Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття нормативно-правового акту, його ознаки і види
Читайте также:
 1. Абстрактні логічні теоретичні поняття, які в узагальненому вигляді виражають
 2. Адміністративні правопорушення: поняття, види, приклади. Види адміністративних стягнень.
 3. Адміністративні стягнення: поняття та види
 4. Але турпослуга має властиві тільки їй специфічні ознаки.
 5. Аналіз як метод пізнання. поняття ЕА та - його особливості.
 6. В яких відповідях правильно вказані ознаки земельної ділянки як об’єкта права власності?
 7. Валютний ринок: поняття та основні функції
 8. Виберіть із запропонованого переліку визначення поняття «фізична підготовленість».
 9. Види сертифікації, їх відмінні ознаки та особливості
 10. Види. характеристика та способи подолання МВЗ
 11. Виділіть найперші характерні ознаки релігійності як стану людської свідомості.
 12. Визначення поняття

Нормативно-правовий акт — письмовий документ компетентного органу держави (чи різних держав), у якому закріплено правило поведінки загального характеру, що забезпечується державою.

Ознаки нормативно-правового акта:

1) приймається або санкціонується уповноваженими органами держави (правотворчими органами) або народом (через референдум);

2) завжди містить нові норми права або змінює (скасовує) чинні, чітко формулює зміст юридичних прав і обов'язків;

3) приймається з дотриманням певної процедури;

4) має форму письмового акта-документа і точно визначені реквізити:

а) вид акта (закон, указ, постанова);

б) найменування органу, який ухвалив акт (парламент, президент, уряд, місцевий орган влади);

в) заголовок (деякі акти, наприклад, розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються без заголовка);

г) дата ухвалення акта;

д) номер акта;

є) відомості про посадову особу, яка підписала акт;

5) публікується в офіційних спеціальних виданнях з обов'язковою відповідністю автентичності тексту офіційного зразка (в Україні закони публікуються у «Відомостях Верховної Ради України», газетах «Голос України» та «Юридичний вісник України»; постанови Кабінету Міністрів — у збірниках постанов уряду України та газеті «Урядовий кур'єр»; закони і підзаконні акти — у часописі «Офіційний вісник України»).

Виходячи із визначення нормативно-правового акта, слід вказати на їх видове різноманіття. Найпоширенішим є поділ нормативних актів за юридичною силою, внаслідок чого маємо дві значні групи — закони і підзаконні нормативні акти.

Закон — нормативний акт, прийнятий вищим представницьким органом державної влади (парламентом) або шляхом безпосереднього волевиявлення населення (референдум), який регулює найважливіші відносини і має найвищу юридичну силу щодо актів вищих державних органів і громадських організацій. Види законів: основний, конституційні, органічні та звичайні.

Підзаконні акти — акти компетентних органів, що їх видають на основі закону, відповідно до його положень і спрямовані на його виконання. До них належать: постанови, рішення, декрети, укази, нормативні розпорядження та накази, нормативні ухвали, вказівки, інструкції, правила, роз'яснення.

Дія нормативно-правових актів ^це поширення юридичної сили нормативних актів у параметрах, що дають змогу визначити їх відносність та чинність. В основному використовуються три параметри визначення меж чинності нормативного акта: дія у часі, просторі та за колом осіб. Деякі вчені вважають за необхідне визначати ще предметну дію.

 

 

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 219; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.