Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Рівновеликість полів сівозміни

Читайте также:
  1. Проектування полів сівозмін та робочих ділянок.Аналіз розробленого проекту впорядкування території ріллі.

Експлікація земель по сівозмінах

 

Назва сівозміни Площа сівозмін, га В тому числі по полях
І ІІ ІІІ ІV V VI  
Польова 512,73 82,6 105,1 105,1 109,95 109,95    
Кормова 135,2 31,3 31,3 24,2 24,2 24,2    
Грунтозахисна 185,8 32,5 32,5 32,5 32,5 23,6 32,1  
Всього в сівозмінах 833,73 146,4 168,9 161,8 166,65 157,75 32,1  

 

Після завершення впорядкування території сівозмін необхідно провести оцінку запроектованих полів сівозмін.

Характеристика полів за рівно великістю подається в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2

Номер поля (робочої ділянки) Середній розмір поля Площа поля Відхилення від середнього розміру поля
га %
Польова сівозміна
I 102,55 82.6 -19,95 -19,45
II 105.1 2,55 2,49
III 105.1 2,55 2,49
IV 109.95 7,4 7,21
V 109.95 7,4 7,21
Кормова сівозміна
I 27,04 31,3 5,26 19,45
II 31,3 5,26 19,45

Продовження таблиці 4,2

III 27,04 24,2 -2,84 -10,5
IV 24,2 -2,84 -10,5
V 24,2 -2,84 10,5
Грунтозахисна сівозміна
I 30,96 32,5 1,54 4,97
II 32,5 1,54 4,97
III 32,5 1,54 4,97
IV 32,5 1,54 4,97
V 23,6 -7,36 -23,77
VI 32,1 1,14 3,68

 

Проводиться оцінка запроектованих полів сівозмін з точки зору створення сприятливих умов для високопродуктивного використання сільськогосподарської техніки. З цією метою дається просторова характеристика полів сівозмін (таблиця 4.3).

Для визначення умовної довжини гону поля розбивають на прості геометричні фігури лініями паралельними лінії обробітку ґрунту і визначають площу кожної фігури і ув’язують. В межах кожної фігури умовну довжину гону визначають за формулою:

де Вум – ширина умовного гону.

Для трапецій, у яких бокові сторони при основі нахилені під кутом 75-85°, Lу визначиться як середня лінія трапеції ( графічно з плану ).

Для трапецій з більш нахиленими сторонами необхідно визначити Вум:

Де с, d – бокові сторони.

Для трикутників за такою формулою:

Умовну довжину поля в межах всього поля визначають за формулою:

.

Таблиця 4.3

Характеристика просторових умов запроектованих полів сівозмінДата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 334; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.79.128
Генерация страницы за: 0.007 сек.