Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мастильні властивості олив

Під мастильною властивістю розуміють здатність олив утворювати на тертьових поверхнях пружну плівку, яка перешкоджає їх безпосередньому контакту. Ця плівка складається з кількох рядів молекул, механізм утворення яких не однаковий. Загалом плівка утворюється завдяки утриманню силовим полем поверхонь, між якими виникає тертя, компонентів олив, тобто внаслідок адсорбції плівка утворюється при суто хімічній взаємодії.

Адсорбована плівка добре утримується на деталях, які труться лише при помірних температурах і невеликому тиску, а зі збільшенням тиску та температури (t > 150 °С) вона легко руйнується, що призводить до тертя без мастильного матеріалу.

Установлено, що міцність оливноїплівки залежить від полярної активності молекул оливи, тобто від. їхньої здатності утворювати міцні шари орієнтованих молекул, які створюють на поверхні своєрідний ворс. Чим довші полярно-активні молекули оливи і чим міцніше вони з'єднуються з поверхнею тертьових деталей, тим вища маслянистість оливи. При цьому тертя відбувається між окремими шарами молекул оливи, а не між окремими молекулами металу. При відповідному підборі ПАР, які входять до складу оливи, кількість цих шарів може сягати 1000 і більше, а їхня сумарна товщина – 1,5...2 мкм, однак коефіцієнт тертя не залежить від товщини цього шару.

Цим пояснюється той факт, що досить додати до оливи трохи речовин із високою полярною активністю (ПАР), щоб маслянистість оливи (її мастильні властивості) різко поліпшилися.

На практиці найчастіше утворюється не адсорбована, а хімічна плівка на тертьових деталях. Вона утворюється при введенні в оливу присадок з органічних сполук сірки, хлору і фосфору, які у процесі тертя сприяють утворенню на поверхнях деталей тонких плівок у вигляді хімічних з'єднань: сульфідів, фосфатів та хлоридів. Вони мають нижчі, ніж у металів температури плавлення, і забезпечують позитивний градієнт (менший зсувний опір поверхневого шару деталі відносно підкладки). Завдяки цьому при високих температурах (> 150 °С) у місцях контактів тертьових поверхонь ці з'єднання плавляться та течуть, відіграючи роль мастила.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
В'язкісно-температурні властивості олив | Мийні та диспергуючі властивості олив
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1553; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.