Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

E. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
Читайте также:
 1. D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
 2. D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
 3. Англійська система фізичного виховання. Діяльність Томаса Арнольда.
 4. Бізнес як діяльність.
 5. Виникнення Центральної Ради та її законодавча діяльність.
 6. Встановлення фашистського окупаційного режиму. Партизанський рух на Україні. Діяльність ОУН-УПА.
 7. Галицьке намісництво, його структура і діяльність.
 8. Головні напрями німецької класичної філософії та її основні досягнення
 9. Діяльність в еміграції Григорія Орлика
 10. Діяльність Івана Федорова на Україні
 11. Діяльність людини в природі та її наслідки

D. Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що відрізняються від власної

C. Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють інші індивіди чи групи

B. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень

D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі

C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою

B. Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень і дібраних засобів впливу

E. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі

D. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою

C. Здатність ураховувати стан співбесідника

B. Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень і дібраних засобів впливу

E. Роботу групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями

D. Процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок

C. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі

B. Організовану систему активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури

E. Стежити за негайним виконанням підлеглим поставленого завдання

D. Обговорювати дії інших людей

C. Не вислуховувати думки підлеглих

B. Консультуватись з підлеглими щодо оцінки роботи їхнього колеги

E. Міжгрупова взаємодія

54. До кодексу честі керівника можуть входити вимоги:

A. * Ставитись до підлеглих з повагою,уважно вислуховувати підлеглих

55. У психології під впливом розуміють:

A. * Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею

56. Згода є одним із трьох рівнів взаєморозуміння, що означає:

A. * Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування

57. Співпереживання є одним із трьох рівнів взаєморозуміння, який означає:

A. * Здатність ураховувати стан співбесідника

E. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння

58. Одним із механізмів взаєморозуміння є ідентифікація, котра означає:

A. * Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції партнера

59. Емпатія це один із механізмів взаєморозуміння, що означає:A. * Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень

B. Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції партнера

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 269; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.