Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Українська держава П.Скоропадського

Прихід " Союзників " в Україну дуже швидко обернувся жорстоким окупаційним режимом. Німецьке командування почало втручатися у внутрішні справи України. Німців не влаштовувала ЦР з її соціалістичними ідеями, особливо щодо націоналізації землі. До того ж Рада виявилася неспроможною забезпечити вивіз продовольства до Німеччини. Тому вони почали готувати державний переворот, який мав очолити генерал П.Скоропадський.

Республіканський режим ліквідовано 29 квітня 1918 року, коли загін німецьких військ віроломно зайняв приміщення, де засідала Центральна Рада. Останніми рішеннями Ради було прийняття демократичної конституції УНР і обрання Президентом України М.Грушевського. Того ж

дня на Всеукраїнському з'їзді землевласників гетьманом України обрано П.Скоропадського, одного з нащадків українського гетьмана І.Скоропадського.

П.Скоропадський видав "Грамоту до всього українського народу", якою скасовувалася влада ЦР та її закони, Україна отримувала офіційну назву "Українська держава". Гетьман зосередив у своїх руках законодавчу, виконавчу і судову владу. Влада гетьмана була одноосібною, авторитарною.

На відміну від демократично-соціалістичного режиму Центральної Ради гетьманський режим був помірковано - консервативним. Серед гетьманського оточення панувало переконання, що переворот відкрив можливість побудови нової за формою Української держави, яка, пираючись на заможні верстви суспільства, утвердить стабільний політичний лад, що грунтуватиметься на засадах приватної власності і зуміє зрештою забезпечити національне відродження.

Внутрішня політика. Був сформований кабінет міністрів із великих землевласників. Відновлено поміщицьке землеволодіння. Налагоджено дієздатний адміністративний апарат, який взявся наводити у суспільстві елементарний порядок. Знову почали працювати залізниці. Введено тверду валюту - гривню. Сформовано 60-тисячну регулярну армію.

Чималих успіхів досягнуто в галузі освіти та культури: було відкрито понад 150 укр. гімназій; укр. університети у Києві і Кам'яниці - Подільському; засновано у Києві Державний укр. архів, Національну галерею мистецтв, укр. націонал.бібліотеку. 14 листопада 1918 р. відбулося відкриття Української Академії Наук (президент В.Вернадський).

Зовнішньополітичний курс. Гетьманський уряд розгорнув широку міжнародну діяльність. 12країн світу встановили з Україною дипломатичні відносини і навіть Російська Федерація. Але головна увага приділялась союзу з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією та Туреччиною. Скоропадський боровся за включення в склад України всіх етнічних укр. територій. Отже, за часів Гетьмана України стала не тільки об 'єктом, а й повноцінним суб'єктом міжнародного права.

Причини поразки. В цілому влада Скоропадського не була стійкою, так як:

- Скоропадський не користувався авторитетом - його не визнавали ні білогвардійці; ні лідери
більшості українських політичних партій;

- не вирішила економічних проблем - повернувши дореволюційні порядки на селі;

- не збудувала національно-незалежної держави, оточивши себе царськими чиновниками, мріявшими
про "велику і неподільну Росію".

- проводила каральні експедиції проти селян (на захист поміщиків і німецького постачання).

- опертя на німецькі війська була не стійким, так як Німеччина програвала війну і в ній назрівала
революція.

Все це викликало опір селянських і робітничих мас. Почалися страйки, саботажі, замахи. Українські політичні партії створили для координації боротьби з гетьманським режимом Український національний союз. В листопаді 1918 р. в Німеччині відбулася революція, німецькі війська почали залишати Україну, 14 грудня 1918р. П.Скоропадський зрікся влади і втік до Німеччини.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Утвореннята діяльність Центральної Ради | Доба директорії
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 768; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.