Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПЕРЕТВОРЕННЯ РЕЧОВИНИ. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ
Читайте также:
 1. Боротьба руської знаті за перетворення удільних князівств на незалежну державу в 70—00-х роках XIV ст.
 2. Взаємозв’язок “вхід – перетворення – вихід” у типових виробничих системах
 3. Демократичні перетворення та формування і розвиток громадянського суспільства. 1 страница
 4. Демократичні перетворення та формування і розвиток громадянського суспільства. 2 страница
 5. Демократичні перетворення та формування і розвиток громадянського суспільства. 3 страница
 6. Детерміноване моделювання та перетворення факторних систем
 7. Деякі теплові машини
 8. Діаграма стану речовини.Потрійна точка
 9. Е. Перетворення ЛПДНЩ в ЛПНЩ
 10. Еквівалентом складної речовини називається така її кількість, яка взаємодіє без залишку з одним еквівалентом водню чи взагалі з одним еквівалентом будь-якої іншої речовини.
 11. Економічний розвиток, соціальні перетворення: сьогодення і майбутнє
 12. Ентальпія системи. Теплові ефекти. Екзо- та ендотермічні процеси.

Варіант 1

1. Випаровування відбувається:

А. Тільки за температури кипіння рідини.

Б. За будь-якої температури.

В. За певної температури для кожної рідини.

Г. При високих температурах.

2. Які перетворення енергії відбуваються в теплових двигунах?

А. Внутрішня енергія двигуна → механічна енергія.

Б. Внутрішня енергія палива → механічна енергія.

В. Механічна енергія двигуна → внутрішня енергія палива.

Г. Внутрішня енергія палива → внутрішня енергія довкілля.

3. Яка формула дозволяє знайти кількість теплоти, необхідну для перетворення рідини на пару за сталої температури?

А. q = Q/т.

Б. r = Q/т.

В. Q = rт.

Г. Q = стΔt.

4. Температурою кипіння називають температуру, при якій...

А. ...рідина інтенсивно випаровується.

Б. бульбашки з парою з'являються на стінках посудини, що нагрівається, з рідиною.

В. ..Відбувається зростання повітряних бульбашок з парою усередині рідини.

Г. .розпочинається кипіння рідини..

5. Яка кількість теплоти потрібна для плавлення 2 кг льоду за температури 0 °С?

А. 4,2 кДж.

Б. 115 кДж.

В. 330 кДж.

Г. 660 кДж.

6. (1 бал) На мороз винесли гумову кулю, наповнену гарячою парою. На рисунку наведено графік залежності температури і усередині кулі від переданої навколишньому середовищу кількості теплоти Q. Яка ділянка графіка відповідає охолодженню води, що утворилася під час конденсації пари?

А. АВ.

Б. ВС.

В. СD.

Г. DF.

7. (2 бали)Яку кількість теплоти необхідно витратити, щоб розплавити шматок свинцю масою 100 г, взятого при температурі плавлення?

8. (2 бали)Яку кількість теплоти витрачено на нагрівання води, маса якої 0,75 кг, від 20 до 100 °С з наступним утворенням 250 г пари?

9. Який ККД теплового двигуна, якщо для виконання корисної роботи 80 МДж необхідно спалити 20 кг кам'яного вугілля?

10. (3 бали)У калориметр, що містить 0,5 кг води, упустили 20 г водяної пари, що має температуру 100 °С. Якою була початкова температура води, якщо кінцева температура в калориметрі 50 °С? Втрати тепла не враховуйте.

 

Варіант 2

1. На Півночі температура опускається нижче − 60 °С. Чи придатні там для вимірювання температури повітря ртутний і спиртовий термометри?

А. Не придатний жоден з них.

Б. Придатний тільки спиртовий.

В. Придатний тільки ртутний.

Г. Обидва придатні.

2. Які з наведених пристроїв є тепловими двигунами?

А. Водяний насос

Б. Похила площина.

В. Газова турбіна.

Г. Двигун внутрішнього згоряння.

3. У результаті конденсації пари за сталої температури ...

A. ... виділяється деяка кількість теплоти.

Б. ... молекули утворюють кристалічні ґратки.B. ... розміри молекул зменшуються.

Г. ... енергія теплового руху молекул збільшується.

4. Яка кількість теплоти виділиться під час кристалізації 6 кг олова, узятого за температури плавлення?

А. 348 кДж.

Б. 58 кДж.

В. 9,7 кДж.

Г. 6 кДж.

5. Якщо питома теплота плавленняречовини дорівнює 70 кДж/кг, то ...

A. Для плавлення 70 кг речовини потрібно 1 кДж теплоти.

Б. Для плавлення 70 кг речовини потрібно 70 кДж теплоти.

B. Для плавлення і кг речовини потрібно 70 кДж теплоти.

Г. Для плавлення 1 кг речовини потрібно 1/70 кДж теплоти.

6. У калориметр поклали лід і ввімкнули нагрівач. На рисунку наведено графік залежності температури г у калориметрі від отриманої кількості теплоти Q. Яка ділянка графіка відповідає нагріванню водяної пари?

А. ВС.

Б. СD.

В. DЕ.

Г. ЕF.

7. (2 бали) Яку масу спирту потрібно спалити, щоб нагріти 2 кг води від 14 до 50 °С, якщо вся теплота, яка виділяється внаслідок згоряння спирту, піде на нагрівання води?

8. (2 бали)Якому процесу зміни агрегатного стану води відповідає представлений на малюнку графік? Якій тривалості інтервал часу зайняв цей процес?

9. (З бали)Яка кількість теплоти виділиться в результаті конденсації 80 г водяної пари, що має температуру і00 °С, і охолодження води, що утворилася, до температури 50 °С?

10. (З бали)Автомобіль пройшов 200 км зі швидкістю 80 км/год. При цьому він витратив 12 кг бензину. Яку потужність розвивав двигун автомобіля, якщо його ККД 30%?

 

 

Варіант 3

1. У якому з названих явищ відбувається виділення енергії?

А. На балконі сохне білизна.

Б. У кімнаті потіють вікна.

В. На підлозі, протертій мокрою ганчіркою, зменшуються плями вологи.

2. Температура в електропечі досягає 1500 °С. Яка з речовин - мідь, сталь, залізо - можна в ній розплавити?

А. Мідь.

Б. Платина.

В. Залізо.

Г. Вольфрам.

3. Скільки енергії необхідно для перетворення на рідину 3 кг парафіну при температурі його плавлення?

А. 7,5∙105Дж.

Б. 4,5∙103Дж.

В. 0,5 ∙ 105 Дж.

Г.

4. Теплова машина (тепловий двигун) призначена для ...

A. ... виконання роботи під час перетворення рідини на пару.

Б. ... виконання роботи за рахунок внугрішньої енергії.

B. ... виконання роботи за рахунок механічної енергії.

Г. ... виконання роботи під час плавлення кристала.

5. Яка кількість теплоти виділиться в результаті конденсації 0,5 кг водяної пари за температури 100 °С?

А. 0,5 МДж.

Б. 1,15 МДж.

В. 2,3 МДж.

Г. 4,6 МДж.

6. У калориметр поклали лід і ввімкнули нагрівам. На рисунку наведено графік залежності температури г у калориметрі від отриманої кількості теплоти Яка ділянка графіка відповідає процесу руйнування кристалічних ґраток льоду?

 

А. AB.

Б. ВС.

В. CD.

Г. DE.

7. Обчислите витрати енергії, проведені для того, щоб випарувати З кг води взятої при температурі 0°С .

8. У судини з водою однакової температури поставлені бутлі з квасом, з яких ліву обернуто марлею. У якій з них квас охолоне швидше?

9. (З бали) Яка кількість теплоти необхідна для перетворення 5 кг снігу, узятого затемператури — 20 °С, на воду за температури 100 °С?

10. (З бали) Двигун потужністю 36 кВт за 6 год роботи витратив 60 л гасу. Який ККД двигуна?

 

Варіант 4

1. Який вид пароутворення рідини - випаровування або кипіння - відбувається при постійній температурі?

А. Випаровування.

Б. Кипіння.

В. Кипіння тільки в закритій судині.

Г. Випаровування і кипіння.

2. У якому стані знаходиться олово при температурі 232 °С?

А. У рідкому.

Б. У твердому.

В. Для відповіді потрібно знати, отримує або віддає енергію олово при цій температурі.

Г. Неможливо встановити.

3. У посудині знаходилися 4 кг води. Через декілька днів вона випарувалася. Скільки енергії отримала на це вода від навколишнього середовища?

А. 9,2 ∙ 106 Дж.

Б. 9,2∙107Дж.

В. Відповісти не можна, оскільки не вказана температура.

Г. Вода не випарується.

4. Випаровування рідини ...

A. Сповільнюється під час збільшення температури рідини.

Б. Являє собою перетворення рідини на тверде тіло.

B. Відбувається за будь-якої температури.

Г. Відбувається тільки за температури кипіння.

5. У результаті конденсації водяної пари за температури 100 °С виділилося 34,5 МДж теплоти. Яка маса води, що утворилася?

А. 2,3 кг.

Б. 15 кг.

В. 34,5 кг.

Г. 79,35 кг.

6. За якою формулою можна обчислити питому теплоту пароутворення рідини?

А. r = . Б. с = . В.Q = .Г. Q = qm.

7. На мороз винесли гумову кулю, наповнену гарячою парою. На рисунку наведено графік залежності температури t усередині кулі від переданої навколишньому середовищу кількості теплоти Q. Яка ділянка графіка відповідає охолодженню льоду?

А. ВС

Б. СD.

В.

Г. ЕF.

8. Яку кількість теплоти буде потрібно для того, щоб розплавити 6 кг чавуну, узятого при температурі 200 °С? (Питому теплоту плавлення чавуну прийняти рівною 1,0∙105 .

А. 3,84 ∙ 105 Дж.

Б. 38,4 ∙ 105 Дж.

В. 12,48 ∙ 105 Дж.

Г. Правильної відповіді немає.

9. (З бали) Тепловий двигун виконав корисну роботу 400 МДж, витративши 40 кг природного газу. Який ККД цього двигуна?

10. (3 бали) У калориметр, де містилася вода за температури 0 °С, упустили 10 г водяної пари за температури 100 °С. У калориметрі встановилася температура 60 °С. Якою стала маса води? Втрати тепла не враховуйте.

Таблиця 1

Коефіцієнт тертя

Пара речовин Коефіцієнт тертя
сталь по сталі 0,03-0,09
сталь по сталі змащена мастилом 0,01
гума по сталі 0,6-0,8
дерево по металу 0,2-0,5
дерево по дереву 0,2-0,5
метал по льоду 0,02
гума по сухому асфальту 0,5-0,7
гума по мокрому асфальту 0,35-0,45
гума по льоду 0,15-0,2

Таблиця 2

Питома теплоємність речовин

 

Речовина Питома теплоємність, Дж/кг∙ºС
азот
алюміній
вода
водень
кисень
лід
мідь
олово
повітря
ртуть
свинець
спирт
срібло
сталь

 

Таблиця 3

Температура плавлення та кристалізації речовин

Речовина Температура плавлення, ºС
алюміній
лід
мідь
олово
свинець
срібло
сталь
цинк
чавун
залізо
вольфрам
платина
золото
ртуть -39

Таблиця 4

Питома теплота плавлення та кристалізації речовин

Речовина Питома теплота плавлення, Дж/кг
алюміній
лід
мідь
олово
свинець
срібло
сталь

Таблиця 5

Температура кипіння та питома теплота пароутворення речовин

Речовина Температура кипіння,ºС Питома теплота пароутворення, Дж/кг
вода
водень -253
гелій -269  
ефір  
ртуть
спирт
свинець  

Таблиця 6

Питома теплота згоряння палива

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 5626; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Боротьба руської знаті за перетворення удільних князівств на незалежну державу в 70—00-х роках XIV ст.
 2. Взаємозв’язок “вхід – перетворення – вихід” у типових виробничих системах
 3. Демократичні перетворення та формування і розвиток громадянського суспільства. 1 страница
 4. Демократичні перетворення та формування і розвиток громадянського суспільства. 2 страница
 5. Демократичні перетворення та формування і розвиток громадянського суспільства. 3 страница
 6. Детерміноване моделювання та перетворення факторних систем
 7. Деякі теплові машини
 8. Діаграма стану речовини.Потрійна точка
 9. Е. Перетворення ЛПДНЩ в ЛПНЩ
 10. Еквівалентом складної речовини називається така її кількість, яка взаємодіє без залишку з одним еквівалентом водню чи взагалі з одним еквівалентом будь-якої іншої речовини.
 11. Економічний розвиток, соціальні перетворення: сьогодення і майбутнє
 12. Ентальпія системи. Теплові ефекти. Екзо- та ендотермічні процеси.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.