Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 5: Основи криміналістичної техніки
Читайте также:
 1. Встановіть відповідність між наданими категоріями криміналістичної тактики та їх визначеннями
 2. Галузі криміналістичної техніки та їх значення.
 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ.
 4. Значення теорії криміналістичної ідентифікації.
 5. Класифікація засобів криміналістичної техніки, прийомів і методів збирання та дослідження криміналістичної інформації.
 6. Обєекти криміналістичної ідентифікаці\ та їх класифікація.
 7. Основи взаємодії слідчого та оперативно пошукових органів при розслідуванні злочинів.
 8. Паливо. Основи процесу горіння
 9. Поняття і завдання криміналістичної техніки як розділу криміналістики.
 10. Поняття і значення криміналістичної габітології
 11. Поняття і сутність криміналістичної габітології.
 12. Поняття криміналістичної характеристики злочинів, її співвідношення з кримінально-правовою й іншими видами характеристик злочину.

Теоретичні питання

Криміналістична техніка, поняття та завдання. Основні науково-технічні методи та засоби криміналістики. Технічні комплекти слідчого, прокурора-криміналіста, фахівця-експерта (валізи, пересувні криміналістичні лабораторії). Пошукова та аналітична техніка. Мікроскопічні, люмінесцентні, спектральні методи дослідження.

Практичне заняття

План

1. Предмет криміналістичної техніки.

2. Завдання криміналістичної техніки, основні науково технічні методи.

3. Класифікація засобів криміналістичної техніки.

4. Технічні засоби слідчого.

5. Технічні засоби органів дізнання

6. Комплекти криміналістичної та оперативної техніки.

7. Експертна техніка.

 

Основні поняття і терміни

Криміналістична техніка.

 

Тематика рефератів

1. Використання технічних засобів в оперативно-розшуковій діяльності.

2. Технічні засоби суду та криміналістичної профілактики злочинів.

 

Методичні поради

Вивчая дану тему, студентам треба знати, що термін” криміналістична техніка” з одного боку, можна визначити як сукупність технічних засобів, а з іншого – класифікувати як розділ науки криміналістики.

Студенти повинні дати чітке поняття предмета науки “криміналістична техніка” як систему наукових положень, технічних засобів, прийомів та методів, призначених для збирання, дослідження та використання доказів. Студенти повинні перелічити завдання криміналістичної техніки, дати поняття класифікації засобів криміналістичної техніки, а також відокремити технічні засоби слідчого, технічні засоби співробітників органів дізнання, комплекти криміналістичної та оперативної техніки, технічні засоби експертного дослідження матеріальних джерел криміналістичної інформації (експертна техніка). При цьому експертну техніку

 

можна класифікувати так: 1) лабораторна; 2) вимірювальна; 3) освітлення; 4) відтворення зображень; 5)мікроскопічна; 6) акустична; 7) дослідження мікрооб’єктів та запаху; 8) автоматизації та комп’ютеризації. Студентам необхідно розкрити ці поняття та назвати конкретні приклади та засоби.

Значно полегшує вивчення даної теми безпосереднє ознайомлення зі згаданими в програмі приладами, технічними комплектами слідчого, прокурора-криміналіста, спеціаліста

- експерта (валіза, пересувна криміналістична лабораторія), оперативна і спеціальна техніка, пошукова і аналітична техніка. Наприклад, із спеціальними мікроскопами, лампами для люмінесцентного аналізу, електронне - оптичним перетворювачем і ін., що є в експертно-криміналістичних підрозділах МВС і в прокуратурі.

Велику увагу варто приділити вивченню технічного спорядженню слідчого. Зокрема, треба знати не тільки, які є в слідчій валізі секції, а також, що являє собою апаратура, що утримується в них, для чого вона застосовується, але і вміти користуватися ними при здійсненні слідчих дій. 

Завдання

В ЕКВ Ізмаїльського МВ УМВС при проведенні практичного заняття, студентам слід розібрати розміщену у валізі слідчого техніку:

1. засоби фотографічної фіксації та досліджень;

2. вимірювальні засоби;

3. техніка для роботи зі слідами

4. пошукова техніка;

5. пошукова техніка;

6. допоміжні засоби, та дати засобам повну характеристику.

 

Контрольні питання

1. Що таке криміналістика з практичного боку?

2. Сформулюйте завдання криміналістичної техніки.

3. Дайте визначення криміналістичної техніки як розділу науки.

4. Розкрийте систему криміналістичної техніки.

5. Що відноситься до спеціальних засобів криміналістичної техніки?

6. Які ви знаєте засоби фіксації?

7. Назвіть комплекти криміналістичної та оперативної техніки.

8. Розкрийте поняття “технічні засоби експертного дослідження.”

9. Що відноситься до лабораторної техніки?

10. Назвіть засоби відтворення зображення.

11. Для чого використовують прилади інфрачервоного випромінювання? Назвіть їх.

Література

1. П.Д. Біленчук, А.П. Гень, М.В. Салтевський. Криміналістика. – Київ, 2001. - С.102-114.

2. Торвальд Ю.Следы в пыли. Развитие судебной химии и биологии. – М.: Юридическая література. – 1982. – 176 с.

 

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 131; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Встановіть відповідність між наданими категоріями криміналістичної тактики та їх визначеннями
 2. Галузі криміналістичної техніки та їх значення.
 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ.
 4. Значення теорії криміналістичної ідентифікації.
 5. Класифікація засобів криміналістичної техніки, прийомів і методів збирання та дослідження криміналістичної інформації.
 6. Обєекти криміналістичної ідентифікаці\ та їх класифікація.
 7. Основи взаємодії слідчого та оперативно пошукових органів при розслідуванні злочинів.
 8. Паливо. Основи процесу горіння
 9. Поняття і завдання криміналістичної техніки як розділу криміналістики.
 10. Поняття і значення криміналістичної габітології
 11. Поняття і сутність криміналістичної габітології.
 12. Поняття криміналістичної характеристики злочинів, її співвідношення з кримінально-правовою й іншими видами характеристик злочину.
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.241.146
Генерация страницы за: 0.004 сек.