Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Реферати. 1. Поняття і класифікація принципів права соціального забезпечення
Читайте также:
 1. Конкурс реферативных работ
 2. Основные элементы реферативного обзора
 3. Примерная тематика реферативных работ
 4. Рекомендовані теми реферативних повідомлень
 5. Рекомендовані теми реферативних повідомлень
 6. Рекомендовані теми реферативних повідомлень
 7. Рекомендовані теми реферативних повідомлень
 8. Рекомендовані теми реферативних повідомлень
 9. Рекомендовані теми реферативних повідомлень
 10. Рекомендовані теми реферативних повідомлень
 11. Реферати
 12. Реферати

План

1. Поняття і класифікація принципів права соціального забезпечення.

2. Загальні (галузеві) принципи права соціального забезпечення.

3. Внутрішньогалузеві принципи права соціального забезпечення: загальнообов’язкового державного соціального страхування; державної соціальної допомоги; недержавного соціального забезпечення.

4. Поняття і класифікація джерел права соціального забезпечення.

5. Конституція України як основне джерело права соціального забезпечення. Закони України про соціальне забезпечення.

6. Підзаконні нормативно-правові акти у галузі пенсійного забезпечення: загальна характеристика.

 

1. Загальні принципи права соціального забезпечення в міжнародних правових актах.

2. Акти Федерації професійних спілок України як джерела права соціального забезпечення.

3. Локальні нормативно-правові акти як джерела права соціального забезпечення.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення та наведіть відомі Вам класифікації принципів права соціального забезпечення.

2. Назвіть основні загальні (галузеві) принципи права соціального забезпечення.

3. Назвіть принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування.

4. Наведіть принципи державної соціальної допомоги.

5. Назвіть принципи недержавного соціального забезпечення.

6. Охарактеризуйте загальні принципи права соціального забезпечення в міжнародних правових актах.

7. Дайте визначення джерел права соціального забезпечення.

8. В чому проявляється єдність і диференціація джерел права соціального забезпечення?

9. Сформулюйте особливості джерел права соціального забезпечення.

10. З’ясуйте, чи виступатиме Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями джерелом права соціального забезпечення?

11. Проаналізуйте Закон України «Про державний бюджет» на відповідний рік. Чи виступатиме він джерелом права соціального забезпечення?

12. Доведіть, що локальні нормативно-правові акти є джерелом права соціального забезпечення.

13. Проаналізуйте еволюцію реформи державної системи соціального забезпечення через нормативні акти, що визначали зміст реформи.

14. Чи можна вважати колективний договір джерелом права соціального забезпечення?

Нормативно-правові акти

1. Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03 травня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 51. – Ст. 2096.

2. Загальна декларація прав людини: Резолюція 217А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.

3. Конституція України від 28 червня 1996 р. // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.4. Концепція соціального забезпечення населення України: Затв. постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 р. // ВВР України. – 1994. – № 6. – Ст. 31.

5. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права людини і громадянина // ВВР України. – 1976. – № 17. – Ст. 291.

6. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 6. – Ст. 219.

7. Положення про Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі: Затверджене постановою Правління ПФ України від 27 червня 2002 р. № 11-2 (у редакції постанови Правління від 25 лютого 2008 р. № 5-5) // Офіційний вісник України. – 2008. – № 22. – Ст. 643.

8. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 05 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 44. – Ст. 1876.

9. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам: Закон України від 18 травня 2004 р. // ВВР України. – 2004. – № 33-34. – Ст. 404.

10. Про допомоги по інвалідності, по старості і у випадку втрати годувальника: Конвенція МОП № 128 // Міжнародне законодавство про охорону праці і Конвенції та рекомендації МОП. – К.: Основа, 1997. – Т. 3. – С. 249.

11. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09 липня 2003 р. // Голос України. – 2003. – 23 серп.

12. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 р. // ВВР України. – 1999. – № 46-47. – Ст. 403.

13. Про затвердження Інструкції про порядок переведення пенсій громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні: Постанова правління ПФ України від 23 квітня 1999 р. № 4-5 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 27. – Ст. 1345.

14. Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення: Постанова КМУ від 12 жовтня 1992 р. № 583 // Зібрання постанов Уряду України. – 1992. – № 11. – Ст. 271.

15. Про затвердження Положення про організацію персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування: Постанова КМУ № 794 від 04 червня 1998 р. // Офіційний Вісник України. – 1998. – № 22. – С. 18.

16. Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах: Постанова КМУ від 16 січня 2003 р. № 162 // Офіційний вісник України. – 2003 – № 4 – Ст. 102.

17. Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи: Закон України від 08 липня 2011 р. // ВВР України. – 2012. – № 12-13. – Ст. 82.

18. Про заходи щодо впровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі обов’язкового державного пенсійного страхування: Указ Президента України від 04 травня 1998 р. № 401 // Урядовий кур’єр. – 1998. – № 89-90. – С. 35.

19. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997 р. // ВВР України. – 1997. – № 37. – Ст. 237.

20. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 07 жовтня 2010 р. // ВВР України. – 2011. – № 9. – Ст. 58.

21. Про межу малозабезпеченості: Закон України від 04 жовтня 1994 р. // ВВР України. – 1994. – № 42. – Ст. 385.

22. Про мінімальний споживчий бюджет: Закон України від 03 липня 1991 р. // ВВР України. – 1991. – № 42. – Ст. 553.

23. Про мінімальні норми соціального забезпечення: Конвенція МОП № 102 // Міжнародне законодавство про охорону праці і Конвенції та рекомендації МОП. – К.: Основа, 1997. – Т. 3. – С. 249.

24. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 01 грудня 1998 р. // ВВР України. – 1999. – № 2-3. – Ст. 20.

25. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09 липня 2003 р. // Голос України. – 2003. – 23 серп.

26. Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні: Указ Президента України № 291 від 13 квітня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 15. – Ст. 569.

27. Про пенсії за особливі заслуги перед Україною: Закон України від 01 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 25. – Ст. 1037.

28. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05 листопада 1991 р. // ВВР України. – 1992. – № 3. – Ст. 10.

29. Про Положення про Міністерство соціальної політики України: Указ Президента України від 06 квітня 2011 р. № 389/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1227.

30. Про Положення про Пенсійний фонд України: Указ Президента України від 06 квітня 2011 р. № 384 /2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1223.

31. Про порядок призначення пенсій на пільгових умовах жінкам, які працюють в сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей: Постанова КМУ від 16 травня 1992 р. № 244 // Зібрання постанов Уряду України. – 1992. – № 5. – Ст. 126.

32. Про прожитковий мінімум Закон України від 15 липня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Ст. 1702.

33. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28 лютого 1991 р. // ВВР України. – 1991. – № 16. – Ст. 200.

34. Про Стратегію подолання бідності: Указ Президента України від 15 липня 2001 р. № 637/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 33. – Ст. 1525.

35. Про схвалення Концепції подальшого проведення пенсійної реформи: Розпорядження КМУ від 14 жовтня 2009 р. №1224-р // Офіційний вісник України. – 2009. – № 81. – Ст. 2752.

36.Про утворення територіальних органів Пенсійного фонду України: Постанова КМУ від 27 липня 2011 р. № 803 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 57. – Ст. 2295.

37. Угода між Урядом України і Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення від 28 липня 1995 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 14. – Ст. 349.

38. Угода між Урядом України і Урядом Республіки Грузія про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення від 09 січня 1995 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 77. – Ст. 2864.

39. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення від 14 грудня 1995 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 22. – Ст. 657.

40. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення від 29 серпня 1995 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 94. – Ст. 3119.

 

Література

1. Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР. – М.: Юрид. лит., 1987. – 294 с.

2. Андріїв В. Чи захистить система соціального страхування людину? // Право України. – 2001. – № 7. – С. 32-33.

3. Астрахан Е.И. Принципи пенсионного обеспечения рабочих и служащих. – М.: Госюриздат, 1961. – 127 с.

4. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. – К.: Олан, 2008. – 312 с.

5. Болотіна Н.Б. Концепція кодифікації законодавства України про соціальне забезпечення // Право України. – 1996. – № 7. – С. 51-53.

6. Болотіна Н.Б. Право соціального забезпечення: системно-структурний аналіз // Право України. – 2001. – № 5. – С. 24-29.

7. Болотіна Н.Б. Соціальне право в Україні: окремі теоретичні проблеми формування та розвитку // Право України. – 2000. – № 12. – С. 24-28.

8. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України: Навч. посіб. – К. : Знання, 2005. – 615 с.

9. Борецька Н.П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми. – Донецьк: Янтар, 2001. – 351 с.

10. Бурак В.Я., Синчук С.М. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. / За ред. С.М. Синчук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 318 с.

11. Вильчинская Л.И. Организационно-правовые формы и роль государства в системе социального страхования // Труд за рубежом. – 1994. – № 3.

12. Гарасимів Т.З. Принципи права соціального забезпечення України. – Дрогобич: Відродження, 2002. – 127 с.

13. Гаряча О.В. Окремі питання пенсійного забезпечення // Соціальний захист. – 1998. – № 8. – С. 27-40.

14. Гнибіденко І. Проблеми реформування системи соціального захисту малозабезпечених верств населення // Праця і зарплата. – 1997. – № 9.

15. Гнибіденко І. Прожитковий мінімум – що це? – Соціальний захист. – 1998. – № 8. – С. 37-39.

16. Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. – М., 1998.

17. Гонтмахер Е., Трубин В. Эволюция системи социальной поддержки населення // Общество и экономика. – 2000. – № 9-10.

18. Гриненко А., Кожан Т. Соціальний захист і боротьба з бідністю за умов переходу до ринку // Україна: аспекти праці. – 1997. – № 5. – С. 35-38.

19. Егоров А.Н. Основные принципы советского права социального обеспечения. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 80 с.

20. Зарубіжний досвід удосконалення ринку праці та соціального захисту населення // Економіка України. – 2000. – № 10. – С 79-81.

21. Ласько І.М. Класифікація джерел права соціального забезпечення // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія юридична. – 2008. – Вип. 44. – С. 117-124.

22. Мигович І. Історичні корені й традиції благодійництва // Соціальний захист. – 1996. – № 4. – С. 77.

23. Новікова О. Концепція соціальної політики України: Проблеми і шляхи вирішення // Соціальна праця і соціальна робота. – 1998. – № 1-2. – С. 5-6.

24. Пилипенко П.Д. Акти договірного характеру у системі джерел права соціального забезпечення // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія юридична. – 2007. – Вип. 44. – С. 199-207.

25. Положення Конституції України, що стосуються соціального захисту населення // Соціальний захист. – 1996. – № 4. – С. 39.

 

26. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, П.І. Мінюков та ін. – К.: Юрид. кн., 2003. – 440 с.

27. Прилипко С.М. Шляхи вдосконалення соціального законодавства // Проблеми законності. – 2000. – Вип. 42. – С. 101-106.

28. Приходько С. Держава і соціальний захист громадян // Право України. – 1999. – № 9. – С. 22-26.

29. Прокопова Т.С. Деякі питання законодавства про соціальне забезпечення та страхування // Концепція розвитку законодавства України: Матеріали науково-практичної конференції. – Київ, 1996. – С. 324-326.

30. Романенко С. Україні необхідно сформувати систему соціального захисту ринкового типу // Соціальний захист. – 1997. – № 2. – С. 59.

31. Романюк О., Кравченко Н. Система соціального захисту // Україна: аспекти праці. – 2000. – № 6. – С. 23-34.

32. Сивак С.М. Пенсійне страхування та пенсійна реформа: теоретичні основи // Право України. – 1999. – № 9. – С 61-64.

33. Сирота И.М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины: научно-практический коммент. и сб. нормат. актов / И.М. Сирота. – 5-е изд., перераб. и доп. – Х.: Одиссей, 2004. – 703 с.

34. Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Х.: Одиссей, 2005. – 384 с.

35. Смирнов Д., Суслов Р. Право на достатній життєвий рівень: Конституція і діяльність // Український часопис прав людини. – 1997. – № 2. – С. 31-33.

36. Сташків Б. Вдосконалення законодавства про допомоги // Право України. – 1997. – № 7. – С. 19-22.

37. Тучкова Э.Г., Захаров М.Л. Право социального обеспечения России. – М.: БЕК, 2001. – 386 с.

38. Четыркин Е.Н. Принципы финансирования систем пенсионного обеспечения // Междунар. отношения. – 1997. – № 6. – С. 19-27.

39. Ярошенко О.М. Конституція України та її роль у захисті соціальних прав громадян України / Матер. наук. конф. «Конституція України – основа модернізації держави та суспільства» (21-22 червня 2001 р., м. Харків). – X., 2001. – С. 211-212.

Дата добавления: 2015-05-31; Просмотров: 110; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.198.212.30
Генерация страницы за: 0.008 сек.