Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання. 1. Обмеження різноманітності елементів виробничого процесу є:

Тести

 

1. Обмеження різноманітності елементів виробничого процесу є:

а) принцип пропорційності;

б) принцип спеціалізації;

в) принцип прямоточності;

г) принцип гомеостатичності.

 

2. Характеризується вузькою номенклатурою продукції, великим обсягом безперервного і тривалого виготовлення окремих виробів виробництво:

а) одиничне;

б) серійне;

в) масове;

г) вірної відповіді немає.

 

3. Послідовне поєднання операцій застосовується у:

а) одиничному та серійному виробництвах;

б) масовому та великосерійному виробництвах.

 

4. Партіонно-технологічний метод – це форма:

а) непотокового методу виробництва;

б) потокового методу виробництва.

 

5. Інтервал часу, за який сходять з лінії вироби, що слідують один за одним, - це:

а) такт потокової лінії;

б) ритм лінії.

 

6. До форм суспільної організації виробництва відносять:

а) концентрацію;

б) спеціалізацію;

в) монополізацію;

г) кооперування;

д) комбінування.

 

7. До форм концентрації промисловості в цілому відносяться:

а) концентрація спеціалізованого виробництва;

б) концентрація комбінованих виробництв;

в) збільшення розмірів універсальних підприємств;

г) виробничо-технічна концентрація.

8. Рівень концентрації характеризується показниками:

а) середнім розміром підприємства, який визначається обсягом річного випуску продукції у розрахунку на одне підприємство;

б) часткою продукції великих підприємств у загальному випуску продукції промисловості;

в) середньорічною вартістю основних виробничих фондів у розрахунку на одне підприємство;

г) середньою енергетичною потужністю одного підприємства;

д) часткою великих підприємств у загальній чисельності робітників, що зайняті у промисловості.

 

9. Формами спеціалізації є:

а) предметна;

б) виробничо-технічна;

в) подетальна;

г) стадійна (технологічна);

д) функціональна.

 

10. Рівень спеціалізації характеризують показники:

а) середній розмір підприємства, що визначається обсягом річного випуску продукції у розрахунку на одне підприємство;

б) частка профільної продукції у загальному обсязі виробництва галузі, підприємства;

в) частка продукції спеціалізованих виробництв у загальному випуску даного виду продукції;

г) середня енергетична потужність підприємства;

д) кількість підприємств та цехів, що зайняті виготовленням даного виду продукції.


1. Тривалість технологічних операцій складає: першої – 2 хв., другої – 4 хв., третьої – 7 хв., четвертої – 6 хв., п’ятої – 2 хв., шостої – 8 хв. Кількість деталей у партії – 3.

Визначити: тривалість технологічного циклу при послідовному, паралельному та послідовно-паралельному переміщенні виробів по операціях. 

2. Визначити тривалість технологічного циклу обробки 20 деталей при послідовному, паралельно-послідовному і паралельному видах руху в процесі виробництва. Технологічний процес обробки деталей складається з чотирьох операцій, тривалість яких складає: t 1 = 1, t 2 = 4, t 3 = 2, t 4 = 6 хв. Четверта операція виконується на двох верстатах, інші – на одному. Величина передатної партії – 5 шт.

 

3. Партія деталей в 300 шт. обробляється при паралельно-послідовному виді руху її у виробничому процесі. Технологічний процес обробки деталей складається з семи операцій, тривалість яких відповідно складає: t 1 = 4, t 2 = 5, t 3 = 7, t 4 = 3, t 5 = 4, t 6 = 5, t 7 = 6 хв. Кожна операція виконується на одному верстаті. Передаточна партія – 30 шт. У результаті поліпшення технології виробництва тривалість третьої операції зменшилась на 3 хв., сьомої – на 2 хв.

Визначити, як зміниться технологічний цикл обробки партій деталей.

 

4. Визначити такт, швидкість конвеєра, його довжину, площу дільниці, тривалість циклу складання однієї машини за такими даними: змінне завдання – 100 машин; конвеєр працює в одну зміну, протягом зміни зупиняється один раз на 20 хв.; довжина машини, яка збирається – 4 м.; віддаль між суміжними складальними машинами – 1 м; число робочих місць на конвеєрі – 20; ширина конвеєра – 8 м; проходи зі всіх сторін – по 2 м.

 

5. Визначити довжину і швидкість руху конвеєра на основі таких даних:

трудомісткість збирання виробу – 75 хв., такт потоку – 3 хв., відстань між центрами робочих місць – 2 м, робочі місця розміщені по обидві сторони конвеєра.

 

6. На потоковій лінії, обладнаній робочим конвеєром безперервної дії, 24 робочих місця. Крок конвеєра – 1,4 м. Діаметр привідного і протяжного барабанів – 0,5 м кожний. Лінія працює у дві зміни по 8 год. Регламентовані перерви на відпочинок – 30 хв. у зміну. Через кожні 2 хв. з конвеєра випускається один блок.

Визначити довжину замкнутої стрічки конвеєра; добовий випуск блоків.

 

7. Програма випуску виробів з робочого конвеєра безперервної дії за місяць – 5016 шт. У результаті впровадження прогресивної технології і поліпшення праці тривалість технологічного циклу виготовлення виробу на конвеєрі зменшилась на 15 % і склала 68 хв. Лінія працює у дві зміни по 8 год. Число робочих днів на місяць – 22. Регламентовані перерви – 30 хв. у зміну.

Визначити число робочих місць на конвеєрі; випуск виробів з конвеєра після впровадження прогресивної технології і поліпшення організації праці.

 

13. Визначити параметри поточної лінії, що озброєна конвеєром, за такими вихідними даними:

Програма випуску виробів за зміну 210 шт.

Тривалість зміни 8 год.

Регламентовані перерви впродовж зміни 20 хв.

Відстань між центрами двох суміжних робочих місць 1 м.

Процес складається з шести операції тривалістю (хв):

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 585; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.