Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Введення витрат
Перевірка і зміна призначень ресурсів

В уявленні «Використання ресурсів» відображаються ресурси проекту і призначені ним завдання, згруповані під кожним ресурсом. За допомогою уявлення «Використання ресурсів» можна визначити кількість часу, запланованого для роботи ресурсу над кожним завданням, а також ресурси з перевищенням доступності. Крім того, визначається час, який може бути виділений кожному ресурсу для додаткових трудовитрат.

1. У меню Вигляд виберіть команду Використовування ресурсів.

2. У колонці Назва ресурсу перегляньте призначення ресурсів.

3. Щоб замінити для завдання один призначений ресурс на інший, виберіть потрібний рядок, встановіть показник на полі Ідентифікатор (лівий стовпець), а потім перетягніть завдання під новий ресурс.

 

Якщо вимагається врахувати витрати на кожне завдання або загальні витрати на проект, введення норм витрат на роботу ресурсів над завданнями або фіксованих витрат на завдання дозволяє побачити відхилення від бюджету.

Для ресурсів можна ввести норми на використання і наднормову роботу, планувати підвищення оплати ресурсу і вибрати термін нарахування витрат. Крім того, відомості про витрати можна переглядати різними способами.

 

Призначення витрат ресурсам

 

У Microsoft Project можливе призначення норм витрат на роботу ресурсів і на матеріальні ресурси, тому допускається точне управління витратами на проект. Для ресурсів можна призначити стандартні норми витрат, норми витрат на наднормову роботу або норми витрат на використання.

 1. У меню Вигляд виберіть команду Лист ресурсів.
 2. У меню Вигляд виберіть команди Таблиця і Введення.
 3. У полі Назву ресурсу виберіть ресурс або введіть назву нового ресурсу.
 4. У полі Тип виберіть значення Трудовитрати, якщо ресурсом є співробітник або механізм, або значення Матеріали, якщо ресурсом є матеріали, які витрачаються, або сировина (наприклад цемент).
 5. Для робочих ресурсів в полях Стандартна ставка, Ставка наднормових робіт або Витрати на використання введіть норми витрат на ресурс.
 6. Для матеріальних ресурсів в полі Одиниці вимірювання матеріалів введіть одиниці вимірювання матеріального ресурсу (наприклад тонни), а в полях Стандартна ставка або Витрати на використання введіть норму витрат.
 7. Натисніть клавішу ENTER.

 

Установка фіксованих витрат для завдань

 

Більшість витрат проекту пов'язана з ресурсами. Проте, деякі витрати пов'язані із завданнями, наприклад витрати на поїздки і друкування. Такі витрати є фіксованими витратами для завдань.

 • У меню Вигляд виберіть команду Діаграма Ганта.
 • У меню Вигляд в иберіть команди Таблиця і Витрати.
 • У полі Фіксовані витрати для завдання введіть витрати.
 • Натисніть клавішу ENTER.

 

Визначення моменту обчислення витрат

 

У Microsoft Project витрати на ресурси за умовчанням розподіляються пропорційно, тобто їх нарахування розподіляється за тривалістю завдань. Проте є можливість змінити спосіб обчислення, щоб врахувати витрати на ресурси на початку або в кінці завдання.

 • У меню Вигляд виберіть команду Лист ресурсів.
 • У меню Вигляд виберіть команди Таблиця і Введення.
 • У полі Нарахування виберіть необхідний спосіб обчислення.

 

Перегляд витрат на ресурси і завдання

 

Після призначення норм витрат для ресурсів або фіксованих витрат для завдань можна переглянути загальні витрати цих призначень, щоб переконатися в їх відповідності передбачуваним витратам. Якщо загальні витрати на ресурс або завдання перевищують бюджет, можна перевірити витрати на окреме завдання або призначення окремих ресурсів, щоб визначити можливі зниження витрат.

1 Щоб переглянути витрати на ресурси, в меню Вигляд виберіть команду Лист ресурсів. Щоб переглянути витрати на завдання, в меню Вигляд виберіть команду Інші уявлення і виберіть Лист завдань.

2 У меню Вигляд виберіть команди Таблиця і Витрати.

 

Перегляд витрат даного проекту

 

Є можливість проглянути поточні, базові, фактичні витрати проекту, які залишились з метою визначення можливої перевитрати бюджету. Витрати обновляються при кожному перерахунку проекту в Microsoft Project.

1 У меню Проект виберіть команду Відомості про проект.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 530; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.