Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Варіант 18
 

1. Точкові заряди -30 мкКл і 15 мкКл знаходяться на відстані 7 см один від одного. Визначити напруженість поля в точці, що знаходиться на відстані 10 см від першого заряду та 8 см від другого заряду. Яка сила буде діяти в цій точці на заряд 1 мкКл?

 

2.Дві концентричні провідні сфери радіусами 6 і 10 см мають відповідно заряди 1 і -0,5

нКл. Визначити напруженість і потенціал електричного поля в точці, яка міститься

від центра сфер на відстані 5 см.

 

3.Електрон, що мав кінетичну енергію 10 еВ, влетів в однорідне електричне поле в

напрямі силових ліній. Яку швидкість буде мати в цьому полі електрон, пройшовши

різницю потенціалів 8 В?

 

4. У коло послідовно увімкнені мідний та сталевий дроти однакової довжини та діаметра. Знайти відношення падінь напруг на цих провідниках.

 

5. Визначити середню швидкість упорядкованого руху електронів в срібному провіднику при силі струму 6 А та перерізу провідника 1 мм2. Вважати, що на кожний атом срібла приходиться один електрон провідності.

 

6. Між пластинами плоского конденсатора площею 10 см2 стиснута слюда (). Пластини конденсатору притягуються одна до одної з силою . Знайдіть поверхневу густину поляризаційних зарядів на поверхні скла.

 

7. Два однойменних точкових заряди +30Кл і +50 Кл розміщені на відстані 80 см один від одного. Яку роботу потрібно виконати, щоб наблизити їх на відстань 10 см?

 

8. Під яким кутом до ліній магнітної індукції розташована площина квадратної рамки зі стороною 5 см, якщо вона знаходить в магнітному полі з індукцією 10 мТл. Магнітний потік, який пронизує рамку дорівнює 12,5 мкВб.

 

9. По двом паралельним нескінченно довгим провідникам розташованим на відстані 7 см течуть струми силою 3 А і 6 А. Обчислити напруженість та індукцію магнітного поля в точці розташованій на відстані 5 см від першого провідника та 6 см від другого.

10. На фотографії, яку отримали в камері Вільсона, що поміщена в магнітне поле, траєкторія альфа - частинки уявляє собою дугу кола з радіусом 15 см. Індукція магнітного поля 10-2 Тл. Знайти енергію альфа - частинки в електрон – вольтах.

 

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 546; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.