Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Доходи загального фонду Чернівецької області за 2013 рік
Читайте также:
 1. Автономна Республіка Крим, Одеська, Миколаївська і Херсонська адміністративні області.
 2. Автономна Республіка Крим, Одеська, Миколаївська і Херсонська адміністративні області.
 3. Аналіз використання фонду робочого часу
 4. Аналіз ефективності використання фонду заробітної плати
 5. Аналіз змінного фонду заробітної плати
 6. Аналіз постійної частини фонду оплати праці
 7. Аналіз рівня життя населення Хмельницької області
 8. Аналіз фонду заробітної плати
 9. Біметалізм є системою, де роль загального еквівален­та законодавчо закріплюється одночасно на рівних правах за двома благородними металами - золотом і сріблом.
 10. Взаємозв'язок загального інтелекту і шкільної успішності
 11. Визначення річного фонду заробітної плати для розрахункової кількості робітників
 12. Виробничі витрати та сукупні енерговитрати в розрахунку на 1 га посівної площі сівозміни господарств зерно-скотарського напряму Полтавської області, 2011 р.

Надходження коштів до загального фонду бюджету Чернівецької області за 2012 рік

тис. грн.

Код бюджетної класифікації Найменування доходів Затверджено обласною радою на 2012 рік Надійшло з початку року Відхилення (+/_-) Процент виконання до плану 2012 року  
 
 
Податкові надходження 804 088,2 785 066,1 -19 022,1 97,6  
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 659 410,6 630 439,1 -28 971,4 95,6  
Податок з доходів фізичних осіб 653 679,7 624 612,4 -29 067,3 95,6  
Податок на прибуток підприємств 5 730,8 5 826,7 95,9 101,7  
Збори за спеціальне використання природних ресурсів 133 514,7 142 650,5 9 135,8 106,8  
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 8 105,4 9 166,1 1 060,7 113,1  
Збір за спеціальне використання води 4 082,8 4 582,0 499,2 112,2  
Плата за користування надрами 4 054,7 5 270,5 1 215,8 130,0  
Плата за землю 117 271,8 123 631,4 6 359,6 105,4  
Інші податки 0,7 28,7 28,0    
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року 0,7 28,7 28,0    
Місцеві податки і збори 10 073,2 10 679,7 606,5 106,0  
Збір за місця для паркування транспортних засобів 981,3 952,8 -28,5 97,1  
Туристичний збір 168,7 183,6 14,9 108,9  
Збір за провадження деяких видів підприємницькоє діяльності 8 923,3 9 543,4 620,1 106,9  
Єдиний податок          
Інші податки та збори 1 089,0 1 268,0 179,0 116,4  
Фіксований сільськогосподарський податок 1 089,0 1 268,0 179,0 116,4  
Неподаткові надходження 44 152,6 45 693,3 1 540,7 103,5  
Доходи від власності та підприємницької діяльності 8 959,0 9 142,5 183,5 102,0  
Адміністративні збори 32 844,0 33 629,5 785,6 102,4  
Плата за ліцензії 11 615,9 12 136,4 520,5 104,5  
Плата за оренду цілісних майнових комплексів 19 504,6 20 133,4 628,8 103,2  
Державне мито 1 676,4 1 294,0 -382,4 77,2  
Митні збори 47,0 65,8 18,8 139,9  
Інші неподаткові надходження 2 349,6 2 921,3 571,7 124,3  
Доходи від операцій з капіталом 86,0 112,3 26,3 130,5  
Офіційні трансферти 2 981 345,9 2 935 869,6 -45 476,3 98,5  
Від органів державного управління 2 981 345,9 2 935 869,6 -45 476,3 98,5  
Дотації 1 858 980,8 1 858 980,8   100,0  
Дотації вирівнювання, що одержуються з Державного бюджету України 1 756 439,1 1 756 439,1   100,0  
Додаткові дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості 27 983,7 27 983,7   100,0  
Додаткова дотація на покращення надання соціальних послуг 17 679,8 17 679,8   100,0  
Додаткова дотація на забезпечення інвалідів психічного розладу 4 127,8 4 127,8   100,0  
Додаткова дотація на оплату праці працівникам бюджетних установ 52 750,4 52 750,4   100,0  
Субвенції 1 122 365,1 1 076 888,8 -45 476,3 95,9  
Субвенції, одержані з Державного бюджету України 1 122 365,1 1 076 888,8 -45 476,3 95,9  
Усього доходів 3 829 672,8 3 766 741,3 -62 931,5 98,4  

 Як видно із таблиці 2.3 на було заплановано надходження коштів до загального фонду у розмірі 3 829 672 тис. грн.. Фактично надійшло менше коштів 3 766 741,3 тис. грн..а саме на 62 931,5 тис. грн.. Недовиконання плану складає 1,6%.

Проаналізуємо доходи загального фонду бюджету по області міста Чернівці на за 2013 р. (табл. 2.4).

 

Таблиця 2.4

тис. грн.

Код бюджетної класифікації Найменування доходів Затверджено обласною радою на 2012 рік Надійшло з початку року Відхилення (+/_-) Процент виконання до плану 2012 року  
 
 
Податкові надходження 851 338,0 808 800,8 -42 537,3 95,0  
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 700 390,5 653 906,8 -46 483,7 93,4  
Податок на доходи фізичних осіб 689 508,0 648 475,0 -41 032,9 94,0  
Податок на прибуток підприємств 10 882,6 5 431,8 -5 450,8 49,9  
Збори за спеціальне використання природних ресурсів 139 346,4 143 008,8 3 662,4 102,6  
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 8 758,0 9 462,5 704,4 108,0  
Збір за спеціальне використання води 4 748,7 5 353,4 604,7 112,7  
Плата за користування надрами 3 064,2 2 692,6 -371,7 87,9  
Плата за землю 122 774,8 125 497,0 2 722,2 102,2  
Плата за використання інших природних ресурсів 0,6 3,3   558,2  
Інші податки 2,1 12,9 10,9 більше 100%  
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року 2,1 12,9 10,9 більше 100%  
Місцеві податки і збори 10 499,2 10 633,9 134,8 101,3  
Збір за місця для паркування транспортних засобів 925,1 1 028,7 103,6 111,2  
Туристичний збір 193,7 214,5 20,8 110,7  
Збір за провадження деяких видів підприємницькоє діяльності 9 380,4 9 390,7 10,3 100,1  
Інші податки та збори 1 099,9 1 238,3 138,5 112,6  
Фіксований сільськогосподарський податок 1 099,9 1 238,3 138,5 112,6  
Неподаткові надходження 41 857,3 40 770,8 -1 086,5 97,4  
Доходи від власності та підприємницької діяльності 6 893,9 3 606,6 -3 287,3 52,3  
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 32 760,0 34 206,7 1 446,7 104,4  
Плата за ліцензії 11 907,5 11 628,7 -278,8 97,7  
Плата за оренду цілісних майнових комплексів комунального та іншого майна 19 607,4 21 155,4 1 548,1 107,9  
Державне мито 1 145,2 1 289,6 144,4 112,6  
Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення 99,9 132,9 33,0 133,0  
Інші неподаткові надходження 2 203,4 2 957,5 754,1 134,2  
Інші надходження 2 203,4 2 957,5 754,1 134,2  
Доходи від операцій з капіталом 83,9 112,5 28,5 134,0  
Офіційні трансферти 3 236 819,8 3 211 824,8 -24 994,9 99,2  
Від органів державного управління 3 236 819,8 3 211 824,8 -24 994,9 99,2  
Дотації 2 027 112,2 2 027 112,2   100,0  
Дотації вирівнювання, що одержуються з Державного бюджету України 1956971,5 1956971,5   100,0  
Додаткові дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості 65383,7 65383,7   100,0  
Додаткова дотація з державного бюджету на виплату допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 4757,0 4757,0   100,0  
Субвенції 1 209 707,6 1 184 712,6 -24 994,9 97,9  
Субвенції, одержані з Державного бюджету України 1 209 707,6 1 184 712,6 -24 994,9 97,9  
Всього доходів 4 130 099,0 4 061 508,8 -68 590,1 98,3  

 

Дані таблиці 2.4 свідчать про те, що в 2013 році було заплановано надходжень у бюджеті по області міста Чернівці 4 130 099,0 тис. грн.. Фактично надійшло – 4 061 508,8 тис. грн.. Недовиконання плану складає 1,6%.

Проведемо аналіз надходжень коштів до бюджету за 2014 рік. (табл. 2.5)

 

Таблиця 2.5.

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 96; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Автономна Республіка Крим, Одеська, Миколаївська і Херсонська адміністративні області.
 2. Автономна Республіка Крим, Одеська, Миколаївська і Херсонська адміністративні області.
 3. Аналіз використання фонду робочого часу
 4. Аналіз ефективності використання фонду заробітної плати
 5. Аналіз змінного фонду заробітної плати
 6. Аналіз постійної частини фонду оплати праці
 7. Аналіз рівня життя населення Хмельницької області
 8. Аналіз фонду заробітної плати
 9. Біметалізм є системою, де роль загального еквівален­та законодавчо закріплюється одночасно на рівних правах за двома благородними металами - золотом і сріблом.
 10. Взаємозв'язок загального інтелекту і шкільної успішності
 11. Визначення річного фонду заробітної плати для розрахункової кількості робітників
 12. Виробничі витрати та сукупні енерговитрати в розрахунку на 1 га посівної площі сівозміни господарств зерно-скотарського напряму Полтавської області, 2011 р.
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.166.141.69
Генерация страницы за: 0.004 сек.