Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

С) Адай, алшын, жаппас, алаша
Читайте также:
  1. Угадай, чей голосок

С)1627

С)1598

С)1582

С)1580

С)1598

С) 1580-1582

С)1580

C) 1579 ж.

Д) 1580ж,

Е)1581ж,

16. Абдаллах пен Баба сүлтaн арасындағы күресте Хақназар хан
кімді қолдады:

A) Абдаллах ханды

B) Баба сүлтапды

C) Жасырынтүрде сксуіп дс қолдады

Д) Ексуіп де қодцаған жоқ

Е) Бейтаран саясат үстапды

17. Абдаллах ханның Хақназарға сыйға берген жері:

A) Сарыарқадаі і.і бірнеше қала

B) Түркістан аймағындағы бірнсше қала

C) Жетісудағы біраз қалалар

Д) Тараз маңындағы қалалар

Е) Ташкент

18. Баба сүлтан.......... ( Хақназар ханға тарту еткен жері:

A) Түркістап, Сауран қалалары

B) Ташкент

C) Тараз маңындагы қалалар

Д) Жетісудағы бірнеше қала

Е) Сарыарқадағы бірнсше қала

19. Баба сұтанның астыртын жіберген адамдары Хакназар
ханды, оныц туыстарын өлтірген жыл:

А)1578

В)1579

Д) 1582

Е) 1589

20. 1569-1573 жж. Қазақ хандығында болған орыс елшілері:

A) Ф.Скибин, М.Трошин

B) О.Шапошников, В.Степанов

C) С.Мальцев, Т.Чебуков

Д) Д.Губин, Б.Доможиров

Е) В.Степанов, М.Трошин

 

№39 Тәуекел хан (1582-1598)

1. Хақназар хан өлгеннен кейін хан тағына отырған Жәнібек ханның сексенге келген немере інісі:

А) Шығай хан

В) Тәуекел хан

С) Есім хан

Д) Тұрсын хан

Е) Тәуке хан

 

2. Шығай хан ел билеген жылдар:

А) 1578-1580

В) 1579-1581

Д)1582-1584

Е) 1585-1587

 

3. Баба сұлтанға қарсы жорықта Шығай хан қайтыс болған жыл:

А) 1581

В)1582

С)1583

Д)1584

Е)1585

4. Тәуекел сұлтан Түркістан түбінде Баба сұлтанның әскерін талқандаған уақыт:

А)1580

В)1582

С)1581

Д)1583

Е)1584

5. 1582 ж. Баба сұлтанды өлтіріп, Хақназар ханның кегін қайтарған қазақ сұлтаны:

А) Тәуекел

В)Қасым

С)Шығай

Д)Есім

Е)Тұрсын

6. Тәуекел сұлтанға Африкент уәлаятын сыйға тартты:

А) Баба сұлтан

В) Абдаллах

С)Абд ар-Рашид

Д) Имамқұли хан

Е)Әбд-ар-Рахым хан

7. Тәуекел ханның билік құрған жылдары:

А) 1580-1582

В) 1511-1518

С)1532-1537

Д)1582-1598

Е)1523-15328. Тәуекел хан өзбек ханымен жасасқан «ант беріскен шартты» бұзған уақыт:

А)1546

В)1588

С)1598

Д)1583

Е)1597

9. 1583 жылы «ант беріскен шартты» бұзып, Тәуекел хан Өзбек ханы Абдаллахтан қайтарып алған қалалар:

А) Сауран, Түркістан, Отырар, Сайрам

В) Суяб, Ташкент, Түркістан, Отырар

С) Қойлық, Үзгент, Сығанақ

Д) Суяб, Сығанақ, Ташкент

Е) Отырар, Сайрам, Сауран

10. 1597-1598 жж. қысында Тәуекел хан Абдаллах ханның әскерін талқандаған жер:

А) Сығанақ маңында

В) Хиуа жанында

С)Сырдария маңында

Д)Бұхар түбінде

Е)Ташкент қаласының түбінде

11. Тәуекел ханның беделін және күш-қуатын арттырған жеңіс:

А)Сыр бойы қалаларын қайтарып алуы

В)Ташкент қаласының түбінде Абдаллах ханды талқандауы

С)Баба сұлтанды жеңуі

Д)Түркістан қаласының түбінде жеңіс

Е)Жетісу жерін қайтарып алуы

12. Тәуекел хан Мауараннахрға баса көктеп кірген жыл:

А)1588

В)1590

С)1596

Д)1598

Е)1599

13. Тәуекел хан Ақши, Искандер, Мүнши, Ташкент, Самарқан қалаларын басып алған жыл:

А)1596

В)1597

Д)1599

Е)1595

14. 1598 ж Тәуекел хан 70-80 мың қолмен қоршаған Өзбек қаласы:

А) Ташкент

В) Самарқан

С) Искандер

Д) Ақши

Е) Бұхара

15. 1598 ж Тәуекел хан қолы Бұхара қаласын қоршауда ұстады:

А) 10 күн

В)20 күн

С)30 күн

Д)2 ай

Е)3 ай

16.Тәуекел қай қалада алған ауыр жарақаттан қайтыс болды

А) Бұхара

В)Самарқан

С)Искандер

Д) Ақши

Е) Ташкент

17. 1598 ж шайқаста екі жақтың билеушісі де қаза болып, екі хандық хансыз қалды, бұл хандықтар:

А) Моғолстан мен Өзбек хандығы

В)Қазақ хандығы мен Өзбек хандығы

С)Ташкент билеушісі мен Қазақ хандығы

Д)Шайбани хандығы мен Моғол хандығы

Е)Қазақ хандығы мен Бұқар хандығы

18. Қазақ хандығы мен Өзбек хандығы арасында ұзақ жылдар жүргізілген соғыстың нәтижесі:

А) Қазақ хандығының жеңілуі

В)Сыр бойндағы қалалардан айырылуы

С)Қазақ хандығының жеңіске жетіп, Ташкентті қосып алуы

Д)Сауран, Түркістан, Отырар, Сайрам қалаларын қайтарып алуы

Е)Қазақ хандығы экономикалық жағынан әлсіреді

19. 1594 ж орыс патшасы Федорға елшісі Құл-Мұхаммедті аттандырып өзін қамқорлыққа алуды өтінген қазақ ханы:

А)Есім

В)Тәуекел

С)Тұрсын

Д)Шығай

Е)Хақназар

20. Тәуекел ханның жиені Ораз Мұхаммед Орыс мемлекетіне тұтқынға түскен уақыты:

А)1577

В)1578

Д)1579

Е)1581

21. 1594 ж Мәскеуге Тәуекел Ханның елшілігін басқарып келді:

А)Құл-Мұхаммед

В)Құтлымбет

С)Сейітқұл

Д)Тайқоңыр

Е)Қойбағар

22. 1595 ж Мәскеуден Тәуекел ханға жіберілген елшілікті бастаған тілмаш:

А)Третьяк Чебуков

В)Вельямин Степанов
С) Семен Мальцев

Д)Михаил Трошин

Е)Федор Скибин

23. Көшім әскері Ермак жасағынан жеңіліске ұшыраған жыл:

А)1580

В)1581

Д)1583

Е)1584

24. Сібір хандығы жойылған уақыт:

А) 1596

В)1597

Д)1599

Е)1595

25. Сібір хандығының қол астындағы қазақ тайпалары Қазақ хандығының құрамына келіп қосылған уақыт:

А) 1588

В)1597

С)1582

Д)1598

Е)1585

 

№40. Есім хан (1598-1628)

1. Есім ханның билік құрған жылдары:

А)1511-1518

В)1523-1532

С)1532-1537

Д)1598-1628

Е)1580-1582

2. 1613-1614 жылдары өзін хан деп жариялаған қазақ сұлтаны:

А)Есім

В)Тұрсын Мұхаммед

С)Хақназар

Д)Тәуекел

Е)Қасым

3. XVII ғ басында Қазақ хандығында бір мезгілде билік құрған екі хан:

А)Есім, Тұрсын

В)Тәуекел, Шығай

С)Тәуке, Тұрсын

Д)Жәңгір, Тәуке

Е)Хақназар, Тәуекел

4. Есім хан өзінің астанасын жасады:

А)Ташкент қаласын

В)Түркістан қаласын

С)Сарайшық қаласын

Д)Сығанақ қаласын

Е)Тараз қаласын

5. Тұрсын өзін тәуелсіз хан деп жарияланған қала:

А) Ташкент

В)Түркістан

С)Сарайшық

Д)Сығанақ

Е)Тараз

6. 1603 жылы бірінші қазақ-бұхар шайқасы болған жер:

А)Айғыржар

В)Самарқан

С)Ташкент

Д)Жаркент

Е)Аспара

7. Тұрсын сұлтан өзін хан, Ташкент қаласының билеушісі деп жарияланған жыл:

А)1612

В)1613

С)1615

Д)1617

Е)1618

8. Есім ханның қалмақтарды талқандаған уақыты:

А)1625

В)1626

Д)1629

Е)1630

9. Тұрсын ханның сенімді тірегі:

А)Саны көп қатаған руы

В)Сансых көп әскер

С)Ақсүйектер

Д)Жақын туыстары

Е)Батырлары

10. Тұрсын ханның бүлігі:

А) «Қатаған қырғыны»

В) «Қалмақ қырғыны»

С) «Найман қырғыны»

Д)Хан бүлігі

Е)Қырғыз бүлігі

11. Есім ханның басты мақсаты:

А)Қазақ хандығының әскери күш-қуатын арттыру

В)Хандықты бір орталыққа бағындырған мемлекет етіп құру

С)Билер кеңесін құру

Д)Сыртқы саясатын нығайту

Е)Өзбек хандығын талқандау

12. Қазақ-бұхар соғысында Есім хан қолданған ұтымды соғыс тәсілі:

А)Шабуыл жасау

В)Қорғанысты шайқас

С)Партизандық әдіс

Д)Барлау әдісі

Е)Шегіне жүріп шабуылдау

13. Есім хан қай жылы Имамқұли басқарған Бұхар әскерін жеңіп шықты:

А)1611

В)1613

С)1621

Д)1624

Е)1625

14. «Қатаған қырғыны» қашан болды:

А)1621

В)1627

С)1624

Д)1598

Е)1625

№41. Қазақ хандығының басқару жүйесі

1. Қазақ хандығының құрылымы сатыдан ... тұрады:

А)Төрт

В)Бес

С)Алты

Д)Жеті

Е)Сегіз

2. XVI-XVII ғғ Қазақ хандығында ауылды басқарды:

А)Ақсақал

В)Рубасы

С)Би

Д)Ауылбасы

Е)Сұлтан

3. XVI-XVII ғғ Қазақ хандығында ата-аймақты басқарды:

А)Ақсақал

В)Рубасы

С)Би

Д)Ауылбасы

Е)Сұлтан

4. Қазақ хандығында он немесе он бес аймақтан құралған:

А)Ауыл

В)Ру

С)Арыс

Д)Ұлыс

Е)Жүз

5. Қазақ хандығындағы ұлыстың билеушісі:

А)Рубасы

В)Би

С)Сұлтан

Д)Ақсақал

Е)Ауылбасы

6. Ұлы жүзге жататын рулар:

А)Албан, суан, дулат, жалайыр

В)Арғын, найман, уақ, керей

С)Қыпшақ, қоңырат, адай, алшын

Д)Жаппас, алаша, байбақты, беріш

Е)Масқар, кердері, тама, табын

7. Ұлы жүзге жататын рулар:

А) Арғын, найман, уақ, керей

В)Сіргелі, сарыүйсін, ысты, ошақты

С) Қыпшақ, қоңырат, адай, алшын

Д) Жаппас, алаша, байбақты, беріш

Е)Масқар, кердері, тама, табын

8. Ұлы жүзге жататын рулар:

А) Қыпшақ, қоңырат, адай, алшын

В) Арғын, найман, уақ, керей

С)Ошақты, шапырашты, шанышқыл, қаңлы

Д) Жаппас, алаша, байбақты, беріш

Е)Масқар, кердері, тама, табын

9. Орта жүзге жататын рулар:

А) Арғын, найман, уақ

В)Албан, суан, дулат

С)Қаракесек, қарасақал, кете

Д)Табын, тама, кердері

Е)Адай, алшын, жаппас

10. Орта жүзге жататын рулар:

А) Албан, суан, дулат

В)Керей, қыпшақ, қоңырат

С) Қаракесек, қарасақал, кете

Д)Табын, тама, кердері

Е)Адай, алшын, жаппас

11. Кіші жүздің 12 ата Байұлы бөліміне жататын рулар:

А)Арғын, найман, уақ, қыпшақ

В) Албан, суан, дулат

Д) Табын, тама, кердері, масқар

Е)Шекті, төртқара, шөмекей

12. Кіші жүздің 12 ата Байұлы бөліміне жататын рулар:

А)Арғын, найман, уақ, қыпшақ

В) Албан, суан, дулат

С)Қаракесек, қарасақал, кете

Д)Байбақты, беріш, масқар, таз

Е) Адай, алшын, қарасақал

13. Кіші жүздің 12 ата бөліміне жататын рулар:

А)Арғын, найман, уақ, қыпшақ

В) Албан, суан, дулат, қаңлы

С) Қаракесек, қарасақал, кете, шекті

Д) Табын, тама, кердері, төртқара

Е)Есентемір, ысық, құызылқұрт, шеркеш

14. Кіші жүздің 6 ата Әлімұлына жататын рулар:

А) Қаракесек, қарасақал, кете

В) Албан, суан, дулат

С) Арғын, найман, уақ

Д) Табын, тама, кердері

Е) Адай, алшын, жаппас

15. Кіші жүздің 6 ата Әлімұлына жататын рулар:

А) Арғын, найман, уақ

В)Шекті, төртқара, шөмекей

С) Албан, суан, дулат

Д) Табын, тама, кердері

Е) Адай, алшын, жаппас

16. Кіші жүздің жетіру бөліміне жататын рулар:

А) Арғын, найман, уақ, қоңырат

В)Шекті, төртқара, шөмекей

С) Табын, тама, кердері, керейіт

Д) Албан, суан, дулат, қаңлы

Е) Адай, алшын, жаппас, байбақты

17. Кіші жүздің жетіру бөліміне жататын рулар:

А) Арғын, найман, уақ

В) Шекті, төртқара, шөмекей

С) Албан, суан, дулат

Д)Жағалбайлы, телеу, рамадан

Е) Адай, алшын, жаппас

18. Қазақ хандығында Жүздің биін қалай атаған:

А)Ру би

В)Ордаби

С)Сұлтан

Д)Алқа би

Е)Ақсақал

19. Жауапкердің есебінен кесілген мал мен мүліктің неше пайызы ханға тиесілі болды:

А)5 пайыз

В) 10 пайыз

С)20 пайыз

Д)30 пайыз

Е)40 пайыз

20. Бүкіл қазақ ұлтының бас қосқан кеңесі қалай аталады:

А)Жиналыс

В)Құрылтай

С)Мәжіліс

Д)Съезд

Е)Кеңес

21. Қазақтың ханын сайлауға барлық рудан қатысты:

А)Шаруалар

В)Дінбасылар

С)Атақты, сыйлы шонжарлар

Д)Егіншілер

Е)Ауыл басылар

22. Хан сайлаудың басты шарты:

А)Малының көп болуы

В)Ақсүйек тұқымынан шығуы

С)Бидің тұқымынан шығуы

Д)Шыңғыстың ұрпағы болуы

Е)Феодалдар тобынан шығуы

23. Қазақ хандарының тегі:

А)Билер

В)Батырлар

С)Даналар

Д)Қарапайым халық

Е)Шыңғыс ұрпақтары

24. «Жеті жарғы» бойынша хан:

А)Ру арасындағы тартысты шешуші

В)Сот міндетін атқарушы, салық жинаушы

С)Ру бірлестігін басқарушы

Д)Аймақтың басшысы

Е)Барлық ру бірлестігінің басшысы, хандықтың басшысы, бас қолбасшы

25. Сайланған ханның мал-мүлкін бөліп алу дәстүрі:

А) «Ханталас»

В) «Ханталапай»

С) «Бөліп алу»

Д) «Ханталау»

Е) «Бөліске салу»

26. Қазақ хандығындағы таптық негізгі екі топты көрсет:

А)Феодалдар мен қарапайым халық

В)Егіншілер мен кедейлер

С)Шаруалар мен қарапайым халық

Д)Кедейлер мен егіншілер

Е)Егіншілер мен шаруалар

27. Қазақ хандығындағы хан сайланудың басты шарты:

А)Қожаның тұқымы болуы

В)Бидің тұқымынан шығуы

С)Шыңғыстың ұрпағы болуы

Д)Феодалдар тобынан шығуы

Е)Малының көп болуы

28. «Жеті жарғы» құқықтық заңы бойынша қылмыскерді өлтіру немесе тірі қалдыру құқығы кімде болды:

А)Сұлтан

В)Хан

С)Би

Д)Ақсақал

Е)Батыр

 

№42. Қазақ халқының XVI-XVII ғасырлардағы шаруашылығы

1. Маусымды көші-қон неше мезгілге бөлінеді:

А)Екі

В)Үш

С)Төрт

Д)Бес

Е)Алты

2. Ешкі малына тән жұқпалы ауру:

А)Кебенек

В)Топалаң

С)Қарасан

Д)Жамандат

Е)Ақшелек

3. Қой малына тән жұқпалы ауру:

А)Кебенек

В)Топалаң

С)Қарасан

Д)Жамандат

Е)Ақшелек

4. Сиыр малына тән жұқпалы ауру:

А)Кебенек

В)Топалаң

С)Қарасан

Д)Жамандат

Е)Ақшелек

5. Жылқы малына тән жұқпалы ауру:

А) Кебенек

В)Топалаң

С)Қарасан

Д)Жамандат

Е)Ақшелек

6. Жылқы малына тән жұқпалы ауру:

А) Кебенек

В)Топалаң

С)Қарасай

Д) Ақшелек

Е)Маңқа

7. Түйе малына тән жұқпалы ауру:

А) Ақшелек

В) Топалаң

С) Қарасай

Д) Жамандат

Е) Кебенек

8. Көктеу дегеніміз не?

А)Жазғы жайылым

В)Қыстағы жайылым

С)Көктемдегі жайылым

Д)Күздегі жайылым

Е)Маусымдық жайылым

9. Қозылардың жүнін қырқатын мезгіл:

А) «Қозы күзем»

В) «Тоқты күзем»

С) «Қой күзем»

Д) «Тоғыту»

Е) «Қозы көш»

10. Көзы көш дегеніміз:

А)Тоқтыларды өзеннен өткізу

В)Жас төлдерді аман сақтау үшін күніне 8-10 шақырым көшіп отыру

С)Көш кезінде қозылардың жүнін қырқу

Д)Қозылар үшін күніне 10-20 шақырым көшіп отыру

Е)Малдың жаппай төлдеуі

11. Көшпелі қазақтар суық басталысымен көшті:

А)Таулы аймаққа

В)Жайлауға

С)Күздеуге

Д)Ауылға

Е)Көктеуге

12. Көшіп қонуға көлігі жоқ, малы жоқ егіншілікпен айналысатын кедей:

А)Жатақ

В)Егінші

С)Малшы

Д)Жұмысшы

Е)Қараша

13. XIII ғ қыпшақтардың орталығы, ал XV-XVI ғ аралығында Қазақ хандығының астанасы болған қала:

А)Тараз

В)Сығанақ

С)Сайрам

Д)Түркістан

Е)Ташкент

14. Деректерде «... қаланың базарына күніне 500 түйе әкелініп, кешке дейін бір түйе қалмай сатылып кетеді» деп қай қала туралы жазылады:

А)Сығанақ

В)Тараз

С)Сайрам

Д)Түркістан

Е)Ташкент

15. Тәуекел ханның тұсында берік қамал, ірі сауда орталығына айналған қала:

А)Созақ

В)Тараз

Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 2868; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 34.204.11.236
Генерация страницы за: 0.055 сек.