 5 страница
 6. A) борьба с браконьерами. 6 страница
 7. Annotation 1 страница
 8. Annotation 1 страница
 9. Annotation 2 страница
 10. Annotation 2 страница
 11. Annotation 3 страница
 12. Annotation 3 страница

160. Коленхіма відрізняється від склеренхіми:

а) прозенхімною формою клітин;

б) паренхімною формою клітин;

в) живим вмістом;

г) первинними клітинними стінками;

д) вторинними клітинними стінками;

е) нерівномірно потовщеними клітинними стінками;

є) рівномірно потовщеними клітинними стінками;

ж) порожнина клітини заповнена повітрям.

161. Склеренхіма відрізняється від коленхіми:

а) прозенхімною формою клітин;

б) паренхімною формою клітин;

в) живим вмістом;

г) первинними клітинними стінками;

д) вторинними клітинними стінками;

е) нерівномірно потовщеними стінками;

є) рівномірно потовщеними стінками;

ж) порожнина клітини заповнена повітрям;

з) еластичними стінками;

и) розташуванням у органах.

162. Луб’яні волокна відрізняються від волокон деревини такими анатомічними ознаками:

а) більшою довжиною; г) розташуванням;

б) походженням; д) функціями.

в) частковим здерев’янінням клітинних стінок або його відсутністю;

163. Вибрати ознаки луб’яних волокон:

а) розташовані на периферії органа;

б) розташовані у центральній частині органа;

в) живі клітини; є) еластичні клітинні стінки;

г) мертві клітини; ж) целюлозні клітинні стінки;

д) товсті клітинні стінки; з) здерев’янілі клітинні стінки;

е) похідні камбію; и) похідні перициклу.

164. Вибрати ознаки деревинних волокон:

а) розташовані на периферії органа;

б) розташовані у центральній частині органа;

в) живі клітини; є) целюлозні клітинні стінки;

г) мертві клітини; ж) еластичні клітинні стінки;

д) товсті клітинні стінки; з) похідні перициклу;

е) здерев’янілі клітинні стінки; и) похідні камбію.

165. Вибрати ознаки волокон лібриформу:

а) розташовані на периферії органа;

б) розташовані у центральній частині органа;

в) живі клітини; є) целюлозні клітинні стінки;

г) мертві клітини; ж) еластичні клітинні стінки;

д) товсті клітинні стінки; з) похідні перициклу;

е) здерев’янілі клітинні стінки; и) похідні камбію.

166. Наведіть аргументи, які свідчать, що клітинні стінки клітин коленхіми залишаються первинними.

167. Первинна будова стебла зберігається протягом онтогенезу у:

а) трав’янистих дводольних; г) трав’янистих однодольних;

б) дводольних; д) хвойних.

в) однодольних;

168. Первинну будову протягом онтогенезу зберігає:

а) корінь; в) листок;

б) стебло; г) кореневище.

169. Апікальна меристема стебла містить у своєму складі:

а) центр спокою; д) кореневий чохлик;

б) листкові примордії; е) туніку;

в) зачатки бічних коренів; є) корпус;

г) меристему очікування; ж) колумелу.

170. Апікальна меристема кореня містить у своєму складі:

а) меристему очікування; д) кореневий чохлик;

б) колумелу; е) туніку;в) зачатки бічних коренів; є) корпус;

г) центр спокою; ж) листкові примордії.

171. Порівняти первинну будову стебла однодольних і дводольних рослин.

Структура Однодольні Дводольні
Епідерма Первинна кора Коленхіма Склеренхіма Ендодерма Перицикл Камбій Флоема Ксилема Серцевина    

172. Судинно-волокнисті пучки тропічних злаків відрізняються від судинно-волокнистих пучків решти однодольних:

а) наявністю камбію; г) наявністю хлоренхіми;

б) відсутністю механічного елемента; д) відсутністю паренхіми.

в) наявністю склеренхімної клітинної стінки;

173. Закінчити речення:

“Кранц-синдром” – це ...... .Властивий рослинам ......... .

174. Закінчити речення:

Бічні відгалуження стебел беруть свій початок з ....... .

175. Закінчити речення:

Бічні корені формуються з ....... .

176. Сочевички утворюються на:

а) стеблі; г) хвоїнці;

б) бічних гілках; д) листках деревних однодольних;

в) корені; е) бульбах.

177. Стебло деревних однодольних потовщується за рахунок:

а) камбію; д) перициклу;

б) пучків відкритого типу; е) кілець потовщення;

в) пучків закритого типу; є) річних кілець;

г) прокамбію; ж) закладання додаткових пучків.

178. Знайти правильні твердження:

а) у клітинній стінці ксилеми хвойних є прості і облямовані пори;

б) у клітинній стінці ксилеми хвойних є облямовані пори;

в) у клітинній стінці епідерми цибулі є прості і облямовані пори;

г) у клітинній стінці епідерми цибулі є прості пори;

д) у клітинній стінці епідерми цибулі є облямовані пори.

179. Закінчити речення.

Особливостями будови стебла культурних злакових рослин є ......... .

180. Протофлоема відрізняється від метафлоеми тим, що:

а) зустрічається у органах, які ще ростуть;

б) зустрічається у органах. які припинили ріст;

в) не містить ситовидних трубок;

г) не містить клітин-супутників;

д) не містить клітин-замикачів;

е) містить клітини-супутники;

є) має спіральне потовщення клітинних стінок;

ж) має кільцеве потовщення клітинних стінок;

з) має драбинчасте потовщення клітинних стінок.

181. Протоксилема відрізняється від метаксилеми тим, що:

а) зустрічається у органах, які ще ростуть;

б) зустрічається у органах. які припинили ріст;

в) не містить ситовидних трубок;

г) не містить клітин-супутників;

д) не містить клітин-замикачів;

е) містить клітини-супутники;

є) має спіральне потовщення клітинних стінок;

ж) має кільцеве потовщення клітинних стінок;

з) має драбинчасте потовщення клітинних стінок.

182. Структурами георецепції у стеблі є:

а) апікальна меристема; д) колумела;

б) судинно-волокнисті пучки; е) крохмаленосна піхва;

в) ендодерма; є) кореневий чохлик;

г) перицикл; ж) меристема очікування.

183. Структурами георецепції у корені є:

а) апікальна меристема; д) колумела;

б) судинно-волокнисті пучки; е) крохмаленосна піхва;

в) ендодерма; є) кореневий чохлик;

г) перицикл; ж) центр спокою.

184. У молодому листку, який ще росте, першою/першим припиняє ріст:

а) епідерма; є) палісадна паренхіма;

б) основні клітини епідерми; ж) флоема;

в) кутикула; з) продиховий аппарат;

г) мезофіл; и) клітини-замикачі;

д) хлоренхіма; і) губчата паренхіма;

е) центральний провідний пучок; ї) ксилема.

185. Луб хвойних складається з таких гістологічних елементів:

а) луб’яних волокон; д) ситовидних трубок;

б) волокон лібриформу; е) склереїд;

в) деревинних волокон; є) смоляних ходів;

г) паренхіми; ж) клітин-супутників.

186. Назвати гістологічні елементи деревини, зображені на рис. 9.

187. Який тип зрізу зображено на рис. 13А? Розшифруйте його.

188. Який тип зрізу зображено на рис. 13Б? Розшифруйте його.

189. Який тип зрізу зображено на рис. 13В? Розшифруйте його.

190. Деревина хвойних складається з таких гістологічних елементів:

а) луб’яних волокон; д) ситовидних трубок;

б) волокон лібриформу; е) трахеїд;

в) деревинних волокон; є) смоляних ходів;

г) паренхіми; ж) клітин-супутників.

191. Дати назви цифрових позначень на рис. 14.

192. Порівняти вторинну будову стебла покритонасінних і хвойних рослин:

Ознака Покритонасінні рослини Хвойні рослини
Перидерма Ендодерма Первинна кора Вторинна кора Коленхіма Камбій Серцевинні промені Деревина    

193. В якій частині стебла трав’янистої рослини локалізовані механічні тканини:

а) паренхімі кори; г) вторинній ксилемі;

б) серцевині; д) первинній ксилемі;

в) провідних пучках; е) епідермісі.

194. В якій частині кореня трав’янистої дводольної рослини локалізовані механічні тканини:

а) паренхімі кори; г) вторинній ксилемі;

б) серцевині; д) первинній ксилемі;

в) провідних пучках; е) ризодермі.

195. Описати внутрішню будову соломини жита (рис.10).

196. Описати внутрішню будову стебла соняшника (рис. 11).

197. Дати назви позначень (рис. 12).

198. Чим стебло злаків відрізняється від стебла інших трав’янистих рослин?

199. Луб'яні волокна відрізняються від волокон лібриформу:

а) розмірами; д) товщиною клітинних стінок;

б) еластичністю; е) внутрішніми перегородками;

в) міцністю; є) живим вмістом;

г) здерев'янінням; ж) локалізацією.

200. Порівняти анатомічну будову ксилеми і флоеми:

Ознаки, властивості Ксилема Флоема
1.прозенхімність    
2.    
3.    
4.    

201. Яка з пар слів логічно підібрана ?

а) крохмаль – амілопласт; е) вакуоля – камбіформ;

б) оксалат Са – друзи; є) кутин – епідерма;

в) фрагмопласт – мікрофібрила; ж) паренхіма – мезофіл;

г) целюлоза – мікрофібрила; з) гіпоксилія – хвойні;

д) коленхіма – склеренхіма; і) річне кільце – хромопласт.

202. Назвати склад гістологічних елементів деревини.

203. Вибрати вірні твердження:

а) Судинно-волокнистий пучок гарбуза закритого типу;

б) Судинно-волокнистий пучок гарбуза відкритого типу;

в) У ксилемі хвойних рослин є судини і трахеїди;

г) У ксилемі покритонасінних рослин є судини і трахеїди;

д) У ксилемі покритонасінних рослин є тільки трахеїди.

204. В провідних пучках водяних рослин краще, ніж у суходольних, розвинуті:

а) ксилема; в) механічна тканина;

б) флоема; г) передавальні клітини.

205. За якими анатомічними ознаками можна визначити морфологічно верхню сторону листка?

206. Дати назви цифрових позначень (рис. 15).

207. Порівняти вторинну будову стебла і кореня:

Ознаки, властивості Стебло Корінь
1.    
2 . ..    

208. Що позначено цифрами 1-5 на рис. 16?

209. Чим первинна будова кореня відрізняється від первинної будови стебла?

210. В потовщенні кореня беруть участь:

а) прокамбій; д) апікальна меристема;

б) перицикл; е) кореневий чохлик;

в) камбій; є) склеренхіма;

г) ендодерма; ж) кутин.

211. Написати терміни, які мають пряме відношення до осьового циліндра кореня.

212. За якими ознаками анатомічної будови рослин можна визначити кліматичні особливості минулих років?

213. Які з пар слів логічно підібрані :

однодольні – фелоген; гіподерма – хвоїнка;

осьовий циліндр – перицикл; цистоліт – оболонка;

міжпучковий камбій – вторинна меристема; корінь – серцевина.

214. Дати назви цифрових позначень (рис. 17).

215. Потовщення кореня буряка на різних етапах його росту здійснюється:

а) камбієм; в) поділом паренхімних клітин;

б) фелогеном; г) потовщенням оболонок.

216. Дати назви цифрових позначень (рис. 18).

217. Порівняти анатомічну будову черешкового листка і хвоїнки:

Ознаки, властивості Листок Хвоїнка
1.    
   

218. Закінчити речення:

Перехід від первинної будови кореня до вторинної розпочинається з того, що...... .

219. В потовщенні пагона беруть участь:

а) прокамбій; д) апікальна меристема;

б) фелоген; е) серцевинні промені;

в) ендодерма; є) Ваш варіант відповіді.

г) міжпучковий камбій;

220. В яких молодих органах можна знайти ендодерму, як бар'єрну тканину?

221. Які ознаки анатомічної будови листка свідчать про ксероморфність рослини?

222. Описати внутрішню будову листка кукурудзи (рис.20).

223. Порівняти анатомічні особливості будови листків рослин С3–типу та С4–типу:

 

Ознаки, особливості С3- рослини С4- рослини
   
   

224. Дати опис позначень (рис. 21).

225. Закінчити речення.

Колючки стеблового походження анатомічно відрізняються від колючок листкового походження... .

226. Які функції виконують пори в радіальних стінках?

227. Назвати особливості будови клітин-замикачів.

228. Вставте пропущені слова у речення.

Судинно-волокнистий пучок кукурудзи ..... типу і складається з таких гістологічних елементів... .

229. Записати узгодження наведених термінів двох груп (наприклад , А4 – Б2):

А. 1) шипшина; 5) слива;

2) обліпиха; 6) малина;

3) акація; 7) бавовник;

4) кропива; 8) бегонія.

 

Б. 1) емергенці; 5) багатоклітинні волоски;

2) трихоми; 6) одноклітинні волоски;

3) залозисті волоски; 7) колючки.

4) покривні волоски;

230. Які особливості будови клітин-замикачів у злаків і осок, у порівнянні з дводольними?

231. Вставте пропущені слова у речення.

Судинно-волокнистий пучок гарбуза .... типу і складається з таких гістологічних елементів... .

232. Наведіть приклади рослин у яких є такі типи судинно-волокнистих пучків:

а) відкритий - в) концентричний -

б) колатеральний - г) неповний -

233. До складу яких тканин слід віднести такі гістологічні елементи:

а) трахеїди -

б) ситоподібні трубки -

в) паренхімні клітини деревини -

г) клітини алейронового шару -

д) склереїди -

е) клітини з поясками Каспарі -

234. До складу яких тканин слід віднести такі гістологічні елементи:

а) клітини фелогену - г) продихові клітини -

б) луб'яні волокна - д) клітини мезофілу -

в) клітини серцевинних променів деревини -

235. Яких судинно-волокнистих пучків не існує:

а) ексцентричних; г) поліколатеральних;

б) концентричних; д) біколатеральних;

в) повних; е) амфівазальних.

236. Обрати терміни, які відносяться до покривних тканин:

а) фелоген; г) лібриформ;

б) перидерма; д) емергенці;

в) коленхіма; е) глікокалікс.

237. Назвати органели, які зустрічаються у складі замикаючих клітин продихів.

238. При формуванні клітин-замикачів у них з’являються в останню чергу:

а) хлоропласти; г) ядро;

б) рибосоми; д) кутикула;

в) вакуолі; е) мітохондрії.

239. До якого типу тканин входять:

а) сочевички - в) фелодерма -

б) склереїди - г) клітини – супутники -

240. Функцією сочевички є:

а) регуляція водного режиму пагонів;

б) транспортування сахарози у низхідному напрямку;

в) обмін газів внутрішніх живих тканин із зовнішнім оточенням;

г) утворення вторинної покривної тканини;

д) поглинання дощової води.

241. На якому році вегетації формується кірка у:

Берези, яблуні, груші - …….; Липи - ……;

Винограду - ……; Тополі - ……;

Вільху - …….; Сосни - …… .

242. На які типи за характером розташування флоеми і ксилеми поділяються судинно-волокнисті пучки?

243. При наявності яких тканин судинно-волокнистий пучок називають повним:

а) склеренхіми; г) камбію;

б) ксилеми; д) флоеми;

в) лібриформу; е) паренхіми.

244. Порівняти анатомічну будову та функції твердого та м’якого лубу:

Ознака Твердий луб М’який луб
1Наявність клітин-супутників    
2... 3... 4...    

245. Назвати особливості внутрішньої будови листків рослин посушливих місцевостей.

246. Для рослин якої екологічної групи характерна така будова листка (рис. 19)?

247. У голонасінних загальна кількість клітин флоеми в порівнянні з покритонасінними:

а) більша; в) однакова;

б) менша; г) залежно від виду рослин.

248. Порівняйте анатомічну будову та функції продихів та сочевичок:

Ознака Продих Сочевичка
1.Наявність хлоропластів    
2 . . ..    

249. Порівняйте анатомічну будову стеблових та листкових сукулентів:

Ознака Стеблові Листкові
1.Епідерма покрита кутикулою    
2 . . .    

250. Анатомічні особливості рослин С4-типу:

а) наявність паренхімної обкладки пучків; в) хлоропласти мезофілу без гран;

б) хлоропласти обкладки не мають гран; г) хлоропласти мезофілу гранальні.

251. Продиховий комплекс – це:

а) тільки клітини-замикачі;

б) клітини-замикачі і дві суміжні клітини епідерми;

в) клітини-замикачі і всі суміжні клітини епідерми;

г) всі клітини епідерми між жилками листка.

252. Вибрати спільні ознаки лібриформу і волокон лубу:

а) розміри; г) наявність пор;

б) міцність; д) походження;

в) рівномірне потовщення; е) форма.5

253. Морфологічно нижня сторона листків має:

а) більш товсту кутикулу; в) менші розміри клітин;

б) більше трихом; г) більше продихів.

254. Дайте назви цифрових позначень рис.19.

255. Потовщення вторинної кори пагонів здійснюють:

а) перицикл; д) камбій;

б) прокамбій; е) фелоген;

в) ендодерма; є) ризодерма.

г) мезофіл;

256. У якому напрямку більш інтенсивно набрякає клітинна стінка луб’яного волокна.Обрати вірний варіант відповіді.

а) повздовжному; г) залежно від виду рослини;

б) поперечному; д) залежно від ступеню лігніфікації.

в) рівномірно;

257. Обрати вірну послідовність утворення різних типів судин при формуванні стебла:

а) спіральні, кільчасті, сітчасті, пористі; в) кільчасті, спіральні, сітчасті, пористі;

б) сітчасті, кільчасті, спіральні, пористі; г) пористі, спіральні, кільчасті, сітчасті.

258. Апікальна меристема пагона містить у своєму складі:

а) листкові примордії; г) туніку;

б) статенхіму; д) меристему очікування;

в) ініціальну клітину; е) корпус.

259. Поверхневим утворенням багаторічних коренів дводольних рослин є:

а) ризодерма; в) кірка;

б) перидерма; г) первинна кора.

260. Які особливості будови стебла хвойних порівняно з листопадними?

261. Ксилема в пучках черешків листка розміщена відносно флоеми:

а) зверху; в) рівномірно;

б) знизу; г) по боках.

262. Вибрати твердження, що характеризують перидерму:

а) складається з трьох, істотно відмінних між собою шарів;

б) є тканиною вторинного походження;

в) здатна періодично потовщуватись;

г) має структури газообміну і траспірації;

д) частина клітин має хімічно видозмінені оболонки;

е) є тканиною первинного походження;

є) покриває листки та корені.

263. Флоема в коренях багаторічних деревних рослин:

а) відсутня; в) є ситовидні трубки і клітини-супутники;

б) є лише ситовидні клітини; г) є лише ситовидні трубки.

264. Закінчити речення.

Механічні елементи деревини мають назву ….. .

265. На поверхні багаторічних коренів сочевички:

а) відсутні; в) з’являються лише при нестачі кисню;

б) присутні в малій кількості; г) мають зовсім іншу будову.

266. У трав’янистих рослин (помідори, огірки, кукурудза, мак та ін.) листки висихають, але не опадають, тому що:

а) не встигає утворитись віддільний шар; в) в цьому нема потреби;

б) такий шар не утворюється взагалі; г) Ваш варіант відповіді.

267. В клітинах бульб картоплі, які вщерть заповнюються крохмальними зернами, живий вміст та органели:

а) розчиняються і зникають; в) скупчуються в одному місці;

б) залишаються, хоч і в меншій кількості; г) Ваш варіант відповіді.

268. Вибрати типи клітин, які є в коренеплоді моркви:

а) паренхіма кори; г) камбій;

б) ситовидні трубки; д) луб’яні волокна;

в) судини; е) склеренхімні волокна.

269. Вибрати твердження, що характеризують епідерму:

а) первинна тканина; д) утворюються з туніки;

б) майже всі клітини є життєдіяльними; е) має багато ектодесм;

в) утворюються з фелогену; є) усі клітини містять хлоропласти.

г) складається з трьох типів клітин;

270. Після опадання листків на пагоні залишаються:

а) листкові сліди; г) річні кільця;

б) листкові прориви; д) прориви галуження,

в) сліди галуження; е) листкові рубці.

271. На поперечному зрізі коренеплоду столового буряка добре помітна концентрична шаруватість, зумовлена діяльністю додаткових камбіальних прошарків. Кількість цих шарів залежить від:

а) кількості сонячних днів; г) випадкових причин;

б) кількості сухих і вологих періодів; д) кількості азоту в ґрунті.

в) кількості листків у прикореневій розетці;

 

 

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 159; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.224.216.155
Генерация страницы за: 0.027 сек.