Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Умови роботи олив
МОТОРНІ ОЛИВИ

У поршневих двигунах умови роботи олив дуже важкі, тому що вузлами тертя є високонавантажені підшипники та є така особлива тертьова пара, як поршень – циліндр. Температура газів у камері згоряння досягає 2500 °С, а температура деталей в картері в основному лежить у межах 50...200 °С. При цьому частина оливи згоряє.

Витрати оливи у двигуні – один із найважливіших експлуатаційних показників, що характеризує технічний стан двигуна. Цей показник залежить від конструктивних особливостей двигуна і його системи мащення, а також від режиму й умов роботи, якості застосовуваних палива та олив і зношування циліндро-поршневої групи.

Втрати оливи від спалювання найбільші, але вони неминучі. їх можна зменшити до мінімуму, проте виключити повністю неможливо, оскільки олива просочується в камеру згоряння через поршневі кільця, які подібно до насоса перекачують туди частину оливи, що потрапляє на стінки циліндрів. Чим більше зношення двигуна, тим більший зазор між циліндром і кільцями, тим більше згоряє оливи, що залежить також від зазорів у кривошипно-шатунному механізмі: чим вони більші, тим більше оливи розбризкується на стінки циліндрів і тим більше її проникає в камеру згоряння.

Витрата оливи дуже сильно зростає із збільшенням частоти обертання вала двигуна, оскільки при цьому на стінки циліндра потрапляє більше оливи й вона швидше потрапляє в камеру згоряння. При збільшенні частоти обертання колінчастого вала вдвічі витрата оливи зростає у 6...8 разів.

Дуже сильно впливає на витрату оливи її в'язкість: чим вона більша, тим менша її витрата, і навпаки. Крім того, витрата оливи залежить від її фракційного складу та режиму роботи двигуна. Чим менша температура кипіння оливи, тим вона швидше випаровується на нагрітих деталях двигуна і згоряє.

При мащенні поршня та циліндра олива, крім своїх основних функцій, виконує ще й функцію ущільнювальних матеріалів. Під час роботи двигуна в оливі накопичуються нерозчинні продукти: сажа, нагар, продукти окиснення оливи і механічні частини від зношування деталей, а також розчинні в оливі продукти (кислоти, смоли), які знаходяться в ній та утворюються внаслідок окиснення оливи, палива і присадок. Крім того, в оливу потрапляє незгоріле паливо, найчастіше – його важкі фракції та вода. Тому у процесі експлуатації машини олива змінює не тільки свій колір, а й властивості: зменшується або збільшується в'язкість, знижується температура спалаху, зростає лужне число, збільшуються зольність, коксованість і вміст механічних домішок.

Продукти, нерозчинні в оливі, зумовлюють значне зношення деталей двигуна, але за наявності добротної фільтрації оливи цьому частково можна запобігти. Розчинні в оливі продукти – небезпечні для двигуна. Ще більшою загрозою для нього є зниження в'язкості оливи, яку в цьому випадку треба змінити.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 561; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.