Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Пенсійний фонд України в системі пенсійного забезпечення
Читайте также:
 1. Cтародавня історія України - Історія України, 6 клас
 2. II. Проголошення незалежності України.
 3. III. 1. Особливості капіталізації економіки Наддніпрянської України.
 4. VI. Методичне забезпечення
 5. XVIII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому
 6. XVIIІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні
 7. А. Суперечності в системі “природа — суспільство”.
 8. Автомобільний транспорт України, його місце та роль у формуванні міжрегіональних зв’язків. Основні автомобільні магістралі.
 9. Агальна характеристика історико-культурних заповідників України.
 10. Аграрне право України
 11. Агресія Росії проти України
 12. Агро – промисловий комплекс України.

Міжбюджетні відносини та особливості їх організації

Видатків місцевих бюджетів та напрями їх удосконалення

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування

1.1.Сутність та склад видатків місцевих бюджетів

1.2.Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування

1.3. Видаткові повноваження органів місцевого самоврядування

Розділ 2. Аналіз напрямів витрачання коштів місцевого бюджету

2.1. Загальна характеристика економіко-ресурсного потенціалу країни

2.2. Аналіз формування доходів місцевих бюджетів

2.3. Моніторинг динаміки та структури видатків місцевих бюджетів

Розділ 3. Напрями вдосконалення видаткової частини місцевих бюджетів

3.1. Заходи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів місцевих органів влади

3.2. Підвищення ефективності контролю за використанням місцевих бюджетів за видатками

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти організації міжбюджетних відносин в Україні

1.1.Сутність та необхідність фінансового вирівнювання розвитку території

1.2.Розмежування доходів та видатків між ланками бюджетної системи

1.3. Алгоритм розрахунку дотацій вирівнювання розвитку територій

Розділ 2. Практичні аспекти організації міжбюджетних відносин в Україні

2.1. Загальна характеристика економіко-ресурсного потенціалу країни

2.2. Аналіз складу та структури доходів бюджету

2.3. Моніторинг особливостей міжбюджетних взаємовідносин в рамках регіону

Розділ 3. Проблеми удосконалення міжбюджетних відносин в Україні

3.1. Проблеми організації міжбюджетних відносин в Україні

3.2. Реформування міжбюджетних відносин в Україні

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи пенсійного забезпечення та його державне регулювання

1.1. Система пенсійного забезпечення в Україні

1.2.Пенсійний фонд України як складова пенсійного забезпечення

1.3. Джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів Пенсійного фонду

Розділ 2. Аналітичний огляд формування та використання коштів Пенсійного фонду

2.1. Організаційно-правова основа діяльності Пенсійного фонду

2.2. Аналіз джерел формування доходної частини бюджету Пенсійного фонду

2.3. Аналіз напрямів використання коштів бюджету Пенсійного фонду

Розділ 3. Напрями вдосконалення роботи Пенсійного фонду України

3.1. Засоби вдосконалення пенсійної системи та подальшого проведення пенсійної реформи в Україні

3.2. Світовий досвід соціального захисту людей похилого віку

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 120; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.27.58
Генерация страницы за: 0.001 сек.