Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Об'єкти огляду та обшуку

Розробка всієї специфіки інструментарію слідчого по дослідженню означених об'єктів в умовах досудового слідства може бути предметом самостійного дослідження, тому зупинимося лише на особливостях окремих традиційних слідчих дій.

Відомо, що процесуальними засобами вилучення речових доказів є обшук та виїмка. Нагадаємо, що обшук - ця слідча дія, в процесі якої здійснюється пошук та примусове вилучення об'єктів, що мають значення для правильного вирішення завдань кримінального судочинства. Виїмка - це слідча дія, в процесі якої здійснюється вилучення об'єктів, що мають значення для правильного вирішення завдань кримінального судочинства у тих випадках, коли їхнє місцезнаходження точно відомо слідчому і вилучення прямо чи побічно не порушує прав особи.

Носії інформації, що мають відношення до події, яка розслідується, можуть бути з дотриманням встановленого КПК порядку вилучені й залучені до кримінальної справи як речовий доказ. На носії інформації як на предмети матеріального світу правомірно поширювати режим речових доказів, бо ніяких суттєвих відмінностей від вже відомих кримінальному процесу об'єктів носії інформації не мають.

Дійсно, докази - це фактичні дані, на основі яких у встановленому законом порядку орган дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність чи відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, що вчинила цей вчинок, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи (ст. 69 ч. 1 КПК).

Речовими доказами є предмети, що служили знаряддями злочину або зберегли на собі сліди злочину, або були об'єктами злочинних дій, а також гроші й інші цінності, нажиті злочинним шляхом, та всі інші предмети, що можуть служити засобами до відкриття злочину, встановлення фактичних обставин справи, виявленню винних, або до спростування обвинувачення чи пом'якшенню відповідальності (ст. 83 КПК).

Для участі в огляді місця події, обшуку чи виїмці по справах, якимось чином пов'язаних з комп'ютерною технікою, доцільно запрошувати спеціаліста у галузі інформатики. Об'єктами огляду можуть бути засоби обчислювальної техніки (системний блок, дисплей, клавiатура, принтер, дисководи, маніпулятори, стример, сканер, плоттер, телефонний- і факс-модеми і т. п.), а також матеріали та допоміжне обладнання (магнітні та СD-ROM диски, стримерні стрічки, принтерні розпечатки і картриджі, роз'єми та з'єднувальні кабелі і т. п.).

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Особливості методики виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються в галузі інформаційних технологій | Місця знаходження інформації, що вилучається
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 246; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.