Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ринковий механізм і його елементи
Ринок – обов'язковий компонент товарного господарства. Без товарного виробництва немає ринку, без ринку немає товарного виробництва. Об'єктивна необхідність ринку викликана тими ж причинами, що і товарне виробництво: розвитком суспільного поділу праці й економічним відособленням суб'єктів ринкових відносин. Ці умови зароджувалися і розвивалися як єдине ціле, як єдиний процес взаємодії виробництва і збуту продукції.

Сутність і функції ринку.

Лекція 6. Ринковий механізм і елементи його функціонування.

Ринок багатоликий і настільки ж різноманітно його визначення. У підручнику політекономії за редакцією В. Медведєва і Л. Абалкина наводиться таке визначення ринкові: “Ринок - це обмін, організований за законами товарного виробництва і звертання, сукупність відносин товарного і грошового обігу”. Тут виникає ряд інших питань: 1. Що це за закони товарного виробництва і звертання? 2. Як розуміти сукупність відносин товарного і грошового обігу? Є спрощене тлумачення ринку як місця продажі, де зустрічаються продавці і покупці.

Ринок – є тип господарських зв'язків між суб'єктами господарювання, це суспільна форма функціонування економіки. Ринок – це форма руху суспільного продукту і послуг.

П. Самуэльсон визначає ринок як “процес конкурентних торгів”. Можна (а може бути і краще) визначати ринок як механізм, що зводить разом покупців (пред'явників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів і послуг. Під це визначення пасують магазин, закусочна, АЗС, перукарня, фондова і товарна біржі, відділ кадрів будь-якого підприємства і т.д.

Ринки приймають найрізноманітніші форми. Східний базар і вітчизняна “товкучка” являють собою голосний гарман, де кожен продавець сподівається отримати покупця на свій товар і по можливості обдурити його. Організатори аукціонів зводять разом покупців і продавців предметів мистецтва, антикварних цінностей, скакових коней і т.д. Багато хто розвозить свій товар по будинках і квартирах у зручний для господарів час. Представник великої фірми допомагає випускникам Університету одержати роботу. Він зв'язує потенційних покупців з потенційними продавцями робочої сили. Одні ринки є локальними, інші носять національний, міжнародний характер. Ринок виник ще на стадії варварства і протягом всієї історії виконував творчу функцію. Він відкривав простір для підприємницької діяльності, активно впливав на формування виробничих і особистих потреб населення. Конкуренція між продавцями вела до того, що нежиттєздатний підприємець вибував з ринкових відносин, розорявся. Процвітаючий ставав ще сильніше, ще заможнише. Викидався з трудового процесу й опускався на “дно” недотепний, мало знаючий або недбайливий працівник. Механізм ринку – це механізм прогресу. Його зворотна сторона полягає в його жорстокості. Сенс усіх живучих за законами природного відбору.

На економічному ринку постійно відбуваються революції. Виросли ціни на м'ясо та іншу продукцію тваринництва, – покупець переключається на картоплю і хліб; виросли ціни на картоплю, – і тепер уже, не знаходячи придатної заміни, потенційний покупець, гнаний нестатком, повернутися у вигідне для суспільства положення – сам добуває собі їжу на незручних землях. У потенційного продавця в зв'язку з цим змінюється структура виробництва. У міру того як змінюються людські потреби і бажання, технологія виробництва, запаси природних багатств і інші виробничі фактори, ринок реєструє зміну цін, кількості реалізованих товарів і вироблених послуг.

Ринок виконує визначені функції:

- сигнализує виробництву для вироблення окремих товарів і послуг, їх збільшенню або скороченню;

- врівноважує попит та пропозицію;

- забезпечує збалансованість економіки;

- на основі диференціації товаровиробників веде до затвердження нового, прогресивного в житті суспільства;

- це своєрідний двигун науково-технічного прогресу;

- об'єктивно формує корпус вмілих підприємців, дисциплінує суб'єктів ринкових відносин.

Вільний ринок характеризується наступними рисами:

- необмеженим числом учасників ринкових відносин і вільною конкуренцією між ними;

- вільним доступом до будь-яких видів господарської діяльності всіх членів суспільства;

- необмеженою волею просування капіталу і робочої сили;

- наявністю в кожного учасника повної інформації про ринок;

- стихійним установленням цін у ході вільної конкуренції;

- на вільному ринку жоден учасник не в змозі змінити ринкову ситуацію за своїм розсудом.

У відомій мірі можна говорити, що вільний ринок складає саморегулюючий механізм. Однак, будь-яка система поряд з перевагами має і свої недоліки. Стосовно до вільного ринку ці недоліки полягають у наступному:

- Ринок веде до диференціації доходів, а отже, і рівнів життя населення;

- Не створює умов для реалізації права на працю;

- Не гарантує повну зайнятість населення;

- Не створює стимулів для виробництва товарів і послуг колективного користування;

- Не створює мотивацій для фундаментальних наукових досліджень;

- Не захищає середовище життєдіяльності людини від забруднення;

- Ринок готовий задовольнити яку завгодно потребу, аж до патологічної.

У чистому вигляді капіталізм і вільний ринок ніколи не існували і, імовірно, ніколи не будуть існувати. Воля ринку завжди була відносною. Уряди втручалися в ринковий механізм і прагнули використовувати його для досягнення визначених конкретних цілей. Щось заборонялося до продажу, щось обкладалося податком, щось заохочувалося. З розвитком суспільства регулююча роль держави в організації господарського життя зростала. З переходом до машинного виробництва цей процес став протікати особливо помітно. На рубежі XIX і ХХ сторіч стало очевидно, що велике висококонцентроване виробництво стало просто не в змозі успішно розвиватися без прямої підтримки з боку держави.

У силу цих обставин, - затверджує видатний американський економіст і соціолог П. Гэлбрейт, сьогодні не може бути вільного ринку часів А. Сміта- і хто призиває до цього - людина з психічним захворюванням клінічного характеру.

Нижче ми повернемося до цього питання і розглянемо його в спеціальному розділі.

У цій лекції нам треба усвідомити два положення: 1) дія ринкової системи на прикладі спрощеної моделі чистого капіталізму і 2) до якої ринкової системи намагаються прийти республіки колишнього СРСР.

 

 

Ринок можна розглядати за географічним положенням (місцевий, регіональний, національний, світовий), за характері й обсягові продажу (роздрібна, оптова торгівля), за товарним асортиментом (рибний, м'ясний, ринок одягу, взуття, житла) та за багатьма іншими ознак. Нас же, насамперед, цікавить розподіл ринків за видами або об'єктами похідних ресурсів:

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 689; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.