Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Едафічні та геологічні екологічні чинники
Читайте также:
 1. V) ПОБУТОВІ ХІМІКАТИ, МИЛО, СМЗ, РОЗЧИННИКИ
 2. Анатомо-фізіологічні та соціальні чинники настання й перебігу підліткового періоду становлення особистості.
 3. Афективні чинники економічної поведінки
 4. Біотичні екологічні фактори
 5. В екологічній сфері
 6. Валео-екологічні цінності
 7. Види відповідальності за екологічні правопорушення
 8. Виробниче середовище. Робоча зона. Небезпечні та шкідливі чинники.
 9. Виховний потенціал сімї: чинники впливу сімї на розвиток дитини, стилі сімейного виховання.
 10. Галузевий склад і чинники регіонального розвитку і розміщення харчової промисловості України..
 11. Геологічні дослідження
 12. Геологічні та промислові запаси корисних копалин. Особливості інтенсивних та екстенсивних шляхів використання копалин.

Гідрологічні екологічні чинники

До гідрологічних чинників відносять температуру, прозорість, хімічний склад води. Важливо розуміти, що від температури залежить густина води та насиченість розчинним киснем. Найважчою є вода з температурою 4°С. Це призводить до періодичного перемішування води в озерах та ставках. У помірних широтах підвищення температури води призводить до пригнічування холоднокровних організмів. Зокрема для риби температуа 25°С є зоною пригнічення, а температура 36°С – смертельною для більшості риб. Прозорість води є вагомим чиннком, адже певні водні організми краще почуваються мутній води, а для деяких це навпаки неприпустимо. Солоність води визначається у проміле (‎‰) – кількість грамів розчинних солей у літрі води. Найсолонішим морем є Червоне море - 42‰, а середня солоність океану - 35‰. Більшість водних організмів можуть проживати або у прісній, або у солоній воді. Важливим чинником для водних організмів є навнвсть інших хімічних сполук. Наприклад для гідрофітів необхідною умовою є присутність азоту, фосфору, калію та інших мінеральних сполук, неохідних для росту продуцентів.

 

До едафічних чинників відносять: хімічний склад, рН, уміст розчиненої органічної речовини, гранулометричний склад, щільність, механічний склад грутнту.

Ґрунтпухкий поверхневий шар земної кори, який утворився в умовах тривалої тісної взаємодії атмосфери, літосфери і біосфери внаслідок фізичних, хімічних і біологічних процесів і володіє родючістю. Грунт постійно взаємодіє з іншими елементами природи і має важливе значення у загальному кругообігу речовин. Він є життєвим середовищем і субстратом для великої кількості видів тварин. Ті або інші зміни у ґрунті неминуче викликають зміни в інших складових частинах природи. Родючість грунту визначаєься наявністю гумусу, складної органічної сполуки. Від щільності грунту залежатиме багато інших чинників, які забезпечують гомеостаз екосистеми, зокрема наявність порта капілярів, повітрообмін, без яких неможливий розвиток і життєдіяльність більшості редуцентів. Вагомим чинником є кислотність грунтів. Підвищення кислотності може бути причиною зникнення багатьох видів організмів. Хімічний та механічний склад грунтів великою мірою залежить від материнської породи – геологічних порід, на яких утворився грунт. Великою мірою властивості цих порід визначатимуть вміст певних речовин. Зокрема наявність кальцію у гірських породах зумовить добре проростання кальцефільної флори. На пісках будуть формуватися грунти легкого механічного складу, які в умовах помірного клімату і доброго промивного режиму будуть характеризуватися підвищеною кислотністю.

 

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 206; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.