Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розірвання трудового договору з ініціативи власника
Читайте также:
 1. I. Новация трудового договора. Переводы на другую работу: понятие и виды
 2. I. Основания прекращения трудового договора
 3. I. Субъекты (стороны) трудового правоотношения 1 страница
 4. I. Субъекты (стороны) трудового правоотношения 2 страница
 5. I. Субъекты (стороны) трудового правоотношения 3 страница
 6. II. Изменение трудового договора вследствие смены собственника имущества организации, изменения ее подведомственности или реорганизации
 7. II. Прекращение трудового договора по инициативе работника
 8. IV. Понятие и виды трудового правоотношения
 9. IV. Прекращение трудового договора по инициативе третьих лиц
 10. V. Иные обстоятельства, влекущие прекращение трудового договора
 11. Акти договірного та колективного характеру у сфері трудового права
 12. Будет добавлено к договору с ООО «Научная электронная библиотека» № 205-04/2014

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

З ініціативи працівника може бути розірваний як трудовий договір , укладений на невизначений строк так і строковий трудовий договір.

Є 2 варіанти розірвання трудового договору, укладеного на невизначений термін: із поважних і без поважних причин. Працівник має право розірвати будь – який трудовий договір , укладений на невизначений строк , попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за 2 тижні. Для такого звільнення не вимагається жодних поважних причин, головним є бажання працівника. Власник зобов’язаний прийняти заяву про звільнення , організувати приймання матеріальних цінностей, якщо такі перебували у віданні працівника. Жодні зобов’язання грошового та іншого характеру не можуть бути перешкодою для своєчасного звільнення. Після закінчення 2 тижнів власник видає наказ про звільнення і зобов’язаний розрахуватися з працівником та видати йому трудову книжку.

Якщо працівник після закінчення терміну попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору , власник не має права звільнити його згідно з поданою заявою , крім випадків, коли на його місце запрошений інший працівник , якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладанні трудового договору.

Розірвання трудового договору , укладеного на невизначений термін із поважних причин. Якщо працівник не може продовжувати роботу(переїзд на нове місце проживання,вступ до навчального закладу тощо),то власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у термін, про який просить працівник( ст..38 КЗпП України).

Розірвання строкового договору. Може бути розірваний на вимогу працівника: 1)лише у разі хвороби працівника або інвалідності, що перешкоджають виконанню роботи за договором. 2) у разі порушення власником законодавства про працю, колективного або трудового договору. 3)з поважних причин, передбачених ст. 38 КЗпП України .

Трудове законодавство виділяє загальні та додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника.

Загальні поширюються на всіх працівників, незалежно від форм власності і галуз народного господарства. До них належать:

- зміни в організації виробництва і праці. В тому числі ліквідація, реорганізація, скорочення чисельності штату працівників.

- виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньо класифікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню цієї роботи.

- систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків , покладених на нього трудовим договором.- прогул без поважних причин.

- нез’явлення на роботу протягом більш як 4 місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності.

- поновлення на роботі працівника , який раніше виконував цю роботу.

- поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння.

- вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника., встановленого вироком суду, що набрав законної сили.

Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника, застосовується до окремих категорій працівників, а саме: керівників підприємства., їх заступників, головних бухгалтерів підприємств, їх заступників, а також службових осіб митних органів, державних податкових інспекцій у випадках одноразового грубого порушення трудових обов’язків, винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підставі для втрати довір’я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу, вчинення працівником , який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням цієї роботи.

 

Дата добавления: 2015-05-31; Просмотров: 93; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.