Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Алгоритм дій керівника об’єктового рівня у разі надходження повідомлення про надзвичайну ситуацію

Етап: ліквідація наслідків аварій, катастроф, стихійних лих.

На цьому етапі виконується:

  • дегазація, дезактивація, дезінфекція територій, споруд та інших об’єктів;
  • відновлення комунально-енергетичних мереж і ліній зв’язку;
  • відновлення (будівництво) будинків, відновлення або установлення нового обладнання;
  • відновлення господарських зв’язків, відновлення запасів матеріальних засобів.

Після ліквідації надзвичайної ситуації працівники штабу з ліквідації НС систематизують документи, формуючи архівну справу у двох примірниках.

Уповноважений керівник з ліквідації НС подає органу, що його призначив, звіт щодо прийнятих рішень і стан справ під час ліквідації НС.

 

(Варіант)

“Ч”+ оповіщення та збір керівного складу, уточнення обстановки

“Ч”+ оцінка обстановки та прийняття рішення

“Ч”+ негайна зупинка виробничої, комунальної, експлуатаційної систем

“Ч”+ постановка завдання з локалізації надзвичайної ситуації

“Ч”+ проведення заходів з евакуації персоналу і населення

“Ч”+ надання першої медичної допомоги потерпілим

“Ч”+ захист і порятунок обладнання, технічної та іншої документації, матеріальних цінностей

“Ч”+ організація комендантської служби та охорони району надзвичайної ситуації, карантину тощо

“Ч”+ проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт

“Ч”+ попередня оцінка наслідків надзвичайної ситуації

“Ч”+ створення органу контролю за аварійно-рятувальними роботами та збір інформації

“Ч”+ повідомлення про обстановку і виконання розпоряджень

Контрольні питання

 

1) Що таке планування заходів ЦЗ, назвіть основні завдання і мету планування.

2) Охарактеризуйте основні заходи, які повинні бути відображені у плані ЦЗ об’єкту господарювання.

3) Як поділяються плануючі документи залежно від їх призначення.

4) Дайте характеристику структури і змісту розділів плану дій органів управління і сил із запобігання і ліквідації НС об’єкту.

5) Дайте загальну характеристику плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС). Порядок розробки, затвердження, перегляду ПЛАС.

6) Вкажіть порядок погодження, затвердження та корегування планів ЦЗ.

7) Вкажіть орієнтовний перелік документів, які розробляються штабами ЦЗ, дайте їх характеристику.

8) Дайте характеристику основних видів навчання з питань ЦЗ. на об’єкті господарювання.


Література

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Етап: проведення оперативного планування | Допоміжна
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 442; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.