Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Політика більшовиків щодо українського селянства в 1918-1920 рр
Одним із найважливіших питань для рос. більшовиків Україні було питання про хліб. Тільки за перші місяці панування на Україні в 1918р. вони вивезли в Росію 14-15млн. пудів хліба. Відбираючи хліб більшовики вдавалися до масового терору проти селян, реквізицій. Декларуючи гасло: "Земля-селянам", вони впроваджували комуни і артілі.

Другий прихід на Україну на початку 1919р. мало чим відрізнявся від першого. Більшовицький терор досяг ще більшого розмаху. Почалася реформа всієї економічної системи в Україні, що базувалась на товарне - грошових відносинах. Вони замінювалися прямим товарообміном. Безтоварні виробничі відносини насаджувалися адміністративними заходами серед них: заборона приватної торгівлі, загальна трудова повинність, карткова система в містах, націоналізація всієї промисловості.

 

 

На селі справжнім лихом для селян стало введення продрозверетки. За якою майже весь хліб селяни повинні здавати державі. На Україні рушили продовольчі загони сформовані з робітників з Москви, Петрограда, Шуї. Почалося примусове вилучення хліба. Кожний пуд зібраного хліба був орошений кров'ю.

Політика "воєнного комунізму" потребувала зовсім іншого підходу до аграрного питання -"перехід від одноосібного господарства до товариського". Розподіл землі було майже припинено, а на базі поміщицьких землеволодінь почали створювати радгоспи або комуни. Це викликало масове незадоволення селян, які піднялися на боротьбу проти продрозверетки та комун, (партизанські загони, Махно на Катеринославщині, Зеленого на Київщині, Григор'єва на Єлизаветградщині)

Свою тактику щодо України більшовики дещо змінили тільки в кінці 1919р.- на початку 1920р. (після третього приходу). Вона була визначена в тезах В.Леніна "Про радянську владу на Україні.

В аграрному питанні: замість створення комун передали колишню поміщицьку землю селянам. Однак основний курс на згортання ринкових відносин продовжувався. У лютому 1920р. Раднарком України прийняв закон про продрозверстку. На селі була впроваджена колективна відповідальність за здачу хліба. Хліб та інше продовольство почали вилучати не тільки за допомогою продзагонів, а й регулярної червоної армії. Була оголошена боротьба з куркульством. Найменша протидія державним органам розцінювалася як контрреволюція. В Україні було обладнано 18 концтаборів через які пройшло 25-30 тис. осіб. З кінця весни 1920р. знову спалахнув масовий повстанський рух, для боротьби з яким на Україну прибув сам Ф.Дзержинський. Але подавити його було не так то просто, він опирався на підтримку селян. Загони Н.Махна діяли до серпня 1921р.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 2984; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.