Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ХІД РОБОТИ. Питання до захисту практичної роботи
Читайте также:
 1. S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Питання контрольної роботи
 4. VIII. ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
 5. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання.
 6. Алгоритм роботи над єдиною науково-методичною проблемною темою.
 7. Алгоритм роботи у команді, який може сприяти у створенні моделі-уроку
 8. Аналіз букваря. Методика роботи з букварем.
 9. Б. Проаналізуйте уривок з роботи Л.Леві-Брюля “Первісне мислення”. Дайте характеристику особливостям первісної свідомості. Чим вона відрізняється від сучасної?
 10. Безпека праці під час роботи з комп’ютерними та мультимедійними засобами.
 11. Безпечні умови роботи в операційних блоках.
 12. Будова та принцип роботи ОПТИЧНОГО мікроскопа, ВИЗНАЧЕННЯ розмірів малих об’єктів за допомогою ОПТИЧНОГО МІКРОСКОПА

Практична робота №4

Питання до захисту практичної роботи

1. Які дії з діалоговими вікнами та типовими вікнами програм виконуються однаково?

2. Які елементи управління містять діалогові вікна? Яке призначення діалогових вікон?

3. Які елементи управління містять вікна програм?

4. Скільки і які способи переміщення використовуються для вікон роботи з програмами?

5. Як виділяються одиничні об'єкти робочого столу, суміжні об'єкти, несуміжні об'єкти, всі об'єкти?

6. Як можна розташувати на екрані монітора кілька відкритих вікон? Скільки вікон може бути активними одночасно?

7. Як зробити активним певне відкрите вікно програми? Які способи ви знаєте?

8. Скільки і які способи використовуються для зміни розміру вікна?

9. Що відображається в рядку стану вікна папки?

10. Назвіть способи впорядкування значків у робочій області вікна папки.

11. Охарактеризуйте способи відображення об'єктів у робочій області вікна папки.

12. За використання якого способу відображення об'єктів можна отримати найповнішу інформацію про об'єкти?

13. Як можна з'ясувати розмір найбільшого (найменшого файла у папці)? Наведіть кілька способів.

14. Назвіть перелік команд контекстного меню робочої області вікна папки.

ТЕМА: Операційні системи Windows. Робота з файловою системою. Використання програми "Проводник"

МЕТА: ознайомитися з технологією роботи з файловою системою в операційних системах Windows; сформувати навички виконання основних операцій: перегляд, копіювання, перейменування, переміщення, вилучення та відновлення вилучених файлів та папок у середовищі програми "Проводник" (Ехрlогег); засвоїти можливі способи представлення об'єктів у папках та їх упо­рядкування.

Запишіть тему і мету практичної роботи, вирішивши завдання складіть звіт про її виконання.

Вправа 1.Вивчення способів активізації програми «Проводник».

Активізуйте програму «Проводник» одним із способів:

1) з контексного меню кнопки Пуск;

2) з контекстного меню будь-якої згорнутої папки або ярлика папкиМои документы;

3) за допомогою клавіатури, одночасно натиснувши клавіші Win +E;

4) з меню Вид вікна будь-якої відкритої папки, напр., папки Мой компьютер. Потрібно відкрити меню → Панели обозревателя →Папки;

5) за натиснутої клавіші Shift двічі клацнути на значку папки чи значку ярлика папки;

6) з Главного меню системи:

КнопкаПуск→Программы→Проводник.

7) натисніть кнопку Папки панелі інструментів вікна відкритої папки.

Oтже, є щонайменше 7 способів запуску програми "Проводник".

3а будь-якого способу запуску програми «Проводник» відкривається її вікно, різниця полягає лише в початковому виділенні певної папки у лівій панелі та відтворенні її вмісту у правій панелі вікна Программы. Дослідіть це питання.Вправа 2. Робота з панелями вікна програми "Проводник".

Активізуйте програму "Проводник" одним з відомих вам способів. 3'ясуйте, яка інформація відтворюється у лівій та правій панелях вікна програми. Навчіться змінювати розміри панелей програми (для зміни розміру панелей підведіть покажчик миші до лінії розділу панелей і, коли покажчик набуде вигляду двонапрямленої стрілки, натисніть ліву кнопку миші і перетягніть лінію розділу у потрібне місце). Вивчіть різницю між операціями у лівій панелі - розгорнення папки (клацнути на кнопці "+") та відкриття папки (виділення папки). Навчіться згортати розгорнуті папки у лівій панелі (щоб згорнути папку потрібно клацнути на кнопці - зліва від папки). 3 одної панелі на іншу можна перейти і шляхом натискання клавіші Таb, а для переходу між об'єктами використати групу стрілок.

Вправа 3. Копіювання файлів у вікні програми "Проводник".

1. Скопіюйте файл "Практична робота №5" зі своєї папки на робочому столі локального комп'ютера у папку Мои документы: для цього у лівій панелі вікна програми "Проводник" виділіть спочатку свою папку на робочому столі. У правій панелі відобразяться об'єкти цієї папки. Знайдіть у правій панелі потрібний об'єкт. Застосуйте відомий вам спосіб копіювання (технологію Drag & Drop або копіювання через буфер обміну). Запишіть у зошиті всі можливі способи виконання копіювання.

2. Перевірте наявність скопійованого файла у папці Мои документы- для цього потрібно виділити папку Мои документыу лівій панелі та переглянути її вміст у правій панелі. Перейменуйте цей файл, надавши йому нове ім'я "Практ_робота_4". Застосуйте для цього один із відомих вам способів. Запишіть у зошиті всі можливі способи виконання перейменування.

3. Скопіюйте в буфер обміну вікно програми "Проводник". Створіть у своїй папці документ програми WordPad, дайте ім'я документуzvit_4, відкрийте документ і вставте скопійоване з буферу обміну.

Вправа 4. Створення папок та технологія "Drag & Drop" у вікні програми "Проводник".

1. Створіть у своїй папці папку з ім'ям "ОС". Виділіть відомим вам способом раніше виконані практичні роботи. Скопіюте їх у свою папку перетягуванням лівою кнопкою (утримуючи при цьому клавішу Ctrl). Повторіть цю операцію перетягуванням - правою кнопкою миші, обираючи з контекстного меню команду Копировать. На запитання у діалоговому вікні, яке при цьому відкриється, натисніть кнопку Заменить.

2. Виділіть у лівій панелі "Проводника" свою створену папку "ОС". Встановивши для неї спосіб відображення об'єктів Таблицаз меню Вид, перегляньте і запишіть ім' я, розмірі дату ствоння кожного файла цієї папки у правій панелі вікна програми "Проводник". Упорядкуйте у вікні своєї папки об'єкти за розміром: меню Вид→Упорядочить значки→По размеру. Зверніть увагу на зміни, які відбулись у вікні папки. З'ясуйте ім'я і розмір найбільшого і найменшого файлів у цій папці.

3. Відмініть одним із відомих вам способів останню дію.

4. Поновіть відмінену вами дію.

5. Створіть у своїй папці ще одну папку і назвіть "МSWord".

6. Виділіть у папці "ОС" три будь-які об'єкти і вилучіть їх з папки одним з відомих вам способів. Опишіть цей спосіб.

7. Який найпростіший спосіб відновлення вилучених об'єктів ви можете запропонувати у цій ситуації? Опишіть цей спосіб і виконайте.

8. Відкрийте свою папку.

9. Виділіть у цій папці всі файли і перемістіть їх простим перетягуванням лівою кнопкою миші у папку "ОС".

10. Закрийте папку, перейшовши до іншої.

Вправа 5. Створення ярликів у вікні програми "Проводник".

1. Використовуючи програму "Проводник", створіть ярлик своєї папки, розміщеної на сервері, на робочому столі локального комп'ютера. Опишіть технологію використаного вами способу.

2. Використовуючи рядок стану вікна програми "Проводник", з'ясуйте·і запишіть у зошит кількість об'єктів папки Мои документылокального комп'ютера та їх сумарний розмір.

Вправа 6. Друк документів із вікна програми "Проводник".

1. Крім виконаних вами операцій з вікна програми "Проводник" можна відправити на друк документ. Потрібно виділити його і клацнути на кнопці Печать на панелі інструментів. Або відкрити його контекстне меню і вибрати пункт Печать.

2. Навчіться виконувати такі операції з панелями програми"Проводник":

- змінювати розміри панелей;

- приховувати та відтворювати панелі;

- з'ясовувати різновиди інформації, яку можна відтворювати у лівій панелі за допомогою меню Вид→Панели обозревателя; запишіть клавіатурні еквіваленти відображення відповідних анелей; з'ясуйте, як відобразити у лівій панелі структуру папок, якщо цей режим вимкнуто, і запишіть у зошиті.

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 152; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Питання контрольної роботи
 4. VIII. ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
 5. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання.
 6. Алгоритм роботи над єдиною науково-методичною проблемною темою.
 7. Алгоритм роботи у команді, який може сприяти у створенні моделі-уроку
 8. Аналіз букваря. Методика роботи з букварем.
 9. Б. Проаналізуйте уривок з роботи Л.Леві-Брюля “Первісне мислення”. Дайте характеристику особливостям первісної свідомості. Чим вона відрізняється від сучасної?
 10. Безпека праці під час роботи з комп’ютерними та мультимедійними засобами.
 11. Безпечні умови роботи в операційних блоках.
 12. Будова та принцип роботи ОПТИЧНОГО мікроскопа, ВИЗНАЧЕННЯ розмірів малих об’єктів за допомогою ОПТИЧНОГО МІКРОСКОПА
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.77.114
Генерация страницы за: 0.003 сек.