Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Геоінформаційні системи і управління проектами

Розузгодження Кеш-фло

 

Для аналізу відповідності фактичних і запланованих грошових потоків використовується звіт “Розузгодження кеш-фло”. Діалог “Розузгодження Cash Flow” відкривається натисненням однойменної кнопки в розділі “Актуалізація”.

У цьому звіті подані суми розузгодження надходжень і виплат в кожен період часу. Червоним кольором показані суми дефіциту надходжень або перевищення витрат. Чорний колір позначає надпланові надходження або економію витрат.

При настройці і перегляді таблиць “Актуалізований Cash Flow” і “Розузгодження кеш-фло” використовуються прийоми, застосовані при роботі з підсумковими таблицями.

 

 

Великою системою, що покликана полегшити виконання проекту компанії, є так звані геоінформаційні системи (ГІС). Для людини, що вперше зіткнулася з географічними інформаційними системами, цілком резонно буде поставити питання: "А що це таке?". Однозначне коротке визначення дати досить важко.

У деяких довідниках геоінформаційні системи (ГІС) визначається як сучасна комп'ютерна технологія для картографування та аналізу об'єктів реального світу, а також подій, що відбуваються на нашій планеті, в нашому житті і діяльності, забезпечуючи збирання, зберігання, оброблення, доступ і відображення інформації будь-якого вигляду.

Тут же виникає наступне питання: "А навіщо мені це потрібно?". Простіше за все відповісти на нього конкретними прикладами використання ГІС у житті. Наприклад, якщо ви займаєтеся охороною підприємств, то ГІС допоможе визначити оптимальне розміщення камер спостереження та інших пристроїв. Якщо ж ви надаєте транспортні послуги, то зможете у будь-який момент дізнатись, де знаходяться ваші вантажівки, стан дорожнього покриття, одержати інформацію про затори на дорогах, оптимально розрахувати завантаженість транспорту і найефективнішу траєкторію. Пожежні департаменти одержують могутній засіб щодо координування дій підрозділів, розрахунок напряму вогню і прогнозування швидкості його розповсюдження, враховуючи безліч показників. Бізнесмену ГІС допоможе вибрати місце розташування для нових філій фірми або торгових точок, складів. Для наффтодобувача - розрахує оптимальну кількість і розміщення свердловин і трубопроводів.

ГІС - це можливість поглянути по-іншому на навколишній світ. В даний час це багатомільйонна індустрія, до якої залучені сотні тисяч людей у всьому світі. ГІС-технологію застосовують практично у всіх сферах людської діяльності – будь-то аналіз таких глобальних проблем, як перенаселення, забруднення лісових угідь, природні катастрофи, так і вирішення особистих завдань, таких як пошук оптимального маршруту, підбір найзручнішого місця для офісу і т.ін.

Як же ГІС зберігає інформацію? Типи даних можливі в двох різних уявленнях: векторних і растрових. І якщо растрове - це відсканована карта або картинка, то векторне уявлення зберігає інформацію про предмети у вигляді наборів координат. (рис.4.12.)

 

 

 
 

Рис.4.12. Схема подання інформації геоінформаційної системи

ГІС загального призначення зазвичай виконує п'ять процедур (завдань) з даними: введення, маніпулювання, управління, запит-аналіз і візуалізація.

Введення. Для використання ГІС дані повинні бути перетворені у відповідний цифровий формат. У сучасних геоінформаційних системах цей процес може бути автоматизований із застосуванням технології сканера, що особливо важливе при виконанні великих проектів.

Маніпулювання. Часто для виконання конкретних проектів необхідно додатково видозмінити наявні дані відповідно до вимог вашої системи. Наприклад, географічна інформація може зберігатися в різних масштабах (лінії вулиць у масштабі 1: 100 000, а житлові об'єкти - в 1: 10 000). Для спільної обробки і візуалізації всі дані зручніше подати в єдиному масштабі. ГІС-технологія надає різні способи маніпулювання просторовими даними, необхідні для конкретних завдань.

Управління. У невеликих проектах інформація може зберігатися у вигляді звичних файлів, але при збільшенні її обсягу і зростанні числа користувачів для зберігання і управління даними ефективніше застосовувати системи управління базами даних (СУБД).

Запит-аналіз. Використовуючи ГІС, стає дуже просто одержати відповіді на такі питання, як: "Хто власник даної земельної ділянки?", "На якій відстані один від одного розміщені об'єкти?", "Як вплине на рух будівництво нової дороги?", а також програвати сценарії типу: "Що буде, якщо…".

Візуалізація. Для багатьох типів просторових операцій кінцевим результатом є подання даних у вигляді карти або графіка. Карта - це ефективний і інформативний спосіб зберігання і подання географічної інформації. Зараз завдяки ГІС-технологіям візуалізація самих карт може бути легко доповнена звітними документами, тривимірними зображеннями, графіками і таблицями, фотографіями та іншими засоба­ми, наприклад, мультимедійними.

Керівнику будь-якої фірми для ухвалення правильних рішень (від чи "Вкладати гроші в проект?" до "Скільки кому видати зарплату?") необхідно володіти інформацією. А вибрати потрібне з кіпи книг або накладних дуже непросто. А скільки проходить мимо, залишається непоміченим тільки тому, що треба було просто поглянути в іншому ракурсі, співвіднести з попередніми даними.

Отже, виходить, що у програмних продуктів з управління проектами і ГІС деякі цілі співпадають. В першу чергу це звичайно наочне відображення наявної інформації з максимально простим і зручним інтерфейсом, що дозволяє найшвидше оцінити поточний стан справ і ухвалити правильне рішення.

Тепер зупинимося конкретніше на точках зіткнення ГІС і систем з управління проектами. Припустимо, що перед нами стоїть завдання прокласти під землею 5 000 метрів кабелю. Вже на стадії планування робіт, необхідних для виконання даного завдання, ми зіткнемося з тим, що для вибору екскаватора або трактора, або будь-якої іншої техніки нам потрібна буде детальна інформація про ґрунт в районі запланованих робіт. Ми не зможемо підібрати потрібний матеріал, не знаючи погодних умов та їх передбачуваних змін у певні інтервали часу. Кількість і тип матеріалів, а також вид техніки вводяться в систему управління, в той час, як клімат на будмайданчику та інформація про ґрунт відображається за допомогою геоінформаційних систем. Можна навести дуже багато прикладів, як на стадії планування робіт виникає необхідність в даних ГІС. Наприклад, якщо ГІС підкаже вам, що в даному місці є підземна річка або рівень радіації тут практично не придатний для вашого задуму, то, безумовно, це відобразиться на проекті - або ви виберете інше місце, або повинні врахувати додаткові роботи щодо усунення перешкод і, отже, додаткові витрати.

Як же автоматизувати роботу двох цих систем? Одна справа вручну внести зміни в планування проекту, переглянувши надану ГІС інформацію, і інша - якщо ці зміни автоматично скоювалися б на основі даних ГІС. Тобто йдеться про інтеграцію програмних продуктів. І якщо інтеграція при плануванні уявляється чимось зі сфери фантастики, то на стадії виконання проекту вона знаходить чіткіші форми.

Уявіть, що в компанії є дві системи: система управління проектами і геоінформаційна система. Кожна по-своєму необхідна. Одна дає можливість візуально побачити, як просуваються роботи (наприклад, картинку тих стін будинку, які вже звели), а інша покаже реальний відсоток виконання проекту за конкретними показниками (гроші, час, фіз. обсяги і т.ін.). Для того, щоб відновити інформацію в кожній із систем, потрібно ввести в неї фактичні дані, відповідні реальному положенню справ на даний момент. А якщо проект складається не з однієї тисячі робіт? Ось де доречною була б інтеграція ГІС і системи управління. Зараз до подібного роду інтеграції починають виявляти цікавість великі компанії, такі як Atomic Energy CL (AECL - Canada), Aramco (Saudi Arabia), Bantrel (Bechtel Canada), DOE - Yucca Mountain Project, Westinghouse Electric Company, VISTRA Corp. Canada. Який саме тип інтеграції цікавить ту або іншу компанію залежить в першу чергу від того, для зберігання якої інформації ця компанія використовує геоінформаційні системи.

Враховуючи вищезазначене, на сьогодні робота проектного менеджера може бути ефективно модернізована. При цьому на ринку співіснують продукти, що відповідають і світовим канонам у сфері ведення проектів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Актуалізоване Кеш-фло | Частина 5. Розробка автоматизованих робочих місць
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 641; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.