Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Фінансовий ринок це?

а) складна структура з великою кількістю учасників-фінансових посередників, споживачів фінансових послуг – юридичні, фізичні особи, держава, які вступають в економічні відносини, оперуючи різноманітними фінансовими інструментами;

б) специфічна сфера грошових відносин, що виникають у процесі руху фінансових фондів між державою, юридичними та фізичними особами за допомогою спеціалізованих фінансових інститутів;

в) ринок, де відбуваються операції з купівлі продажу фінансових активів;

г) правильної відповіді немає.

 

20. Фінансовий ринок виконує такі функції:

а) ціноутворення;

б) економії на витратах;

в) нагромадження капіталів;

г) обміну фінансових активів.

1. Сучасна грошова система ґрунтується на:

a) золотому монометалізмі й паперових грошах;

б) паперових грошах;

в) паперово-кредитних грошах;

г) правильної відповіді немає.

 

2. Які із зазначених економічних інститутів не є обов’язковими елементами грошової системи сучасної ринкової економіки:

а) порядок обміну національної валюти на іноземну;

б) умови безготівкового грошового обігу;

в) форми грошей;

г) умови обміну грошей на золото.

 

3. Грошова система — форма організації грошового обігу, яка встановлена законом країни. Грошова система має забезпечити:

a) стійкість грошової одиниці;

б) еластичність грошового обігу;

в) оптимальну структуру виробництва;

г) оперативне і ефективне регулювання грошової маси в країні відповідно до потреб грошового обігу;

д) демонополізацію економіки країни.

 

4. Законодавча фіксація вагової кількості монетарного металу, що закріплюється за певною грошовою одиницею, — це:

а) монометалізм;

б) масштаб цін;

в) біметалізм;

г) валюта;

д) монета.

 

5. Грошова система, за якої національна грошова одиниця обмінюється на іноземну валюту, розмінна на золото:

а) система паралельної валюти;

б) система подвійної валюти;

в) система «кульгаючої» валюти;

г) золотомонетний стандарт;

д) золотозливковий стандарт;

е) золотодевізний стандарт.

 

6. Які елементи не належать до грошової системи:

a) грошова одиниця країни;

б) масштаб цін;

в) регламентація безготівкового обігу;

г) немає правильної відповіді.

 

7. Інструменти впливу центрального банку на грошову масу:

а) операції на відкритому ринку;

б) готівкова емісія;

в) норма банківських резервів;

г) облікова ставка;

д) усі відповіді правильні;

е) немає правильної відповіді.

 

8. Елементи грошової системи України — це:

а) комерційні банки;

б) держава;

в) види грошових знаків;

г) офіційний валютний курс;д) НБУ;

е) МВФ;

ж) організація готівкового й безготівкового обігу.

 

9. Форми безготівкових розрахунків — це:

а) акредитив;

б) платіжне доручення;

в) спот;

г) платіжна вимога доручення;

д) ф’ючерси.

 

10. Біметалева грошова система — це система, за якої:

a) за золотом і сріблом закріплена роль загального еквівалента;

б) тільки за золотом закріплена роль загального еквівалента;

в) тільки повноцінні гроші виконують роль загального еквівалента;

г) правильної відповіді немає.

 

11. Монометалізм — це:

a) грошова система, за якої тільки один вид металу виконує роль грошей;

б) еластичність грошового обігу;

в) оптимальна структура виробництва;

г) оперативне та ефективне регулювання грошової маси в країні відповідно до потреб грошового обігу.

 

12. До саморегулювальних грошових систем належать системи металевого обігу. Серед них виділяються такі стандарти:

a) золотомонетний;

б) золотозливковий;

в) золотодевізний;

г) усі відповіді правильні.

 

13. Неринкову грошову систему відрізняє наявність:

а) наявність значних обмежень щодо функціонування грошей;

б) розмежування сфер готівкового та безготівкового обігу;

в) заборона певних грошових операцій, здійснення контролю за грошовими операціями юридичних осіб та громадян;

г) правильної відповіді немає;

д) правильні відповіді А, Б, В.

 

14. Грошову систему ринкового типу характеризує:

а) вільне функціонування грошей;

б) певні обмеження щодо проведення грошових операцій на рівні банків;

в) усі відповіді правильні;

г) правильної відповіді немає.

 

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 297; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.