Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Всі комп'ютерні злочини сьогодні поділяють на два види

1. Злочини, в котрих об'єктом їх скоєння є ЕОМ, вони пов'язані з втручанням у роботу комп'ютерів чи комп'ютерних мереж. Цей вид злочинів передбачає скоєння таких протиправних дій:

а) зіпсування або заміна даних, програмного забезпечення чи обладнання;

б) розкрадання даних, програмного забезпечення чи обладнання;

в) економічне чи промислове шпигунство, розголошення відомостей, які складають державну або комерційну таємницю.

2. Протиправні дії, для вчинення яких комп'ютер використовується як знаряддя злочину. Цей вид комп'ютерних злочинів включає:

а) комп'ютерний саботаж;

б) вимагання та шпигунство;

в) розтрату;

г) розкрадання коштів;

д) обдурення споживачів, інвесторів чи користувачів.

Сьогодні визначені три основні категорії злочинів, які здійснюються за допомогою комп'ютера:

- фінансові злочини, такі, як комп'ютерне шахрайство, шпигунство та комп'ютерний саботаж;

- злочини проти індивідуальних прав, особливо приватних прав на власність;

- злочини проти суспільних інтересів, спрямовані проти національної безпеки, контролю за потоком даних, охорони операцій (процедур), котрі здійснюються за допомогою комп'ютера та систем інформаційного зв'язку.

Одною з найбільш поширених форм комп'ютерної злочинності є комп'ютерне шпигунство, яке, зокрема, у комерційному секторі, стосується сфери розрахункових рахунків, балансових документів (фінансових звітів) та адрес клієнтів, що зберігаються у комп'ютерах.

Традиційними методами шпигунства є такі, як корупція та вимагання службовців, проникнення службовців з інших компаній, часто на короткий строк роботи (цей метод відомий під назвою "здраствуй-прощавай"), або опит службовців щодо фальшивої реклами відносно їхньої можливої нової роботи, на базі якого отримують інформацію про роботу, яку вони виконують і т. д.

Новими цілями для шпигунства сьогодні є комп'ютерні прогарами і "дефекти конструкцій". Прикладом подібних злочинних посягань можуть бути такі дії, коли злочинець здійснює перевірку файлів у комп'ютері, аналізуючи їх. Так, злочинець, шляхом стискання та копіювання значної кількості інформації за короткий термін може скопіювати програми й файли, включаючи найважніші комерційні дані компанії, переписавши їх на дискету.

Технічне втручання, на думку експертів з ФБР, у майбутньому буде основним способом злочинних дій.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Способи вчинення злочинів в галузі комп'ютерних технологій | Правові і техніко-криміналістичні аспекти злочинів, що вчиняються в галузі комп'ютерних технологій
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 370; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.