Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Застосування. Хром та його аналоги широко використовують як легуючідодатки до спеціальних нержавіючих сталей, які містять більш 10% Хрому
Читайте также:
 1. IV етап. Практичне застосування одержаних даних. 1 страница
 2. IV етап. Практичне застосування одержаних даних. 2 страница
 3. IV етап. Практичне застосування одержаних даних. 3 страница
 4. Non bis in idem (не двічі за одне) у кримінальному праві з урахуванням практики ЄСПЛ з застосування ст. 4 Протоколу №7 Конвенції
 5. Абсорбція: фізична сутність і призначення процесу. Сфера застосування в харчовій промисловості.
 6. Адсорбція: фізична сутність і призначення процесу. Сфера застосування в харчовій промисловості.
 7. Акти застосування права
 8. Акти застосування правових норм.
 9. Акти правозастосування, їх види
 10. Акти правозастосування.
 11. Актиправозастосування обов'язково повинні відповідати вимога»обґрунтованості і законності.
 12. Алюміній: будова атома, поширення в природі. Фізичні і хімічні властивості алюмінію. Застосування алюмінію

Хром та його аналоги широко використовують як легуючідодатки до спеціальних нержавіючих сталей, які містять більш 10% Хрому. При меншому вмісті Хрому сталь набуває значної міцності та твердості. Сплав нікелю з хромом ніхром (80% Ni, 20% Cr) має високу температуру плавлення, його використовують в нагрівальних елементах печей, які дають можливість досягти температури +1100 °C.

46.Кальцій. Природні сполуки одержання властивості застосування.

Ка́льцій (Ca) – хімічний елемент з атомним номером 20 та йогопроста речовина, що належить до лужноземельних металів, сріблясто-білий м'який метал, хімічно активний, легко окиснюється. Густина 1,55, температура плавлення 842 °C,температура кипіння 1491 °C. Твердість кальцію за Брінеллем 200-300 МПа.

Поширення в природі

За поширеністю в природі кальцій посідає п'яте місце серед хімічних елементів (3,6% маси земної кори). У зв'язку з високою хімічною активністю у вільному стані він не зустрічається. Найпоширенішими його сполуками є вапняк, крейда та мармур, які мають однаковий хімічний склад CaCO3, але різну кристалічну будову.

Кларк К. в кам'яних метеоритах 1,4%, ультраосновних - 0,7%, основних - 6,72%, середніх - 4,65%, кислих породах - 1,58%.

К. входить до складу багатьох мінералів (силікати,алюмосилікати, боросилікати, карбонати, сульфати, фосфати,ванадати, вольфрамати, молібдати, титанати, ніобати,флуориди, хлориди та ін.). Складова частина вапняків, мармурутощо. Ці мінерали часто утворюють цілі гірські масиви. У великих кількостях зустрічаються також апатити і фосфорити, основою яких є фосфат кальцію Са3(РО4)2. Досить поширеним є мінерал гіпс CaSO4 · 2Н2О.

Крім того, значні кількості сполук кальцію містяться в ґрунті і природних водах, а також входять до складу тваринних і рослинних організмів. Так, наприклад, мінеральна маса кісток і зубів тварин містить близько 80% фосфату кальцію Са3(РО4)2, а шкаралупа яєць майже повністю складається з карбонату кальцію СаСО3.

[ред.]Фізичні властивості

У вільному стані кальцій — сріблясто-білий легкий метал. Густина його 1,55 г/см³. Температура плавлення 851°С. Твердість кальцію невелика, він лише трохи твердіший за свинець та натрій. Пластичність досить висока: кальцій легко можна пресувати і розкатувати в тоненькі листочки.

[ред.]Хімічні властивості

Кальцій належить до головної підгрупи другої групи періодичної системи Менделєєва. Його атоми на зовнішньому енергетичному рівні мають по два електрони. Ці електрони він легко втрачає і перетворюється в позитивно заряджені іони Са2+. У всіх своїх сполуках кальцій буває лише двовалентний. Кальцій належить до найактивніших металів і за своєю хімічною активністю поступається лише перед лужними металами.При звичайній температурі кальцій легко взаємодіє з киснем і вологою повітря, тому його зберігають під шаром гасу, вазеліну або в герметично закритій посудині. При нагріванні він легко запалюється, утворюючи оксид кальцію:

2Са + О2 (повітря) = 2СаО (300–450 °С)

Кальцій легко взаємодіє також з водою, особливо при нагріванні, а з кислотами реагує дуже бурхливо:

Са + 2Н2О = Ca(ОН)2 + Н2

Са + 2HCl = CaCl2 + Н2

З вологим бромом і хлором кальцій взаємодіє вже при звичайній температурі, а при нагріванні безпосередньо реагує з сіркою, азотом і іншими речовинами, а також відновлює майже всі метали з їх оксидів:

Са + Cl2 = CaCl2 (200–250 °С)

Са + S = CaS (150 °С)

Ca + 2C(графіт) =нагрівання CaC2 — карбід кальцію (550 °С)

3Са + N2 (повітря) = Са3N2 нітрид (200–450 °С)

[ред.]Одержання

Металічний кальцій добувають електролізом розплавленого хлориду кальцію при температурі 800—850°С. Процес електролізу можна зобразити такими рівняннями:

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 133; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.