Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

RD(з рискою) R МС

ЗАДАЧИ

ФОРМУЛЫ

Виробничим методом

ВВП=(ВВ-МВ)+ЧПП

(ВВ-МВ)-додана варт усіх галузей ек

ЧПП-чисті продукт податки

Методом дох

ВВП=ЗП+ВКП+ЗД+ЧНП

ЗП-зарплата; ЗД-зміш дохід

ВКП-валовий корпорат прибуток

ЧНП-чисті неприбут податки

Метод видатків

ВВП=C+I+G+NX

C-споживчі видатки; I-валові приватні інвест

G-держ закупівлі; NX-чистий експорт (екс-імп)

ЧВП=ВВП-А (аморт, варт спожитого капіталу)

ВНД=ВВП+ЧПДз

ЧПДз-чисті первин дох зовнішні

ВНДнаявн=ВНД+ЧПТз

ЧПТз-чисті поточні трансферти зовн

ОД=(ЗП-ВСФ)+Р+ЧВ+Д+ЗД+СТв+ЧСТз

ВСФ- відрах в соц фонди від ЗП

Р-рента; ЧВ-чисті %

Д-дивіденти

ЗД-зміш дох

СТв-соц трансферти зовн

ЧСТз-чисті соц трансферти зовн

DI (післяпод дох)

DI=ОД-ОП, ОП-особисті податки

DI=C+S

ВВПр=ВВПн/Р, Р-індекс цін

Р=ВВПн/ВВПр

РБ=ЧБ/ЧРС * 100, ЧБ-чисел безробіт

ЧРС-чисел роб сили

в=(РБф-РБп)2,5, в-% відставання

РБф, РБп – відповідно фактичне та природ

РБп =РБфрикц+РБструкт

ВВПп=ВВПф/(100-в) * 100,

ВВПв=ВВПп-ВВПф, ВВПв- ск ВВП втрачає

і=(Рtt-1)/ Рt-1

В умовах приват ек закритого типу

DI=Y, DI=S+C

Коеф серед схильн до....

АРС=C’=С/DI, APS=S’=S/DI

Коеф гранич схил до...

MPC=C=DC/DDI, MPS=S=DS/DDI

C’+S’=1, C+S=1

Функція споживання, де С-автономне спож

С=С+сDI=С+сY

NP=(GP-TP)-Ir

NP-чистий приб, GP-валовий прибуток

TP-податок на прибуток

r=n-і, і-інфляція

r-реальна % ставка; n-номінальна % ставка

Інвестиційна функція

I=I-br, де І-автоном інвест

b-коеф еластичності за % ставкою

Мультиплікатор інвестицій

mi=DY/DI, mi=me=1/(1-c)=1/s

me-мультиплік видатків

Зміни реального ВВП

DY=DE=DE me, де Е-сукуп видатки

В умовах інфляції

DY=(Yb+DE me)/P - Yb

Y=E або Y=C+I

Y=E+I’, S=I+I’

I’-незаплан інвест

Ф-ла рецесійно розриву

+DE=(YpP-Y)/me

Ф-ла інфляц розриву

-DE=(Yp-Y)/me

-DY= Yp-Y

Рецесійний розрив

+ΔЕ=(Yp*P-Y)/me

Інфляційний розрив

-ΔE=(Yp-Y)/me

Дефляційна зміна ВВП

-ΔY= Yp-Y

Чисті податки

T=TA-TR

Функція споживання з появою держави

C=C+c(Y-tY)=C+cY(1-t)

Граничний коефіцієнт податків

t=ΔT/ΔY

Рівновага за методом “Вилучення-Ін’єкції”

S+T=I+G

Рівновага за методом “Видатки-Випуск”

Y=C+I+G

Складний мультиплікатор видатків

me=1/(1-c(1-t))

Складний мультиплікатор податків

mt= me*c=c/(1-c(1-t))

Зміна доходу при фіскальних заходах

ΔY= ΔG* me – ΔT* mt

Мультиплікатор збалансованого бюджету

mb= ΔY /ΔB= me- mt

Ефект гальмування динаміки виробництва

ΔYa=ΔE(1/(1-c) – 1/(1-c(1-t)))

фактичне бюджетне сальдо

BS=Y*t- Gпотенційне бюджетне сальдо

BS=Yp*t- G

циклічне бюджетне сальдо

BS=BS-BSp

Ф-ла попиту

Md1=Y/V , Md1n=YP/V ,Md=kY-hi

Депозитний мультиплікатор

md=1/rr

Приріст грошової пропозиції

ΔMs=ΔD* md

Грошова пропозиція

Ms=MB+D

Зміна грош. пропоз.

ΔMs=ΔH*mm

Грошова база

H=MB+R

Грошовий мультиплікатор

mm=(1+cr)/(rr+cr)

Коеф. готівки

cr=MB/D

Модель кривої IS

Y= me(E-br)

Модель кривої LM

r=Yk/h- Ms/h


В умовах економічної рівноваги фактичний номінальний ВВП = 1100(Y) грн., потенційний ВВП = 1000(Yp) грн., с = 0,75. Розрахувати інфляційний розрив.

-∆E=Yp-Y/Me; Me=1/1-c=1/0.25=4; -∆E=1000-1100/4=100/4=-25.

В умовах неповної зайнятості державні закупівлі збільшилися на 20 грн.(∆G), а чисті податки — на 10 грн.(∆T), с = 0,8; t = 0,25; i = 0. Чому дорівнює приріст реального ВВП?

∆Y=∆G*Me-∆T*Mt; ∆Y=20*1/1-0.8*0.25-10*0.8/1-0.8*0.25=

=100/2-40/2=30.

В умовах приватної економіки закритого типу фактичний ВВП = 1200 грн., сукупні видатки = 900 грн. Обчислити незаплановані інвестиції в товарні запаси.

І=ВВП-Е=1200-900=300.

Готівкові гроші = 350 грн., строкові депозити = 250 грн., поточні рахунки = 200 грн., розрахункові рахунки = 300 грн., кошти клієнтів за трастовими операціями банків = 150 грн. Чому дорівнює агрегат М2?

Дано:

Готівкові гроші=350 грн

Строкові депозити=250 грн

Поточні рахунки=200 грн

Розрахун. Рахунки=300 грн

Кошти клієнтів=150 грн

Знайти: агрегат М2

Розв’язання:

М2=готівкові кошти+пот.рахунки+роз.рахунки+строк. Депозити=1100 грн

Грошовий агрегат М1 = 500 грн., поточні рахунки = 100 грн., розрахункові рахунки = 120 грн., строкові депозити = 150 грн. Чому дорівнює агрегат МО?

Дано:

М1=500 грн

Пот рахунки=100 грн

Розр рахунки=120 грн

Строк депозити=150 грн

Знайти: МО

Розв’язання:

МО=М1-пот та розр рахунки

МО=500 грн-(120+100)=280 грн

Депозитні гроші комерційного банку № 1 збільшилися на 200 грн., rr = 0,2, cr = 0. На яку суму може надати кредит банк № 2?

Дано:

rD(з рискою) (початковй приріст депозитів банку1)=200 грн

rr(резервна норма)=0,2

cr(коефіцієнт готівки)=0

Знайти:МС2(кредит 2 банку)

Розв’язання:

1 200 40 160

2 160 32 128

r R1=rD*rr=200*0,2=40 грн

rМС1=rD-r R=160 грн

r R2=rD*rr=160*0,2=32

rМС2=rD-r R=128 грн

Депозитні гроші комерційного банку № 1 збільшилися на 100 грн., rr = 0,2, cr = 0,25. На яку суму може надати кредит банк № 2?

Дано:

rD(з рискою) (початковй приріст депозитів банку1)=100 грн

rr(резервна норма)=0,2

cr(коефіцієнт готівки)=0,25

Знайти:МС2(кредит 2 банку)

Розв’язання:

rD rМВ rD’ R rМС

1 100 25 75 15 60

2 60 15 45 9 36

rD*cr=rМВ

R=rD’*rr

Державні закупівлі і чисті податки збільшилися на 20 грн.(∆G i ∆T), s = 0,25; t = 0,2. Чому дорівнює мультиплікатор збалансованого бюджету.

Mb=Me-Mt=∆Y/∆B; Mt=0.75/1-0.75*0.8=1.875; Me=1/1-0.75*0.8=2.5; Mb=2.5-1.875=0.6

Дохід збільшився на 100 грн., автономне споживання — на 5 грн., с = 0,6. Обчислити приріст споживання згідно з функцією споживання.

DI1=DI0+100; C1=C0+5.C=C+cDI; C0=C+0.6*DI;

C1=C+5+0.6(DI+100); C1=5+0.6*100=65.

За умов приватної економіки закритого типу споживання = 750 грн., заощадження = 250 грн., незаплановані інвестиції = - 150 грн. стиції початково зросли на 40 грн. Чому дорівнює рівноважний ВВП?

І=-150грн. S=I+-I; 250=I-150; I=400; ВВП=750+400=1150.

Маємо умови: в базовому періоді ВВП = 1000 грн., с = 0,80. В аналізованому періоді інвестиції збільшилися початково на 15 грн., а ціни зросли на 5%. Розрахувати приріст реального ВВП.

ВВПб=1000грн. Me=1/1-c=1/1-0.8=5. ∆I=15*5=75. враховуємо зростання цін 75/1,05=71,4.

 

Маємо умови: Yb = 1000 грн., t = 0,2; с = 0,75. Уряд збільшив державні закупівлі на 50 грн.(дG), а ціни зросли на 4 %(P). Чому дорівнює приріст реального ВВП?

Me=1/1-c(1-t)=1/1-0.75*0.8=2.5; ∆Y=Yb+∆G*Me/P-Yb=

=1000+2.5*50/1.04-1000=81.7

Маємо умови: t = 0,2; c = 0,8. Уряд зменшив чисті податки на 40 грн.(дT) за стабільних цін. Чому дорівнює приріст реального ВВП?

Mt=c/1-c(1-t)=0.8/1-0.8*0.8=2; ∆Y=∆T*Mt; ∆Y=40*2=88.

Маємо умови: с = 0,75; t = 0,2. Уряд збільшив чисті податки на 30(∆T) грн. за стабільних цін. На скільки потрібно збільшити державні закупівлі, щоб відновити попереднє значення ВВП?

Mt=1.875; Me=2.5; ∆Y=∆G*Mt; ∆Y=30*1.875=56.25; ∆G=∆Y/Me=56.25/2.5=22.5


Маємо умови: с = 0,75; t = 0,2; q = 0,15; P = 1,0. Державні закупівлі збільшилися на 40 грн(∆G). Чому дорівнюють втрати приросту ВВП під впливом імпортних закупівель?

Meв=1/(1-c(1-t))+q=1/(1-0.75(1-0.2))+0.15=1.8; ∆Yв=∆G*Me=40*1.8=72грн.

Meз=1/1-с(1-t)=1/1-0.75(1-0.2)=2.5;

∆Yз=40*2.5=100грн.; ∆Y=∆Yз-∆Yв=100-72=28.

Маємо умови: ΔY = 6%, ΔК = 10%, ΔL = 2%, а = 30%. Обчислити залишок Солоу.

∆A/A=∆Y/Y-a*∆K/K-(1-a)*∆L/L=0.06-0.3*0.1-(1-0.3)*0.02=

=0.06-0.03-0.014=0.016 або 1,6%

Маємо умови: Y = 10 000 грн., L = 100 чол.., d = 0,08, K = 25 000 грн. Обчислити норму заощаджень, за якої забезпечується стійкий рівень капіталоозброєності.

sy=dk; y=Y/L=10000/100=100грн./чол.;K=K/L=25000/100=250грн./чол.; s=dk/y=0.08*250/100=0.2.

Маємо умови: Y = 10 000 грн., L = 100 чол., d = 0,13, s = 0,15,

n = 0,02. Обчислити капіталоозброєность, за якої забезпечується критична величина інвестицій.

k-?; sy=(d+n)k y=Y/L=10000/100=100грн./чол.

Обчислити номінальний ВВП в аналізованому році за таких умов (грн.): Y = 800 грн.; Yр = 1000 грн.; = 0,2; G =170 грн. Чому дорівнює циклічне сальдо? (BSc)=BS-BSp

BS=Y*t-G=800*0.2-170=-10; BSp=Yp*t-G=1000*0.2-170=30;

BSc=BS-BSp=-10-30=-40.

Обчислити очікуваний чистий прибуток за наступних умов (грн.): Вартість інвестиційного проекту = 1000(I) грн., норма прибутку = 50%, податок на прибуток = 30%, номінальна відсоткова ставка = 12%(n), темп інфляції = 4%(i). NP=(GP-TP)-I*r; r=n-i=10-4=8%; GP=1000*0.5=500; TP=500*0.3=150

NP=(500-150)-1000*0.08=350-80=270.

Обчислити приріст реального ВВП в аналізованому році за таких умов: у базовому році реальний ВВП становить 800 грн.(Ір), в аналізованому році ВВП номінально збільшився до 1440 грн.(Ін), а ціни зросли на 20% (Рt). ∆Ір=Ір-Іо. Ір=Ін/Pt=1440/1,2=1200. ∆Ір=1200-800=400.

Попит і пропозиція на грошовому ринку дорівнюють відповідно 226 і 200 грн.; rr = 0,2; cr = 0,3. На яку величину потрібно початково збільшити грошову базу, щоб урівноважити грошовий ринок без зміни відсоткової ставки? ∆M=226-200=26; ∆H=∆M/Mm; Mm=1+cr/cr+rr; Mm=1+0.3/0.3+0.2=1.3/0.5=2.6; ∆H=26/2.6=10.

Початковий приріст депозитів комерційного банку № 1 стано­вить 100 грн., а його банківські резерви збільшилися на 20 грн.,
cr = 0. Чому дорівнює приріст грошової пропозиції?

Дано:

rD(з рискою) (початковй приріст депозитів)=100 грн

R(банківські резерви)=20 грн

cr(коефіцієнт готівки)=0

Знайти: s(приріст грошовоїпропозиції)

Розв’язання:

s=rD(з рискою)*md

md=1+ cr/rr+cr=1/rr, rr=R/D=0,2 md=5, тоді rМs=500 грн

 

Реальний ВВП збільшився на 30 грн.(∆Y), автоматичні чисті податки — на 6 грн.(∆T); s = 0,2. Чому дорівнює складний мультиплікатор видатків у закритій економіці?

c=1-0.2=0.8; t=∆T/∆Y=6/30=0.2; Me=1/1-0.8*0.8=2.8

Резервна норма = 0,15; коефіцієнт готівки = 0,25. На яку величину Нацбанк повинен збільшити грошову базу, щоб грошова пропозиція зросла на 312,5 грн.?

Дано:

Rr(резервна норма)=0,15

Cr(коефіцієнт готівки)=0,25

s(грошова пропозиція)=312,5 грн

Знайти:rН(грошова база)

Розв’язання:

rН=rМs/mm mm=1+cr/cr+rr, тоді

rН=100 грн

Розрахувати ВВП за таких умов (грн.): валовий випуск = 1000(ВВ), матеріальні витрати = 500(МВ), податок на додану вартість = 100(ПДВ), інші продуктові податки = 80(ПП), субсидії = 10(С).

ВВП=1000-500+100+80-10=670

Розрахувати ВВП за таких умов (грн.):

корпоративний прибуток = 100(КП), амортизація = 40(А), зарплата = 400(ЗП), дохід від індивідуального бізнесу = 40(ЗД), субсидії = 20(С), неприбуткові податки = 100(НП).

ВВП=КП+ЗП+ЗД+НП-С+А=100+400+40+100-20+40=660

Розрахувати ВНД наявний за таких умов (грн.):

ВВП = 1000, поточні трансферти від інших країн = 20(ПТз), поточні трансферти іншим країнам = 10(ПТв), чисті первинні доходи зовнішні = – 8(ЧПДз).

ВНДн=ВНД+ЧПТз. ЧПТз=ПТз-ПТв=20-10=10.

ВНД=ВВП+ЧПДз=1000-8=992. ВНДн=992+10=1002.

Розрахувати граничну схильність до заощаджень за умов, що післяподатковий дохід збільшився на 50 грн., а споживання — на 52 грн.

DI=DI+50; C=C+52; S=∆S/∆DI=-52/50=1.04 або –0,04

Розрахувати згідно із законом Оукена відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП за таких умов: фактичне безробіття = 8 %; фрикційне безробіття = 2 %; структурне безробіття = 4 %.

В=(РБф-РБп)*2,5. РБп=РБф+РБс=2+4=6%. В=(8-6)*2,5=5.


Розрахувати згідно з законом Оукена втрати реального ВВП внаслідок циклічного безробіття за таких умов (грн.): циклічного безробіття = 2%; фактичний номінальний ВВП = 120 грн.; індекс цін = 120(і)% в=2*2,5=5(відставання); ВВПн=ВВПф/(100-в)*100; ВВПф=ВВП/і=120/120*100=100;

ВВПн=100/(100-5)*100=105,3;

ВВПв=105,3-100=5,3

Розрахувати особистий дохід за таких умов (грн.):

зарплата = 400(ЗП), рента = 20(Р), відрахування від зарплати в соціальні фонди = 100(ВСФ), чисті відсотки = +40(ЧВ), змішаний дохід = 30(ЗД), внутрішні соціальні трансферти = 80(СТв), чисті соціальні трансферти зовнішні =–10(ЧСТз), дивіденди = 2(Д).

ОД=(ЗП-ВСФ)+Р+ЧВ+ЗД+СТв+ЧСТз+Д=300+180=480

Розрахувати сукупний попит на інвестиції за таких умов: номінальна відсоткова ставка = 14 %, темп інфляції = 4 %, податок на прибуток = 30 %. За цих умов економіка пропонує чотири інвестиційних проекти, які розрізняються вартістю та нормою прибутку: 1) 1000 грн., норма прибутку = 100%; 2) 2000 грн., норма прибутку = 50 %; 3) 3000 грн., норма прибутку = 30 %; 4 ) 4000 грн., норма прибутку = 10 %.

В умовах приватної економіки закритого типу Yb = 1000 грн., а інвестиції початково зросли на 40 грн(дE). Розрахувати зміну реального доходу, якщо при цьому ціни зростуть на 2%(P), а с = 0,75.

Me=1/1-c=1/0.25=4; ∆Y=Yb+∆E*Me/P-Yb;

∆Y=1000+40*4/1.02-1000=137.3.

Розрахувати темп інфляції за таких умов (грн.):

номінальний ВВП у першому році = 1200 грн.; у другому = 1400 грн.; реальний ВВП у першому році = 1100 грн.; у другому = 1200 грн. і=Рt2-Pt1/Pt1*100; Pt2=1400/1200*100=116.7%; Pt1=1200/1100*100=109.1;

i=116.7-109.1/109.1*100=6.9=7.

Розрахувати темп інфляції у другому році за таких умов: індекс цін у першому році = 110 %(Pt-1 ); індекс цін у другому році = 120 %(Pt). і=Pt-Pt-1/Pt-1=120-110/110=0.091 або 9,1%.

Розрахувати ЧВП за таких умов (грн.):

Споживчі видатки = 600(С), валові інвестиції = 120(І), видатки на відновлення зношеного капітаплу = 80(А), державні видатки = 60(ДВ), трансферти = 20(Т), експорт = 10(Х), імпорт = 12(М).

ЧВП=ВВП-А; ВВП=С+І+G+NX; NX=X-M=10-12=-2

G=ДВ-T=60-20=40; ЧВП=600+120+40-2-80=678.

Розрахувати циклічне безробіття за таких умов: чисельність робочої сили = 200 чоловік; чисельність зайнятих = 184 чоловіка; природне безробіття = 6 %.

РБ=16/200*100=8%. ЦБ=8-6=2%.

Розрахуйте сальдо статті «Помилки та упущення» в умовах рівноважного платіжного балансу, якщо: баланс товарів та послуг
= – 1200 грн., чисті доходи = – 50 грн., чисті поточні трансферти
= + 20 грн., сальдо рахунка капітальних операцій = + 1130 грн.

-СА=КА+ES. –СА=-1200-50+20 КА=+1130 ЕS=1230-1130=+100.

У базовому році вартість ринкового кошика в Україні дорівнювала 1000 грн., а в США – 500 дол. В аналізованому році інфляція в Україні = 20%, а в США = 4%. Чому дорівнює курс гривні в формі прямого котирування згідно з паритетом купівельної спроможності?

C=Pn/P1=1000*1.2/500*1.04=2.3.

У базовому році відсоткова ставка по облігаціях = 24 %, ціна облігацій = 100 грн. В аналізованому році ціна облігацій зросла на 20 %. Чому дорівнює відсоткова ставка по облігаціях в аналізованому році?

Дано:

(відсоткова ставка у баз році)=24%

Ціна облігацій(б)=100 грн

Ціна облігацій (а)#20%

Знайти: na (відсоткова ставка в аналіз періоді)

Розв’язання:

Nб=відсотковий дохід/ціна облігацій*100

від дохід=n*ціна облігацій/100=24

Ра (ціна облігацій в аналіз)=100*1,2

Nа=відсотковий bдохід/ціна облігацій *100=24/100*1,2*100=20%

У базовому періоді інвестиції = 1000 грн., b = 0,4. В аналізованому періоді автономне інвестування збільшилося на 10 грн., а реальна відсоткова ставка зменшилася на 5 %. Обчислити приріст інвестицій в аналізованому році. І0=1000. b=0,4.

І0=1000. b=0,4. І10+10. Чрр-5%.

І=І0-br; I=1000+0.4*r; I1=1000+0.4*r+20; ∆І=20+10=30.

У базовому році рівноважна n = 10% грн., ціна облігації = 20 грн.н. В аналізованому році попит на облігації збільшився на 5%(∆M), а еластичність ціни на облігації за попитом = 0,4(E). Чому рівноважна відсоткова ставка в аналізованому році?

n=ВД/ЦО*100; ВД-відсотковий дохід; ЦО-ціна облігації; ВД=20*0.1=2%; ∆%ЦО=5*0.4=2%; ЦО=20*1.02=20.4;

n= 2/20.4*100=9.8

У базовому році реальний ВВП = 1000 грн., в аналізованому році реальний ВВПзбільшився на 2%, а ціни - на 5%. ВВПн=ВВПр-Р; ВВПр=1000*1,02=1020. ВВПн=1020*1,05=1071.

У базовому періоді Y = 1200 грн., а грошовий попит = 200(M1) грн. В аналізованому періоді дохід збільшився на 5%(∆Y), а швидкість обертання грошей не змінилася. Чому дорівнює попит на гроші в аналізованому періоді?

M1=Y/V; V=Y/M1=1200/200=6; M2=1260/6=210.

У приватній економіці закритого типу маємо умови ВВП: у попередньому році = 80 грн.(ВВП0), в аналізованому = 90 грн.(ВВП1), споживання у попередньому році = 60 грн.(С0), в аналізованому = 67(С1) грн. Обчис­лити .

С=∆С/∆DI; ∆С=С10=67-60=7. ∆DI=ВВП1-ВВП0=90-80=10. с=7/10=0,7.


У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: Y =1000 грн., G = 160 грн., Т = 150 грн., І = 279 грн. Обчислити приватні заощадження.

S=Y-T-C; Y=C+I+G; C=Y-T-C; C=1000-279-160=561

S=1000-150-561=289.

У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: Y = 1000 грн., = 50 грн., с¢ = 0,7, Т = 100. Обчислити приватні заощадження.

S=Y-T-C; C=C--+C*(Y-T)=50+0.7(1000-100)=680; S=1000-100-680=220.

У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: Y = 1000 грн., С = 750 грн., TA = 200 грн., TR = 80 грн. G = 115 грн. Чому дорівнюють інвестиції ? I=(Y-T-C)+(T-G) або I=Y-C-G

T=TA-TR=200-80=120; I=(1000-120-750)+(120-115)=130+5=135.

У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: Y = 1000 грн., І = 120 грн., С = 700 грн., державні заощадження =
= –20 грн. Чому дорівнюють чисті податки?

Y-T-C+S(д)=I; T=Y-C-I+S(д)=1000-700-120-20=160.

У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: приватні заощадження = 100 грн., І = 90 грн. Чому дорівнюють державні заощадження ?

I=S(приватні)+S(державні); S(д)=I-S(п)=90-100=-10.

Фактичне безробіття = природному, номінальний ВВП збіль­шився від 600 до 660 грн., номінальна відсоткова ставка = 12 %. Обчислити реальну відсоткову ставку.

r=n-i; i=P-100; P=ВВПн2/ВВПн1*100=660/600*100=110%;

i=110-100=10%; r=12-10=2%.

Yb = 1000 грн., c = 0,8; t = 0,2. Внаслідок зменшення державних закупівель мультиплікативне скорочення реального ВВП становило 50 грн., а ціни знизилися на 4%. На яку величину зменшилися державні закупівлі?

Me=1/1-c(1-t); Me=1/1-0.8(1-0.2)=2.8; ∆Y=Yb+∆E*Me/p-Yb; ∆Y+Yb=Yb+∆E*Me/P; P(∆Y+Yb)=Yb+∆E+Me; P=1-0.04=0.96; ∆E=P(∆Y+Yb)-Yb/Me=0.96(-50+1000)-1000/2.8=31.4

с = 0,8; t = 0,25, Yb = 1000 грн. Уряд передбачає збільшити реальний ВВП на 100 грн.(∆Y), внаслідок чого ціни зростуть на 4 %(P). На яку величину він має зменшити чисті податки, щоб досягти поставленої мети? Mt=0.8/1-0.8*0.75=2; 100=1000+2∆T/1.04-1000; 104=1000+2∆T-1040; 104=2∆T-40; 2∆T=144; ∆T=72.

c = 0,75; t = 0,2. Згідно з прогнозом, в умовах неповної зайнятості приватні інвестиції зростуть на 50 грн(дE)., Р = 1,0. Чому дорівнює ефект гальмування реального ВВП, викликаний автоматичними чистими податками?

∆Ya=∆E(1/1-c-1/1-c(1-t))=50(1/1-0.75-1/1-0.75(1-0.2))=50(4-2.5)=50*1.5=75.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Эластичность | Названия некоторых органических веществ. СПИРТЫ

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 9772; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.