Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Його редагування і форматування. Перевірка правопису


Системи опрацювання текстів, їх функції.

Лекція № 3.

 

Тема : «Системи опрацювання текстів, їх функції. Середовище текстового процесора. Об’єкти в середовищі текстового процесора.»

Основні запитання лекції :

  1. Системи опрацювання текстів, їх функції. Середовище текстового процесора, його призначення та система вказівок. Відкриття та збереження документу. Введення тексту, його редагування і форматування. Перевірка правопису.
  2. Системи опрацьовування текстів, їх класифікація та функції. Основні формати текстових файлів і їх перетворення.
  3. Робота з графічними об’єктами в середовищі текстового процесора. Вкорінення об’єктів з інших документів.
  4. Об’єкти в середовищі текстового процесора (символ, абзац, документ) і правила роботи з ними. Робота з фрагментами тексту: виділення, перенесення, копіювання, форматування, пошук, заміна. Використання буферу обміну.
  5. Робота з таблицями в середовищі текстового процесора. Автоматичне форматування таблиці. Створення нового стилю. Таблиця і текст, їх взаємне перетворення.

 

Середовище текстового процесора, його призначення та система вказівок. Відкриття та збереження документу. Введення тексту,

Microsoft Word являє собою текстовий процесор, що використовується для підготовки особистої й ділової документації. Крім стандартних засобів, Word має багато функцій настільних видавничих систем, а також шаблони типових документів (листів, звітів, бюлетенів, факсів та ін.), на основі яких можна легко й швидко створювати документи, що мають професійний вигляд.

У разі запускання Word відкривається вікно, що містить набір меню, панелей інструментів та інших елементів, характерних для всіх програм Micro­soft Office XP. Ділянка вікна, призначена для уведення тексту, називається вікном документа, а вертикальна риска, що зазначає позицію, де з'являють­ся символи, що вводяться - курсором.

Унизу вікна документа розміщається ряд кнопок, призначених для зміни режиму відображення документа. За замовчуванням використовується Обычный режим, призначений для уведення й коректування тексту.У режимі Режим Wеb-документа документ наданий у форматі Web-сторінки.

У режимі Режим разметки документ відображається в тому вигляді, у якому він буде надрукований. Це особливо зручно, якщо потрібно змінити параметри сторінки, формат стовпчиків, колонтитули й розмістити графічні об'єкти.

У режимі структури документ відображається у вигляді ієрархічної структури, яка складається із заголовків і блоків тексту, що дозволяє виконати реорганізації документа.

Відкриття документа. Щоб відкрити документ, необхідно виконати такі дії: відкрити меню Файл і вибрати команду Открыть, у списку Папка вибрати диск, папку або ресурс Інтернету, що містять файл, який потрібно відкрити, у списку папок знайти й відкрити папку, що містить потрібний файл. Якщо знайти файл не вдається, можна виконати його пошук (натиснути кнопку Открыть, кнопку Сервис у діалоговому вікні Открытие документа, а по тім вибрати команду Найти і виконати пошук файлу, який містить зазначений текст, за одною або декількома властивостями, зазначити ділянку пошуку). Файл можна відкрити як копію, для читання, відкрити й відновити (вибравши одну з команд списку кнопки Открыть.

У Microsoft Word існує кілька способів зберігання документів. Щоб зберегти документ, необхідно скористатися кнопкою Сохранить на панелі інструментів Стандартная. Під час першого збереження документа відкриється діалогове вікно Сохранение документа, що дозволяє зазначити ім'я файлу і його положення (папку).

Уведення тексту. Текст уводять за допомогою алфавітно-цифрових клавіш. Перш ніж уводити текст, слід встановити курсор, клацнувши мишею в потрібній позиції або перемістивши в неї курсор за допомогою клавіш та їхніх сполучень. Під час компіляції документа шляхом використання фрагментів тексту, узятих з різних першоджерел, зручно користуватися буфером обміну.

Автотекст — це режим автоматичного уведення фрагментів тексту. Він представлений двома функціями: автозавершенням і власне автотекстом.

Використання засобу автозаміни під час уведення. Останні версії текстового процесора Microsoft Word дозволяють ефективно скоротити об'єм тексту, що вводять, за рахунок використання засобу Автозамена. Він дозволяє замі нити уведення довгих послідовностей символів довільним (бажано коротким) сполученням інших символів.

Під, редагуванням розуміють зміну вже існуючого документа.

Тезаурус являє собою словник значеннєвих синонімів. Для виділеного слова тезаурус зручно викликати через пункт Синонимы контекстного меню. Однак цей прийом спрацьовує далеко не для всіх слів (переважно для дієслів у невизначеній формі), загальний прийом виклику тезауруса полягає у використанні команди рядка меню Сервис, Язык, Тезаурус.

Засоби автоматизації перевірки правопису містять засоби перевірки орфографії й граматики. Текстовий процесор дозволяє реалізувати два режими перевірки правопису: автоматичний і командний.

В автоматичному режимі слова, що містять орфографічні помилки, підкреслюються червоним кольором, а вирази, що містять граматичні помилки. — зеленим.

Процес оформлення зовнішнього вигляду документа в цілому або його фрагментів у будь-якому програмному середовищі називають форматуванням. Форматування символів, абзаців сторінок.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Глобальный электронный рынок и способы доступа к нему | Основні формати текстових файлів і їх перетворення

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 914; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.