Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Капітальне будівництво в Україні та способи його здійснення
Читайте также:
 1. Будівництво садибних житлових будинків
 2. Виникнення, розвиток та сучасний стан криміналістики в Україні.
 3. Вопр.46.Нейрофизиология эмоций. Соотношение позитивных и негативных эмоций. Роль в приспособительной деятельности.
 4. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини і способи її одержання.
 5. Здійснення діяльності в окремих видах товариств
 6. Компенсаторно-приспособительные реакции при гипоксии
 7. Культурні процеси в незалежній Україні
 8. Лекція №5. Способи здійснення міжнародних платежів
 9. Метод здійснення когерентних хвиль в оптиці
 10. Надання дозволу на будівництво об'єктів містобудування
 11. Ознаки зміни тексту документа. Способи виявлення змін тексту документа.

Капітальне будівництво — це галузь матеріального виробництва, в межах якої здійснюється створення нових, реконструкція діючих основних фондів виробничого і невиробничого призначення, а також технічне переоснащення їх.

Нове будівництво (новобудова) — це будівництво підприємств, будівель і споруд, яке здійснюється на нових майданчиках на підставі початкове затвердженої проектно-кошторисної документації.

Розширення — це здійснюване за новим проектом будівництво других і наступних черг діючих підприємств, додаткових виробничих комплексів і виробництв, а також нових або розширення діючих цехів.

Технічне переоснащення — проведення відповідно до плану технічного розвитку об'єднань (підприємств) комплексу заходів (без розширення виробничих площ) щодо підвищення технічного рівня окремих дільниць виробництва, агрегатів, установок шляхом запровадження нової техніки, технології, заміни устаткування тощо.

Основними завданнями в галузі будівництва на сучасному етапі є докорінна зміна інвестиційної політики, значне скорочення кількості одночасно споруджуваних об'єктів, істотне зменшення рівня незавершеного будівництва.

Капітальне будівництво може виконуватись підрядним способом, тобто шляхом залучення до виконання будівельних і спеціалізованих монтажних робіт підрядних будівельних організацій, які на підставі договору із замовником будують об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації. Будівництво може здійснюватись і власними силами замовника без залучення спеціалізованих будівельних організацій, тобто господарським способом. Якщо виникає потреба поєднати зусилля підрядної організації і замовника, то будівництво об'єкта може вестись змішаним способом. Вибір способу будівництва залежить від конкретних умов, у яких перебуває замовник, від складності об'єкта, технічних можливостей замовника, наявності підрядних організацій, які були б зацікавлені у виконанні робіт для замовника, та ін.

Традиційно в нашій країні більшість будівельних робіт (понад 80 відсотків) виконується підрядним способом. Це насамперед пояснюється досить розгалуженою системою будівельних і спеціалізованих організацій, які функціонують у межах будівельного комплексу України, а також їх технічною озброєністю, використанням прогресивних будівельних технологій, сучасних матеріалів та конструкцій.

Договори будівельного підряду

Особливу увагу слід зосередити на будівництві об'єктів "під ключ", коли забезпечується спорудження об'єктів, підготовлених до експлуатації або виконання додаткових робіт та надання послуг, на підставі зосередження функцій управління всіма стадіями інвестиційного процесу в одній організаційній структурі, коли будівництво здійснюється як єдиний безперервний процес створення завершеної будівельної продукції (проектування — виконання будівельних і монтажних робіт, включаючи комплектацію будов технологічним та інженерним устаткуванням, — введення в експлуатацію). Як правило, функції єдиного керівництва будівельним процесом покладаються на підрядника.

В умовах ринкової економіки значно підвищується роль договірних засад в організації будівельного процесу і загалом договору підряду.

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 235; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.