Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вибір та обґрунтування теми дослідження, його актуальності

Розглянемо кожен етап детально.

Визначення проблемної сфери практики та наукового знання спирається на вивчення того, що напрацьовано педагогічною практикою і що вже було зроблено раніше в окресленому напрямі іншими дослідниками. З цією метою доцільно провести комплексне вивчення (пілотажне вивчення педагогічної практики, вивчення нормативних документів у галузі освіти, здійснити наукову розвідку щодо напрацювань педагогічної науки). Проблемна сфера педагогічного знання охоплює центральні, вузлові питання, що втілюють у собі проблеми та додаткові питання, відповіді на які необхідно отримати для вирішення основної проблеми. Як правило, вузлові питання досліджуються фахівцями, які мають значний досвід наукової роботи. На основі виділеної проблеми (питання, яке виникає тоді, коли для розв’язання будь-якого завдання бракує наявних знань і невідомий спосіб їх добування; складається з низки тем) формулюється тема дослідження.

Тема – це назва того аспекту проблеми (її частина), який вимагає детального вивчення та дослідження. Кожне дослідження повинно спрямовуватися на розв’язання актуальних для сьогодення завдань. Актуальні педагогічні дослідження виникають із потреб розвитку суспільства й освіти.

Для обґрунтування теми необхідно:

· обґрунтувати актуальність напряму (показати значущість проблеми та необхідність її вирішення);

· обґрунтувати практичну цінність теми (показати недоліки в управлінні навчальним закладом або підготовці управлінців навчальними закладами тощо, які необхідно подолати);

· дати оцінку якості педагогічного процесу (показати недоліки у виховному процесі, які призводять до зазначених недоліків у навченості та вихованості учнів);

· обґрунтувати наукову актуальність теми (показати ступінь розробленості зазначеної проблеми в теорії та практиці; вказати хто і в якому аспекті розглядав проблему, звернути увагу на недостатньо вивчені аспекти).

Тема магістерської роботи повинна бути чіткою, складатися з невеликої кількості слів (до 5-7).

Актуальність обраної темиЗдійснюючи критичний аналіз джерельної бази практичного дослідження, порівняння з відомими поглядами на розв’язання проблеми, обґрунтовується необхідність проведення дослідження. В обґрунтуванні необхідно дати відповідь на запитання: “Чому зазначену проблему необхідно вирішувати?”

Обираючи тему магістерського дослідження, необхідно:

· орієнтуватися на власну зацікавленість тією чи іншою науковою проблемою;

· враховувати практичні можливості – наявність у бібліотеці навчального закладу літературних джерел, присвячених окресленій проблемі, необхідних навчально-методичних матеріалів, а також умов для виконання практичної частини;

· добре зважити власні сили й можливості;

· не братися за тему, яка всебічно досліджена й висвітлена у великій кількості джерел і де практично не залишилось місця для досягнення власного наукового результату чи недостатньо розроблену або зовсім не розроблену, яка потребуватиме значних витрат часу й зусиль.

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 2244; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.