Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Інформаційна система управління проектами Microsoft Project

Microsoft Project є на сьогодні найпоширенішою в світі системою управління проектами. У багатьох західних компаніях MS Project став звичним додатком до Microsoft Office навіть для рядових співробітників, які використовують його для планування графіків нескладних комплексів робіт. Особливістю пакету є його простота. Розробники MS Project не прагнуть вкласти в пакет складні алгоритми календарного або ресурсного планування. В той же час значна увага приділяється використанню сучасних стандартів, що дозволяють ефективно інтегрувати пакет з іншими додатками. Наприклад, підтримка стандартів ODBC і OLE 2.0 спрощує завдання інтеграції бізнес-додатків.

Підтримка Microsoft Mail і Microsoft Exchange дозволяє полегшити і системати­зува­ти групову роботу з проектами. Настройка повідомлень для команди проекту включає можливість визначення складу проектних даних, що пересилаються учасникам проекту електронною поштою та установку обмежень на корекцію інформації, яка пересилається одержувачами. Зберігання проектів в папках Exchange забезпечує додаткові засоби розмежування доступу до файлів проектів.

Для швидкого включення в роботу користувача-початківця MS Project, надає, окрім звичних засобів допомоги, також можливість розроблення проекту крок за кроком (Create Your First Project і Cue Cards) і інтелектуальної підказки (Answer Wizard).

Позитивом пакету також слід зазначити достатньо зручні і гнучкі засоби створення звітів. Основні типи звітів можуть бути вибрані із заготівок (Report Gallery). Можливість одночасно мати до шести планів для кожного проекту дозволяє підвищити ефективність аналізу "що якщо". У той же час MS Project подає мінімальний набір засобів планування і управління ресурсами. Додаткові можливості Project також включають імпорт/експорт даних у форматах ASCII, CSV, Excel, Lotus 1-2-3, dBASE і FoxPro, засоби запису макрокоманд, Visual Basic. Зазначимо також, що MS Project є 32-бітним додатком, який ефективніше використовує ресурси Windows.

MS Project може бути рекомендований для планування простих проектів користувачами непрофесіоналами і новачками. Одна з позитивних якостей MS Project — могутня підтримка місцевих партнерів Microsoft. Не варто забувати і про те, що MS Project тісно пов’язаний з офісними пакетами Microsoft, а також Exchange Server. MS Project гнучкий і може бути настроєний як за шаблоном, так і в режимі скрупульозного опрацьовування можливостей оптимізації нового проекту.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Перший закон корекції | Управління проектами
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 461; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.