Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Додаток 4. Розрахункова маса падаючого вантажу Вид підйому Розрахункова маса падаючого вантажу 1
Читайте также:
 1. Додаток
 2. ДОДАТОК 1
 3. Додаток 1 1 страница
 4. Додаток 1 1 страница
 5. Додаток 1 2 страница
 6. Додаток 1 2 страница
 7. Додаток 1 3 страница
 8. Додаток 1 3 страница
 9. ДОДАТОК 1. ДОКУМЕНТИ ТЕХНІЧНОЇ СЛУЖБИ АТП
 10. Додаток 10
 11. Додаток 11
 12. Додаток 11

Форма

Додаток 3

Розрахункова маса падаючого вантажу

Вид підйому Розрахункова маса падаючого вантажу
1. Клітьовий, обладнаний парашутами та гальмовими канатами, або за багатоканатної підвіски клітей з кількістю головних канатів чотири і більше Сумарна маса вантажу, збільшена в 1,5 раза
2. Скіповий з багатоканатною машиною та кількістю головних канатів чотири і більше Половина маси вантажу скіпа
3. Інші види підйомів Маса навантаженої підйомної посудини

до Правил безпеки у вугільних шахтах

КНИГА ОГЛЯДУ СТВОЛІВ ШАХТ

Шахта ________________________________________________________________________________________

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 

Почата ____________ 20__ року

Закінчена ____________ 20__ року

Термін зберігання 5 років

Дата огляду Стан кріплення та армування Час виявлення пошкодження Характер пошкодження Причина пошкодження Підписи особи, яка оглядає, і особи, відповідальної за стан ствола Заходи щодо усунення пошкоджень Тривалість зупинки підйому для усунення пошкоджень, годин, хвилин Підпис головного інженера шахти після ліквідації пошкодження, дата

до Правил безпеки у вугільних шахтах

Таблиця 1

Вентиляційний струмінь Неприпустима концентрація метану, % за об'ємом
Вихідний з тупикової виробки, камери, виробки, що підтримується понад 1,0
Вихідний з очисного вибою, виїмкової дільниці за відсутності апаратури АКМ понад 1,0
Вихідний з очисного вибою, виїмкової дільниці за наявності апаратури АКМ 1,3 і більше
Вихідний крила, шахти понад 0,75
Вхідний на виїмкову дільницю, в очисні виробки, до вибоїв тупикових виробок і до камер понад 0,5
Місцеве скупчення метану в очисних, тупикових та інших виробках 2,0 і більше


Таблиця 2

Шкідливі гази Граничнодопустима концентрація шкідливих газів у діючих виробках шахт
% за об'ємом мг/м3
Оксид вуглецю (CO) 0,00170
Оксиди азоту (у перерахуванні на NO2) 0,00025
Діоксид азоту (NO2) 0,00010
Сірчастий ангідрид (SO2) 0,00038
Сірководень (H2S) 0,00071


Таблиця 3

Гірничі виробки, привибійні простори, вентиляційне обладнання Максимальна швидкість повітря, м/с
Вентиляційні свердловини Не обмежена
Стволи та вентиляційні свердловини з підйомними установками, призначеними тільки для піднімання працівників в аварійних випадках, вентиляційні канали
Стволи для опускання та піднімання тільки вантажів
Кросинги трубчасті та типу перекидних мостів
Стволи для опускання та піднімання працівників і вантажів, квершлаги, головні відкотні та вентиляційні штреки, капітальні та панельні бремсберги та уклони
Усі інші гірничі виробки, проведені по вугіллю і породі
Привибійні простори очисних і тупикових виробок
Таблиця 4

Категорія шахт за метаном Відносна метановість шахти, м3
I до 5
II від 5 до 10
III від 10 до 15 та шахти, де були випадки місцевих (шарових) скупчень, спалахів або вибухів метану*
Надкатегорні 15 і більше; шахти, небезпечні за суфлярними виділеннями
Небезпечні за раптовими викидами шахти, в яких проводять роботи на пластах, небезпечних за раптовими викидами вугілля та газу, шахти з викидами породи


____________
* Шахти, де були випадки місцевих (шарових) скупчень, спалахів або вибухів метану, протягом місяця після настання випадку переводяться до III категорії.

Таблиця 5

Місце контролю Неприпустима концентрація метану, % за об'ємом
Дегазаційні трубопроводи від 3,5 до 25,0
На виході з камер змішування 2,0 і більше
Трубопроводи для ізольованого відведення метану за допомогою вентиляторів (ежекторів) більше 3,5


Таблиця 6

Категорії шахт за газом Тип приладів (апаратура)
переносні епізодичної та неперервної дії переносні автоматичні стаціонарна автоматична
на CH4 на CO2 на CH4 на CH4
Негазові + + - -
I і II категорій + + + +*
III категорії, надкатегорні й небезпечні за раптовими викидами + + + +


____________
* Згідно з графіком.

Таблиця 7

Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 231; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.