Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Захисні та корозійні властивості олив

Проблеми захисту металів від корозії виникають під час виготовлення, експлуатації та зберігання машин. Це одна з найважливіших проблем сучасної хіммотологїї.

Корозія посилюється з підвищенням вологості, а також температури повітря за наявності в ньому агресивних газів. Корозійна дія стає дуже інтенсивною, якщо двигун експлуатується чи зберігається в зонах вологого жаркого тропічного і морського клімату. Роль оливи при цьому двояка: з одного боку, вона захищає поверхні деталей від агресивного впливу зовнішнього середовища, а з іншого – спричинює корозію через наявність в оливі компонентів з корозійною дією.

Корозійні властивості олив залежать від наявності в них органічних кислот, пероксиду й інших продуктів окиснення, сірчаних сполук, неорганічних кислот, лугів і води.

Зношення циліндро-поршневої групи більшою мірою залежить від умісту сірчаних сполук в оливі, ніж у паливі. Через це підвищене зношення спостерігається в нижній та середній зонах циліндра, що пояснюється випаровуванням води під час переміщення оливи у верхню зону.

Для сповільнення процесу виникнення пероксиду та кислот до оливи додають протиокисні й антикорозійні присадки. Останні мають лужні властивості, які забезпечують нейтралізацію кислот продуктів, що утворюються в оливі. Стійкі властивості олив характеризуються лужним числом.

Лужне число характеризує вміст в оливі речовин, які мають лужні властивості. Воно виражається в міліграмах КОН на 1 г оливи та є показником її нейтралізувальних властивостей.

Оливу, що має лужні властивості, застосовують переважно як мастильний матеріал для дизелів, які працюють на сірчаних паливах, з метою зменшення ерозійного зношення деталей.

Лужних властивостей оливам надають протиіржавні присадки, вплив яких різний. Одні з них утворюють на тертьових поверхнях дуже міцну захисну плівку, що охороняє поверхність контакту від кислих продуктів подібно до того, як плівка фарби охороняє поверхність металу від контакту з киснем повітря; іншіуповільнюють окиснення оливи і тим самим зменшують накопичення в ній кислих продуктів, що також знижує ерозійне зношення тертьових поверхонь. Крім того, є присадки, які мають лужні властивості. їхня дія зводиться до того, що вони вступають в реакцію з кислими продуктами і нейтралізують їх. При цьому зношення деталей зменшується.

Наявність органічних (нафтанових) кислот в оливі пов'язана з їх неповним відокремленням у процесі її очистки. В корозійному відношенні ці кислоти практично безпечні: завдяки високій молекулярній масі вони слабко дисоціюють.

У процесі експлуатації оливи склад кислот у ній збільшується в 3...5 разів, що залежить від хімічної нестабільності оливи, складу ан-тиокиснювачів та умов її роботи.

Кислоти, що утворюються при окисненні оливи, є найнебезпечніши-ми, оскільки низькомолекулярні кислоти мають підвищену корозійну агресивність завдяки розчинності їх у воді. Особливо небезпечні вони для вкладишів корінних і шатунних підшипників, виготовлених із кольорових металів та свинцюватої бронзи.

Корозійна дія олив пов'язана з умістом у них сірчаних з'єднань (15...20 %) у вигляді сульфідів, компонентів залишкової сірки й інших речовин, а при високих температурах їх зміна призводить до появи сірководню, меркаптанів та інших більш активних речовин.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Мийні та диспергуючі властивості олив | Присадки
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1830; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.