Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ставлення до традиції в добу античності й у середніх віках. “Естетика тотожності” і “новаторство у слові”

Другий – епоха Відродження, бароко і особливо класицизму, коли переважала поетика жанра в першу чергу в жанрових категоріях осмислювались і попередній і сучасний етапи розвитку літератури (наприклад, “Мистецтво поетичне” Н. Буало).

Перший – це епоха древніх і середньовічних літератур, що розвивалися у межах поетики слова, оскільки саме слово було домінантою, яка визначала інші теоретико-літературні категорії.

З кінця XVIII ст. у Європі (і на Сході) риторичні постулати витісняються із літературної теорії.

 

Визнано, що в літературі давнини і в середньовічній літературі існує підкорення сталому канону, культ старих зразків, обов’язковий набір тем, сюжетів, образів, типів героїв та ін. Торжество принципів наслідування й уподібнення, недовір’я до оригінальної творчості. Це так звана “естетика тотожності”, яка орієнтує читача на впізнавння і пізнавання чогось уже знайомого.

Однак новаторство було, але не в темах, а саме в слові, в поетиці слова. Зі своєрідністю риторичних фігур і прикрас, незвичайністю словесного вираження певного традиційного мотиву пов’язувались достоїнства твору й міра авторської оригінальності. Література залежала від канону, проте сам канон визначав особливий механізм оновлення, заснований на поетиці слова.

 

1. Відмінності структури класичних і середньовічних жанрів,

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Превалювання “поетики слова” над “поетикою жанру” у добу античності та Середньовіччя | Що йдуть від різного відчуття і розуміння форми
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 359; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.