Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вікна інспектора об’єктів, форми, модуля
Об’єкти описуються структурою даних типу запис, а властивості об’єкта є полями запису.

Деякі важливі принципи візуального програмування.

 

Основний принцип ─ це принцип візуального конструювання розв’язку за допомогою компонентів. Об’єкти (компоненти) характеризуються властивостями, які можуть набувати певних значень, і методами, що застосовують до них.

Вхідні дані у візуальному програмуванні прийнято опрацьовувати не відразу, а лише після натискання на відповідну кнопку (наприклад, Обчислити тощо) на формі чи виконання деякої команди з меню форми тощо. Натискання на кнопку ─ це подія. Реакція на подію полягає у виконанні деякої процедури (методу), яку складає користувач. Тому кажуть, що об’єкт-кнопка володіє певним методом, який активізується у результаті настання події, наприклад, події клацання мишею на кнопці (така подія має стандартну назву OnButtonClick).

 

 

Вікно інспектора об’єктів містить список компонентів поточної форми і дві закладки:

список властивостей (Properties) вибраного об’єкта та список подій (Events). Кожна закладка складається з двох стовпців: лівий містить назви властивостей або подій, а правий ─ їхні значення або назву процедури-реакції на подію. Активізувати вікно інспектора об’єктів можна за допомогою клавіші F11 або миші.

Форма ─ це вікно для конструювання розв’язку. Увесь внутрішній простір є робочою ділянкою, яка може бути покрита крапчастою сіткою для вирівнювання компонентів. На форму наносять усі необхідні компоненти. Після цього їхнім властивостям надають потрібних значень.

Програма створюється напівавтоматично у вигляді модуля користувача Unit.pas, що відображається в окремому вікні. Під час додавання у форму нових компонентів у модуль Unit.dfm автоматично додаються команди з їхніми описами. Якщо для компонента задати подію, то у модуль Unit1.pas автоматично записується шаблон (заготовка) процедури, яка складається із заголовка процедури і стандартних слів begin та end. Шаблон заповнює користувач командами. Модуль закінчується власною командою end.

Активізувати форму чи перейти від редагування модуля до конструювання можна за допомогою клавіші F12 або миші.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 7642; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.