Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Типи і конструкції опор
 

Для спорудження ліній електропередавання напругою до 1 кВ можуть застосовуватися залізобетонні, де­рев'яні, дерев'яні із залізобетонними приставками і метале­ві опори.

6.3.1 Типи опор

Для спорудження ліній слід застосовувати такі типи опор:

1) проміжні опори, які встановлюються на прямих ділянках траси; ці опори в нормальному режимі роботи не сприймають зусиль, спрямованих уздовж лінії;

2) анкерні опори, які встановлюються для обмеження анкерного прогону, а також у місцях зміни кількості, марок і перерізу проводів. Ці опори повинні сприймати в нор­мальному режимі роботи зусилля від різниці натягу проводів, спрямованого вздовж лінії;

3) кутові опори, які встановлюються в місцях зміни напрямку траси лінії. Ці опори в нормальному режимі роботи повинні сприймати сумарне навантаження від натягу проводів суміжних прогонів. Кутові опори можуть бути проміжного та анкерного типів;

4) кінцеві опори, які встановлюються на початку і в кінці лінії, а також у місцях кабельних вставок. Ці опори є опорами анкерного типу і повинні сприймати в нормально­му режимі роботи односторонній натяг усіх проводів;

5) відгалужувальні опори, на яких здійснюються від­галуження від лінії;

6) перехресні опори, на яких здійснюється перетин лі­ній двох напрямків.

Відгалужувальні і перехресні опори можуть бути всіх зазначених вище типів.

Конструкція опор повинна забезпечувати мож­ливість установлення:

- ліхтарів вуличного освітлення всіх типів;

- кінцевих кабельних муфт;

- секціонувальних і комутаційних апаратів;

- шаф і щитків для приєднання електроприймачів.

Крім того, усі типи опор за конструкцією повинні до­пускати можливість здійснення одно- і трифазних відгалу­жень до вводів у будівлі (споруди) довжиною до 25 м.

Опори незалежно від їх типу можуть бути вільностоячими, з підкосами або відтяжками.

Відтяжки опор повинні прикріплюватися до анкерів, установлених у землі, або до кам'яних, цегельних, залізобе­тонних і металевих елементів будівель і споруд. Вони мо­жуть бути одно- або багатодротовими. Переріз відтяжок ви­значається розрахунком. Переріз однодротових сталевих відтяжок повинен бути не менше ніж 25 мм2.

Опори повинні розраховуватися за методом гра­ничних станів відповідно до чинних державних стандартів і норм для умов нормального режиму роботи лінії і кліма­тичних умов відповідно до 2.4.10.

Проміжні опори розраховуються на одночасну дію по­перечного вітрового навантаження на проводи і конструк­цію опори без ожеледі або покриті ожеледдю. Допускається враховувати відхилення опори під дією навантаження.

Кутові опори (проміжні та анкерні) розраховуються на результуюче навантаження від натягу проводів і вітрового навантаження на проводи і конструкцію опори.

Анкерні опори розраховуються на різницю натягу про­водів суміжних прогонів і поперечне навантаження від тис­ку вітру за ожеледі і без ожеледі на проводи і конструкцію опори. За мінімальне значення різниці натягу необхідно приймати 50% найбільшого значення одностороннього на­тягу всіх проводів.

Кінцеві опори розраховуються на односторонній натяг усіх проводів.

Відгалужувальні опори розраховуються на результую­че навантаження від натягу всіх проводів.

У випадку встановлення опор на затоплюваних ділянках траси, де можливі розмиви ґрунту або льодохід, опори повинні бути укріплені (підсипка землі, замощення, улаштування банкеток, установлення льодорізів).

 

6.3.2 Конструкції пор

 

 


Рисунок 6.1 - Схема траси повітряної ліній і типи встановлених опор

 
 

 

 


а) проміжна опора типу П-0,4; б) анкерна опора типу А-0,4

Рисунок 6.2 – Залізобетонні опори ПЛ 0,38 кВ

 
 

 

 


а) проміжна опора типу П-10; б) анкерна опора типу А-10

Рисунок 6.3 – Залізобетонні опори ПЛ 10 кВ

 
 

 

 


а) кінцева типу КА-10; б) кутова для кута 90° типу УАА-10.

Рисунок 6.4 – Залізобетонні опори ПЛ 10 кВ:
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 6635; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.