Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

АРМ менеджера відділу логістики
Призначений для автоматизації:

- Складських служб;

- Експедицій; Договірних відділів;

- Відділу постачання;

- Відділу збуту.

Склад АРМа:

Модуль «Управління договорами».

Модуль «Управління постачанням».

Модуль «Управління збутом».

Модуль «Складський облік».

Модуль «Постачальники, одержувачі».

Контур логістики призначений для ефективного управління матеріальними і пов'язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками у сфері виробництва й обігу.

До завдань логістики належать планування, організація і контроль всіх видів діяль­ності щодо переміщення і складування, які забезпечують проходження матеріаль­ного і пов'язаного з ним інформаційного потоків від пункту закупівлі сировини до пункту кінцевого споживання.

Модулі, що входять у контур, можуть використовуватися менеджерами багатьох функціональних відділів виробничих і торгових підприємств.

Реалізовані в системі функції дозволяють автоматизувати:

· формування господарських зв'язків щодо постачання товарів або надання послуг;

· визначення обсягів і напрямів матеріальних потоків;

· визначення послідовності руху товарів до місць складування;

· розвиток, розміщення та організація складського господарства;

· здійснення перевезення, а також усіх необхідних операцій на шляху прямування вантажів до пунктів призначення;

· виконання упаковки, маркування, навантаження і розвантаження;

· управління складськими операціями: здавання і приймання вантажів, зберігання, підготовка необхідного покупцям асортименту, організа­ція доставки дрібними партіями і т.ін.

Рис. 3.7. Модулі, що входять у контур логістики

Основною перевагою використання даного АРМа є те, що всі завдання вирішуються комплексно. В процесі експлуатації його модулів створюються ланцюжки взаємопов'яза­них документів, які, з одного боку, дають цілісну картину руху матеріальних потоків, а з іншого – обробляються фінансовими, виробничими і бухгалтерськими модулями і відпо­відно відображаються в показниках бюджетів, планів, бухгалтерських звітів.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 462; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.