Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

IV. Контрольні питання

Вправа 6.

Вправа 5.

Вправа 4.

Вправа 3.

Вправа 2.

Вправа 1.

ІІІ. Хід роботи

ІІ. Завдання

1. Ознайомитись з установкою та методами одержання лінійно-поляризованого світла.

Закріпити матову пластинку в горизонтальному найнижчому положенні. Покласти на неї білий папір. Спрямувати на папір пучок світла від освітлювача. Помістити поляроїд в кільце С. Дивитись через поляроїд на папір, повертаючи його навколо вертикальної осі. Чим відрізняється світло, що падає на поляроїд, від світла, що пройшло крізь нього? Чи виявляє ваше око різницю?

Вставити поляроїд в кільце Е. Тепер природне світло, відбите від паперу, проходить через поляроїд (поляризатор) і поляризується. Потім воно падає на поляроїд С (аналізатор). Повертаючи поляроїд С, спостерігаємо світло, що пройшло через поляроїд. Що спостерігається при обертанні поляроїда на 3600?

Покласти на кільце з малим отвором кристал ісландського шпату. Спостерігати за отвором через кристал. Переконатись, що видно два отвори. При обертанні кристала навколо вертикальної осі одне зображення залишається нерухомим, а друге описує навколо нього круг. Пояснити це явище.

Вставити поляроїд в кільце і дивитись через нього на кристал, що закриває отвір. Повертати поляроїд навколо вертикальної осі. Пояснити спостережувані явища. Що можна сказати про властивості двох променів, які вийшли з кристалу?

Поставити скляну пластинку А так, щоб промені, відбиті від неї, йшли вертикально вверх і попадали в поляроїд. Повертаючи поляроїд, спостерігати за світлом, відбитим від пластинки. Який доказ того, що світло, відбите від пластинки, поляризоване?

Повертаючи пластинку навколо горизонтальної осі 1, нахиляючи відповідно освітлювач так, щоб промені попадали в поляроїд, встановити пластинку під кутом поляризації. Виміряти цей кут, за допомогою транспортира. Визначити в якій площині коливається відбите від пластинок світло відносно площини падіння світла.

Поляризація світла при заломленні в стопі скляних пластинок. Для повної поляризації заломленого променя його пропускають через декілька тонких скляних пластинок, накладених одна на одну (стопа Столєтова). Площина коливань заломленого світла співпадає з площиною падіння. Спостережуване явище описати.

1. Що являє собою світлова хвиля?

2. Яка природа світлової хвилі?

3. Яке світло називається поляризованим?

4. Що таке площина коливань?

5. Що таке площина поляризації?

6. Яке світло називається природним?

7. Що таке поляризатор? аналізатор?

8. Як змінюється амплітуда коливань електричного вектора поляризованого світла після проходження аналізатора?

9. Як записується закон Малюса.

10. Де застосовується поляризоване світло?

 

 

Лабораторна робота № 115

 

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 366; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.