Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Варіант 19
Читайте также:
 1. IV. Перелік та ключ до виборусвого варіанту контрольної роботи
 2. Або сформулюйте тему наукової доповіді самостійно згідно до запропонованих варіантів текстів.
 3. Варіант
 4. Варіант
 5. Варіант
 6. Варіант
 7. Варіант
 8. Варіант
 9. Варіант - 2
 10. Варіант - 3
 11. Варіант -- 1
 12. Варіант -4

Задачі

Тести.

Теоретичні питання

Варіант 18

Задачі

Теоретичні питання

1.Суспільне виробництво, фактори виробництва.

2. Основні форми підприємств і підприємницької діяльності.

3.Номінальний і реальний ВВП. ВВП-дефлятор.

Тести:

4.Менше за все постраждають від інфляції:

а) ті, хто отримує фіксовані номінальні доходи;

б) ті, у кого номінальний дохід зростає, однак повільніше за темпи підвищення цін;

в) ті, хто став боржником, коли ціни були нижчими;

г) ті, хто має грошові заощадження.

5.Удосконалення технології зміщує:

а) криву попиту вверх і вправо;

б) криву попиту вниз і вправо;

в) криву пропозиції вниз і вправо;

г) криву пропозиції вверх і вліво.

6.Кейнсіанський відрізок на кривій сукупної пропозиції:

а) має позитивний нахил;

б) має негативний нахил;

в) представляє горизонтальну лінію;

г) представляє вертикальну лінію.

7.Науковці, які ототожнювали багатство лише з грішми, а джерелом багатства вважали торгівлю, належать до школи:

а) меркантилістів;

б) фізіократів;

в) прагматиків;

г) марксистів;

д) фритредерів.

8.Неціновими чинниками попиту є:

а) витрати виробництва;

б) грошові доходи населення;

в) технологія виробництва;

г) кількість виробників.

9. У таблиці наведені дані про загальні витрати підприємства у довгостроковому періоді:

Обсяг виробництва, шт. Q
Загальні витрати, грн. TC

Визначте по всіх обсягах: FC, ATC, AFC, AVC, VC, MC.

 

10.У США грошова база В становила 472 млрд. $, норма резервування rr=31,3%, коефіцієнт депонування сr=33,1%. Обчислити грошовий мультиплікатор m та пропозицію грошей M.

 


№ завдання
К-сть балів

1.Фіскальна політика держави. Державний бюджет.

2. Власність у економічних системах.

3. Земельна рента і ціна землі.

4.Операції Центрального банку на відкритому ринку цінних паперів – це:

а) інструмент зовнішньоекономічної політики;

б) інструмент монетарної політики держави;

в) інструмент фіскальної політики держави;

г) інструмент політики „дорогих грошей”.

5. Якими причинами можна пояснити наявність фундаментальних проблем що, як, для кого виробляти?

а) впливом держави на економіку країни;

б) забрудненням навколишнього середовища;

в) наявністю безробіття та інфляції;

г) необмеженими бажаннями людей та обмеженими ресурсами.

6. До трансфертних платежів належать:

а) заробітна плата;

б) прибуток;

в) стипендія студентам навчального закладу;г) процентні платежі.

7.Індукція - це:

а) гіпотетичний метод;

б) перехід від фактів до теорії;

в) хід міркувань від загальних положень до фактів;

г) усі відповіді неправильні.

8.До змінних витрат у короткостроковому періоді не належать:

а) заробітна плата;

б) витрати на сировину і матеріали;

в) витрати на паливо та електроенергію;

г) амортизаційні відрахування.

9.Функція попиту населення на товар задана рівнянням: Qd=8–р, а функція пропозиції:

Qs=–4+2р, де Qd – обсяг попиту, млн. шт. в рік, Qs – обсяг пропозиції, млн. шт. в рік; р – ціна товару, гр. од. Визначте: а) рівноважну ціну і обсяг продажу;б) Припустимо, що на даний товар державою встановлено ціну на рівні 5 грн. Визначте обсяг продажу товару та вкажіть, що виникло на ринку – надлишок чи дефіцит і в якому обсязі. Ситуацію також проілюструйте графічно.

10.Визначити темп інфляції у 1998 р. у порівнянні з 1997 р., якщо індекси цін на товари в 1998 р.= 107,8%, а в 1997р.=105,4%. Через скільки років ціни на товари і послуги в даній країні зростуть в 2 рази при умові, що рівень інфляції в подальшому не буде змінюватися?

 

 


 

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 398; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.