Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основи протипожежної безпеки на суднах

Забезпечення пожежної безпеки - невід'ємна частина державної діяльності по охороні життя й здоров'я людей, національного багатства й навколишнього середовища. У відповідності зі статтею 4 Закону України «О пожежній безпеці» державні органи виконавчої влади й органи самоврядування всіх рівнів у межах своєї компетенції організовують розробку й впровадження у відповідних галузях і регіонах організаційних і науково-технічних заходів щодо запобігання пожеж і їхньому гасінню, забезпеченню пожежної безпеки населених пунктів і об'єктів. Відповідно до діючого законодавства відповідальність за зміст промислового підприємства в належному протипожежному стані покладає безпосередньо на керівника (власника).

Власники суднохідних компаній та адміністрація суден зобов'язані:

1. розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;

2. відповідно до нормативних актів по пожежній безпеці розробляти й затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах підприємства, здійснювати постійний контроль за їхнім дотриманням;

3. забезпечувати дотримання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписань і постанов органів державного пожежного нагляду;

4. організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки й пропаганду мер по їхньому забезпеченню;

5. тримати в справному стані засоби протипожежного захисту й зв'язка, пожежну техніку, устаткування та інвентар, не допускати їхнього використання не по призначенню;

6. створювати якщо буде потреба підрозділу пожежної охорони й необхідну для їхнього функціонування матеріально-технічну базу;

7. надавати на вимогу державної пожежної охорони відомості й документи про стан пожежної безпеки об'єктів і виробленої ними продукції;

8. здійснювати заходу щодо впровадження автоматичних засобів виявлення й гасіння пожеж;

9. вчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної техніки, систем протипожежної зашиті, водопостачання й т.п.;

10. проводити службове розслідування випадків пожеж.

 

Питання для перевірки знань:

1. Які правові документи регламентують пожежну безпеку на судні?

2. Перечислить існуючі державні нормативні акти об охороні праці.

3. Забезпечення пожежної безпеки.

4. Завдання й види пожежної охорони.

5. Вивчення питань пожежної безпеки.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Міжнародні правові норми | Теоретичні поняття процесу горіння

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 334; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.