Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Висновок. §48. Вимирання одних таксонів, виникнення
Читайте также:
 1. Аудиторський висновок та його правове значення.
 2. Висновок
 3. Висновок
 4. Висновок
 5. ВИСНОВОК
 6. ВИСНОВОК
 7. Висновок
 8. Висновок
 9. Висновок
 10. ВИСНОВОК
 11. ВИСНОВОК
 12. Висновок

§48. Вимирання одних таксонів, виникнення

і розвиток інших у процесі розвитку біосфери

Мезозойський період (мезозой) став «ерою плазунів» - надзвичайний розквіт і наступне дуже швидке вимирання гігантських плазунів. Численні їхні форми завоювали не тільки суходіл, але й море, й повітря.

Будова тіла гігантських динозаврів була пов'язана з тим, що вони вели не наземний, а земноводний спосіб життя (див. мал.). Живлячись рослинним кормом, вони забиралися у водойми, і там найбільш масивні і важкі частини їхнього тіла (задні кінцівки, товстий і довгий хвіст) у силу відомого закону Архімеда втрачали значну частину своєї ваги, додаючи разом з тим тілу тварини стійкість; надводні ж частини - спина і тонка шия з непропорційно маленькою головою -були в них значно легше «нижнього ярусу» і вже не являли собою важкого тягаря (чому кит, викинутий на суходіл, гине?). Переселяю­чись з однієї водойми до іншої, такі «земноводні» могли опускатися на карачки і пересуватися суходолом.

Тріасовий період (тріас).Сильно скорочуються площі внутрішньо-) континентальних водойм, розвиваються пустельні ландшафти. Вими-* рає більшість земноводних, майже цілком зникають деревоподібні папороті, хвощі і плауни. Серед рослин найбільшого розвитку до­сягають голонасінні.

1. Згадайте переваги голонасінних перед вищими споровими 5£ рослинами. (11 балів)

З тріасових плазунів дожили до наших часів черепахи, крокодили і гатерії. Гатерія, що збереглася нині лише на кількох островах по­близу Нової Зеландії, - справжня «жива копалина». Вона дуже мало змінилася за остан­ні 200 млн років і зберегла, як і її тріасові предки, третє око, розташоване у кришці черепа. Вже у тріасі з'являються перші представники теплокровних - дрібні примітивні ссавці, очевидно, вони були яйцекладними, подібно до сучасних єхидни і качкодзьоба.

Юрськийперіод (юра). Плазуни почали освоювати і повітряне середовище. Знайдені в юрських сланцях першоптахи - археоптерикси - мали химерні ознаки плазунів і птахів одночасно.

Відбиток кістяка на сланцяхПершоптах (реставрація)

2. Перелічте риси схожості першоптаха з: (9 балів)

 

плазунами птахами
   
   
 

Серед рослин у цей період зберігається панування голонасінних. Деякі з них, напри­клад секвої, дожили до наших насів.


Крейдяний період (крейда). Пов'язаний з увооенням крейди в морських відкла­деннях. Крейда виникла із залишків мушлей найносстіших тварин - форамініфер.

У крейдовому періоді ліси із сагових пальм поріділи, з'явилися листяні дерева; рос­линний світ стає яскравішим і барвистішим, набуваючи сучасних рис. На Землі стали відбуватися листопади.Поява квіткових рослин призвела до швидкого розвитку комах, які запилювали ці ро­слини, і до появи птахів, які живилися комахами. Птахи ще зберігали зуби, але в іншому істотно не відрізнялися від сучасних. У другій половині крейди виникли сумчасті і плацен­тарні ссавці.

Наприкінці мезозойської і на початку кайнозойської ери гігантські ящери вимерли: могут­ність їх виявилася недовговічною. Від великої ери плазунів залишилися деякі, переважно дрібні види. На зміну їм прийшли ссавці. Дотепер вони були занедбаними і в невідомості.

3. Чому загинули ящери? Адже вони відрізнялися геркулесівською статурою і силою.

(11 балів)

Кайнозойська ера, або ера нового життя (кайнозой) - це розквіт квіткових рослин, комах, птахів і ссавців. Рослинний і тваринний світ набув сучасного вигляду.

Умови життя в кайнозої. Кайнозой поділяється на два нерівних періоди: третинний (палеоген і неоген) і четвертинний (антропоген). На початку третинного періоду поши­рені ліси тропічного і субтропічного типу: магнолії, лаврові дерева, пальми, бамбук, фі­куси, величезні евкаліпти, хлібні дерева тощо. Але у другій половині третинного періоду настало похолодання, і теплолюбні рослини вижили лише на півдні, а в північних і серед­ніх широтах стали переважати листопадні дерева: клен, липа, вільха, дуб. Поступово густі ліси стали рідіти, з'явилися відкриті степи зі строкатими під час цвітіння травами.

Протягом третинного періоду від комахоїдних відокремлюється ряд приматів. До се­редини цього періоду найбільш поширені і загальні предкові форми людиноподібних мавп і людей.

Таким чином, наприкінці третинного періоду виникли всі сучасні ряди ссавців і пред­ставники всіх сімейств тварин і рослин, переважна більшість родів

Ми живемо у четвертинному періоді (антропоген). Він триває бгизыо 1.0 - 1£мп~ ро­ків. Більша частина часу припала на льодовиковий період, протягом якого -ер^эс*"' Євразії і Північної Америки чотири рази піддавалися гігантським зледенінням («зегика зима»). Льодовики Антарктиди, Гренландії, Північної Землі, Землі Франца-Йосифа і Паміру - за­лишки четвертинних зледенінь. Це був час великої утечі тварин. Усі зони перемішалися -на дорозі зустрічалися тушканчик і північний олень, ведмідь і альпійський козел, слон і сарна. Льоди почали танути близько 25 тис. років тому. У зв'язку з похолоданням клімату багато які тварини і рослини вимерли. Не стало багатьох видів слонів, носорогів, мавп, шаблезу-бого тигра. У північних і середніх широтах зникли вічнозелені магнолії, пальми, бамбук З'явилася рослинність тундри, тайги, мішаних лісів.

Володарями лісів і трав'янистих степів стали мамонти (у сибірській землі вчені знайшли останки волохатого носорога), жили печерні леви, печерні ведмеді і барани. У густих тем­них лісах нишпорили вовки; з-під кущів вистрибували налякані зайці. У тундрах розгрібали сніг, аби дістати лишайник, північні олені, а песці, одягнені в густе хутро, полювали за бі­лими куріпками. На той час на Землі вже з'явилася первісна людина.

Особливості покритонасінних, які дозволили їм зайняти панівне положення: 1) сильний розвиток судин ксилеми; 2) формування квіток і плодів; 3) наявність (крім спорофілів) чашолистків і пелюстків; 4) формування маточки, через яку пилкова трубка проростає до сім'ябруньки і яйцеклітини; 5) подальша редукція гаметофіта, який складається з кіль­кох клітин і цілком паразитує на спорофіті.


4. Опишіть життєвий цикл квіткової рослини. (11 балів)

5. Поясніть співвідношення гаметофіта і спорофіта у життєвому циклі наземних рос­лин. Які переваги спорофіта? (11 балів)

Особливості будовиі життєдіяльності птахів, що дозволили їм зайняти панівне положення

1. Пристосування до польоту формувалися у напрямках: а) шляхом забезпечення обтічності і зменшення лобового опору тіла птаха; б) полегшення маси тіла; в) підви­щення інтенсивності процесів життєдіяльності.

2. Чотирикамерне серце, венозна кров не змішується з артеріальною.

3. Відносна маса серця вища (1 - 2% маси тіла),

4. Кров має високу кисневу ємність (у 2 - 4 рази вища, ніж у рептилій).

5. Подвійне дихання.

 

6. Інтенсифікація процесів травлення, дихання і кровообігу, високі термоізолюючі властивості пір'яного покриву дозволили птахам підтримувати високу і постійну темпе­ратуру тіла - розвивалася гомойтермія.

7. Високий рівень розвитку центральної нервової системи та органів почуттів (особ­ливо зору і слуху), запліднення внутрішнє.

і 8. Яйця захищені надійною шкаралупою. Батьки піклуються про потомство.

Разом з тим саме глибока спеціалізація до польоту обмежила розміри їхнього тіла (усі летючі птахи відносно невеликі), не дозволила їм заселити ґрунт і воду, що зуспіхом здійснили ссавці.

Принципово важливі риси організації ссавців, що забезпечили їм панівне положення в екосистемах

1. Високорозвинені головний мозок і органи почуттів.

2. Травний тракт відрізняється більшою довжиною і диференціацією його відділів. Губи дозволяють вживати рідку їжу. Зуби диференційовані.

3. Легені завдяки альвеолярній структурі мають велику дихальну поверхню, яка у 50 -100 разів перевищує поверхню їхнього тіла.

4. Чотирикамерне серце. Дрібні численні еритроцити не мають ядер, що підвищує ефективність перенесення ними кисню.

5. Інтенсифікація дихання, кровообігу і травлення забезпечила зростання рівня обмі­ну речовин, що разом з підшкірною жировою клітковиною призвело до становлення го-мойотермії.

6. Внутрішньоутробний розвиток ембріонів у спеціалізованому органі статевої системи -матці, зв'язок ембріона з організмом матері за допомогою плаценти, живородіння і вигодо­вування дитинчат молоком підвищили виживаність молоді, що сприяло підвищенню чи­сельності.

Основні закономірності еволюції

Існує п'ять основних закономірностей еволюції, визнаних майже усіма вченими.

1. Еволюція відбувається з різною швидкістю, у різні періоди. Майже 200 млн років знадобилося, щоб рослини завоювали суходіл, і по багнистому болотистому ґрунті ста­ли блукати земноводні, які виповзли на берег. Більш 100 млн років пішло на те, щоб Царство плазунів досягло величі і процвітання. На висоті своєї «слави» вони знаходи­лися лише 70 - 60 млн років тому; у наступні 35 млн років їхнє місце зайняли первинні завойовники повітря і строката група ссавців, що з великим успіхом виступили на жит­тєвому шляху і заповнили увесь світ. Багато які з них набули знайомого нам вигляду якихось 5-7 млн років тому. (Темпи еволюції неухильно наростають.)

2. Еволюція організмів різних типів відбувається з різною швидкістю.

З одного боку, деякі види плечоногих зовсім не змінилися, принаймні, за остан­ні 500 млн років; з іншого боку, за останні кілька тисяч років з'явилося і вимерло декі­лька видів гомінид.


3. Нові види утворюються не із висожорозвинених і спеціалізованих форм, а, навпаки, з відносно простих, неспеціалізованих форм. Наприклад, ссавці походять не від великих спеціалізованих динозаврів, а від групи порівняно дрібних неспеціалізованих рептилій.

4 Еволюція не завжди йде від простого до складного. Існує багато прикладів «регре­сивної» еволюції, коли складна форма давала початок більш простим. Більшість пара­зитів походять від вільно живучих предків, що мали більш складну організацію, ніж су­часні форми. Усе це пов'язане з випадковим характером мутацій і з тим, що вони не обо-в'язиово закликають зміни від простого до складного і від недосконалого до досконалого. Якщо яиому-небудь виду вигідно мати більш просту будову чи зовсім позбавитися яко-"ось органа, то будь-які мутації, що відбуваються в цьому напрямку, будуть накопичува­вся шляхом природного добору.

5. Еволюція торкається, популяцій, а не окремих особин, і відбувається в результаті про-_ієсів мутування. диференцільного відтворення, природного добору і дрейфу генів.

§49. Виникнення людини та її роль у біосфері. Утворення ноосфери - єдина можливість збереження життя на Землі

Основнітерміни і поняття: антропогенез, дріопітеки, австралопітеки, пітекант-чіи, синантропи, неандертальці, кроманьйонці; біосфера, ноосфера.

Антропогенез (від грец. «anlhropos» - людина) - процес історико-еволюційного формування фізичного типу людини, первинного розвитку її трудової діяльності, мови, а також суспільства. Вчення про антропогенез - розділ антропології.

і Антропологія - наука про походження людини, утворення людських рас і нор­мальних варіацій фізичної будови людини. Як самостійна наука сформувала­ся у середині XIX cm.

Трудова гіпотеза походження людини

Припускається, що провідним фактором олюднення мавпи була праця, а становлен­ая людини відбувалося на основі соціально-економічних закономірностей.

Рушійні сили антропогенезу

Соціальні

Біологічні

Трудові операції
свідомість, ■ абстрактне мислення
суспільна •праця і спо­сіб життя
мова

спадковість, боротьба за мінливість"^-*"існування, природний добірГібони

Родовід людини

Малоспеціалізовані комахоїдні ссавці (мезозойська ера)

Малоспеціалізовані прадавні примати (парапітеки)

Горила
Австралопітеки Архантропи (найдавніші люди) і Палеоантропи (прадавні люди) Неоантропи (сучасні люди)

Шимпанзе

І етап

Яванський пітекантроп

(мавполюдина)

Синантроп

(китайська людина)

Гейдельберзька людина

(400 тис. років до н.е.)

II етап

Неандертальці

(300 - 100 тис. років до не.)

етап

Кроманьйонці (50 - ЗО тис. років до н.е.)


Створення ноосфери - єдина можливість збереження життя на Землі

У співжитті зазвичай говорять про людину як про індивідуум, який вільно живе і віль­но пересувається на нашій планеті, вільно будує свою історію.

У дійсності жодний живий організм у вільному стані на Землі не існує. Всі організми нерозривно і безперервно пов'язані - насамперед живленням і диханням - з оточуючим їх матеріально-енергетичним середовищем Поза ним в природних умовах вони існува­ти не можуть.

Людство як жива речовина нерозривно пов'язане з матеріально-енергетичними про­цесами певної геологічної оболонки Землі - біосферою. Воно фізично не може бути незалежним від неї жодної хвилини.

Економіст Л. Брентано у XIX ст. обчислив: «Якби кожній людині дати один квадрат­ний метр і поставити всіх людей поруч, вони не зайняли б навіть усієї площі маленького Боденського озера на кордоні Баварії і Швейцарії. Решта поверхні Землі залишилася б порожньою від людини. Таким чином, усе людство разом узяте являє собою незначну масу речовини планети. Міць його пов'язана не з його матерією, а з його мозком, з його розумом і спрямованою цим розумом його працею».

У геологічній історії біосфери перед людиною відкривається величезне майбутнє, якщо вона зрозуміє це і не буде використовувати свій розум і свою працю на самознищення.

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 617; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.